CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 8 VÀ CÁCH GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8 (TÁI BẢN 2021)

-

Các dạng bài bác tập Hóa 8 là tài liệu hữu ích có 18 trang, được biên soạn khá đầy đủ lý thuyết và các dạng bài xích tập hóa học 8 tất cả đáp án, lời giải chi tiết kèm theo một vài bài tập từ luyện.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 8 và cách giải

Bài tập Hóa 8 giúp chúng ta học sinh biết phương pháp làm quen, thực hành những dạng bài tập chất hóa học từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Đồng thời đây cũng là bốn liệu góp giáo viên tham khảo để dạy cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm bài xích tập viết phương pháp hóa học lớp 8, phương pháp Hóa học lớp 8, 300 thắc mắc trắc nghiệm môn chất hóa học lớp 8. Vậy dưới đây là toàn cục kiến thức về những dạng bài tập hóa học 8, mời các bạn cùng download tại phía trên nhé.

Các dạng bài bác tập Hóa 8 đầy đủ nhất

A. Bài tập tính theo bí quyết hóa học

I. Lập bí quyết hóa học của phù hợp chất lúc biết hóa trị

Các cách để xác định hóa trị

Bước 1: Viết cách làm dạng Ax
By

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: biến hóa thành tỉ lệ:

*
= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là các số nguyên dương với tỉ lệ b’/a’ là về tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập bí quyết hóa học của hợp chất sau: C (IV) và S (II)

Bước 1: bí quyết hóa học của C (IV) cùng S (II) bao gồm dạng

*

Bước 2: Biểu thức luật lệ hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

*

Bước 3 công thức hóa học buộc phải tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập bí quyết hóa học của các hợp hóa học sau:

a) C (IV) và S (II)

b) sắt (II) với O.

c) phường (V) và O.

d) N (V) với O.

Đáp án

a) CS2

b) Fe
O

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập phương pháp hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo vì một nguyên tố với nhóm nguyên tử sau:

a) tía (II) với nhóm (OH)

b) Cu (II) và nhóm (SO4)

c) sắt (III) cùng nhóm (SO4)

Đáp án

a) Ba(OH)2

b) Cu
SO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập bí quyết hoá học của những hợp chất sau và tính phân tử khối:

a/ Cu và O

b/ S (VI) cùng O

c/ K cùng (SO4)

d/ bố và (PO4)

e/ sắt (III) với Cl

f/ Al với (NO3)

g/ p. (V) và O

h/ Zn và (OH)

k/ Mg cùng (SO4)

Đáp án trả lời giải

a/ Cu
O

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ Fe
SO3

b/ SO3

e/ Fe
Cl3

h/ Zn(OH)2

m/ Ca
CO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ Mg
SO4

Bài tập số 4: trong số công thức hoá học sau đây, phương pháp hoá học nào sai? Sửa lại mang đến đúng: Fe
Cl, Zn
O2, KCl, Cu(OH)2, Ba
S, Cu
NO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, Al
Cl, Al
O2, K2SO4, HCl, Ba
NO3, Mg(OH)3, Zn
Cl, Mg
O2, Na
SO4, Na
Cl, Ca(OH)3, K2Cl, Ba
O2, Na
SO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, Na
OH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án

Fe
Cl2

Zn
O

Al
Cl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

Na
OH

Cu
NO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

Zn
Cl2

KCl

Ba
O

SO3

Mg
O

Na2SO4

Al2(SO4)3.

II. Tính yếu tố % theo trọng lượng của các nguyên tố trong hợp hóa học Ax
By
Cz

Cách 1.

Tìm trọng lượng mol của đúng theo chất
Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về khối lượng
Tìm thành phần tỷ lệ các nhân tố trong vừa lòng chất

Cách 2. Xét cách làm hóa học: Ax
By
Cz

*

Hoặc %C = 100% - (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên là phân lân không qua chế chuyển đổi học, thành phần chính là canxi photphat tất cả công thức chất hóa học là Ca3(PO4)2

Bước 1: Xác định cân nặng mol của vừa lòng chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong một mol hòa hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử p. Và 8 mol nguyên tử O


Bước 3: Tính thành phần % của từng nguyên tố.

*

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm bao gồm vai trò rất đặc biệt đối với cây trồng và thực đồ nói chung, đặc biệt là cây mang lá như rau.

a) cân nặng mol phân tử ure

b) Hãy xác định thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của các nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của những nguyên tố hóa học xuất hiện trong các hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

III. Lập CTHH của thích hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước khẳng định công thức chất hóa học của phù hợp chất

Bước 1: Tìm trọng lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol đúng theo chất.Bước 2: tìm kiếm số mol nguyên tử của thành phần có trong một mol phù hợp chất.Bước 3: Lập bí quyết hóa học tập của thích hợp chất.

*

Ví dụ: Một hợp chất khí bao gồm thành phần % theo khối lượng là 82,35%N cùng 17,65% H. Khẳng định công thức hóa học của hóa học đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí cùng với hidro bởi 8,5.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol của hợp hóa học khí bằng: M = d,MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

*

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol đúng theo chất:

*

Trong 1 phân tử hợp hóa học khí trên có: 1mol nguyên tử N cùng 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất trên là NH3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Một đúng theo chất bao gồm thành phần các nguyên tố theo trọng lượng là: 40% Cu; 20% S với 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có cân nặng mol là 160g/mol.

Đáp án chỉ dẫn giải

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi CTHH của hợp chất là Cux
Sy
Oz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : 20 : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy CTHH dễ dàng và đơn giản của hợp hóa học B là: (Cu
SO4)n

Ta có: (Cu
SO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy CTHH của hợp hóa học B là Cu
SO4

Bài tập số 2: Hãy tìm công thức hóa học tập của hóa học X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn lại O.

Bài tập số 3: Lập bí quyết hóa học của hợp chất A biết:

- Phân khối của hợp hóa học là 160 đv
C

- Trong thích hợp chất bao gồm 70% theo khối lượng sắt, còn sót lại là oxi.

Xem thêm:

IV. Lập CTHH phụ thuộc tỉ lệ trọng lượng của những nguyên tố.

1. Bài bác tập tổng quát: cho một hợp chất có 2 yếu tắc A cùng B có tỉ lệ về khối lượng là a:b giỏi

*
. Tìm công thức của đúng theo chất


2. Cách thức giải

Gọi bí quyết hóa học tổng thể của 2 nguyên tố gồm dạng là Ax
By. (Ở đây chúng ta phải đi tìm kiếm được x, y của A, B. Tìm tỉ lệ: x:y => x,y