Rơle Bảo Vệ Quá Dòng Cắt Nhanh ? Nguyên Tắc Chọn Dòng Khởi Động?

-
Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN RƠ LE DỰ KIẾN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ RƠLE CHO MÁY BIẾN ÁP T1 VÀ T2 (Trang 28 -31 )

Sơ đồ nguyên lý của bảo vệ :

Hình 3. 4: Sơ đồ nguyên lý

của bảo vệ 50, 51.

Bạn đang xem: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh

Quá dòng là hiện

tượng dòng qua các phần

tử tăng lên vượt quá giá

trị lâu dài cho phép. Quá

dòng điện xuất hiện khi

có sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.

- Khi làm việc bình thường dòng qua rơ le có giá trị nhỏ hơn giá trị dòng khởi động(IKđ) của rơle, khi đó rơ le không làm việc.

- Khi có sự cố trong phạm vi bảo vệ của rơle, dòng qua sơ le tăng lên, nếu dòng nàyvượt quá dòng khởi động thì rơ le sẽ tác động.

- Đối với rơle quá dòng điện cắt nhanh: Khi dòng điện Ikđbv qua bảo vệ tăng đến I > Ikđbv bảo vệ tác động cắt máy cắt tức thời với thời gian t  0s.

- Đối với rơ le quá dòng điện có thời gian: Khi dòng điện qua bảo vệ (I) tăng đến I >Ikđbv thì bảo vệ sẽ hoạt động nhưng người ta sẽ khống chế thời gian đưa ra tín hiệu đi cắtmáy cắt.

- Dòng khởi động của rơ le được chỉnh định theo biểu thức sau:

(3. 6)Trong đó:

Ilvmax: là dòng làm việc lớn nhất cho phép đối với phần tử được bảo vệ kđt = 1,5÷4

Inmmin: Dòng ngắn mạch cực tiểu đi qua bảo vệ đảm bảo cho các bảo vệ tác động

được

Bảo vệ 50:

Yêu cầu

- Cắt tức thời đối tượng bị sự cố ra khỏi mạng điện khi dòng điện ngắn mạch lớnxẩy ra ở cuối vùng bảo vệ.

- Tác động với nhiều loại sự cố nhất có thể, nhưng phải chọn lọc.- Không làm việc với sự cố cuối vùng bảo vệ.

Nguyên tắc tác động

- Đo lường dòng điện dư (dòng điện ngắn mạch) ở đầu đối tượng bảo vệ. Bảo vệ tácđộng khi dòng điện dư lớn hơn dòng điện khởi động của bảo vệ.

Đặc điểm:

- Làm việc khi dòng điện đi qua chỗ đặt bảo vệ lớn hơn dòng đặt trước.- Chỉ bảo vệ được 1 phần của đối tượng.

- Thời gian làm việc là cố định (nhỏ hơn 0,1 giây).- Dòng điện khởi động bảo vệ:

Ikđ=Iđặt=Kdt.IN1max (3. 7)

Trong đó:

IN1max: là dòng điện ngắn mạch lớn nhất trên thanh góp kế tiếp. Bảo vệ 51:

Yêu cầu

- Cắt đối tượng bị sự cố ra khỏi mạng điện sau một khoảng thời gian trễ.- Tác động với nhiều loại sự cố nhất có thể, nhưng phải chọn lọc.

- Không làm việc với dòng điện khởi động của tải, quá dòng cho phép, dòng xung,…Nguyên tắc tác động

- Làm việc khi dòng điện đi qua chỗ đặt bảo vệ lớn hơn dòng đặt trước.Đặc điểm:

- Tác động với dòng điện ngắn mạch lớn hơn dòng tải cực đại,- Thường được phối hợp với bảo vệ quá dòng lân cận và cầu chì.- Dòng khởi động bảo vệ 51:

Ikđ = IS=Kdt. Ilvmax (3. 8)

Trong đó:

ILVmax : Dòng làm việc lớn nhất cho phép đối với phần tử được bảo vệ trong

điều kiện làm việc bình thường.Kdt = 1,5  4 là hệ số dự trữ

Với bảo vệ cho máy biến áp thì phải quy đổi dòng điện ngắn mạch ở phía thứ cấp về phía sơ cấp.

3.5.4. Bảo vệ quá dòng chạm đất (51N)

Làm việc dựa trên dòng điện dư (Io) của hệ thống 3 pha đo được. Làm việc độc lập với dòng tải kể cả tải không cân bằng giữa các pha.

Tác động với dòng điện chạm đất nhỏ (dòng điện dung), dòng điện ngắn mạch chạmđất 1 pha và 2 pha.

Xem thêm: Bàn Xếp Học Sinh Giá Rẻ - Bàn Gấp Học Sinh Giá Rẻ Giá Tốt T07/2023

- Dòng khởi động của rơ le được chỉnh định theo biểu thức sau:

Ikđ=Kdt.Imax (3. 9)

Hoặc 1,3.IRmax ≤ Ikđ ≤ 0.7IEmin

Trong đó:

Imax : là dòng điện toàn tải

IRmax: là dòng điện dư cho phép cực đại trong điều kiện làm việc.IEmin: là dòng điện chạm đất dư nhỏ nhất mà rơle có thể giải trừ.


Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN RƠ LE DỰ KIẾN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ RƠLE CHO MÁY BIẾN ÁP T1 VÀ T2 (Trang 28 -31 )

Relay (rơ-le) bảo vệ cắt nhanh là gì? Nguyên tắc chọn dòng khởi động cần lưu ý những vấn đề gì? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

1. Rơ-le bảo vệ cắt nhanh

1.1 Bảo vệ cắt nhanh là gì?

– Bảo vệ cắt nhanh là bảo vệ tác động không có thời gian khi dòng điện qua chỗ đặt bảo vệ vượt quá trị số định trước, gọi là dòng điện chỉnh định.

– Bảo vệ cắt nhanh là bảo vệ thực hiện tính chọn lọc bằng cách chọn dòng điện khởi động lớn hơn dòng ngắn mạch lớn nhất ở cuối khu vực bảo vệ.

IKđ = kat .Imax(3)

Trong đó:

Imax(3) là dòng NM 3 pha max ở cuối đường dây được bảo vệ.kat là hệ số an toàn, kat =1,3 – 1,5.

Kiểm tra độ nhạy: Imin(2) là dòng NM 2 pha min tại điểm đặt bảo vệ.

Để đảm bảo tính chọn lọc:

Một nguồn cấp: công thức trên
Hai nguồn cấp theo sơ đồ sau:

*

Lưu ý: Trên HTĐ lưới chuyên tải và phân phối đa số vận hành mạch vòng vì vậy để đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ cắt nhanh trong mọi trường hợp phải tính dòng ngắn mạch cung cấp từ 2 phía trong chế độ max để chọn dòng khởi động. Nếu có nghi ngờ (Hình vẽ) phải tính Imax(3) tại B do nguồn A và nguồn B cung cấp.

Đối với bảo vệ cắt nhanh trong chế độ vận hành của hệ thống phạm vi bảo vệ tối đa 70% chiều dài đường dây được bảo vệ để tránh bảo vệ cắt nhanh tác động khi ngắn mạch đầu đường dây đối diện (không chọn lọc).Đối với bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc cần phải tính dòng điện khởi động chính xác hơn. Chọn đường đặc tính của từng bảo vệ cho phù hợp đảm bảo bảo vệ gần điểm ngắn mạch tác động trước.Để bảo vệ cắt nhanh có tác dụng trong mọi trường hợp đều phải kiểm tra đảm bảo độ nhạy.

1.2 Sơ đồ nguyên lý

*

RI: Rơ le quá dòng;RG: Rơ le trung gian.

Hình 1a là sơ đồ nguyên lý của bảo vệ cắt nhanh tác động tức thời, hình 1b là sơ đồ nguyên lý của bảo vệ của bảo vệ cắt nhanh có thời gian (ở sơ đồ này có thêm bộ phận tạo thời gian trễ).

Đối với mạng điện có điểm trung tính nối đất trực tiếp, sơ đồ 3 pha được sử dụng để chống tất cả các dạng ngắn mạch, sơ đồ sao khuyết được sử dụng để chống ngắn mạch giữa các pha.

Đối với mạng trung tính cách ly thì sử dụng sơ đồ hai pha để chống ngắn mạch giữa các pha.

2. Nguyên tắc chọn dòng khởi động

Do thời gian tác động ngắn nên để đảm bảo tính chọn lọc cần giới hạn vùng tác động của bảo vệ cắt nhanh sao cho nó không được tác động khi có ngắn mạch ở những phần tử kề có bảo vệ với thời gian tác động bằng hoặc lớn hơn bảo vệ cắt nhanh đang xét. Muốn vậy phải chọn dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh lớn hơn dòng điện ngắn mạch cực đại ở cuối vùng đang xét.

AT Đông Dương cung cấp relay bảo vệ chất lượng và uy tín của các hãng Mikro, Sungho, SELEC….Cam kết giá tốt nhất thị trường!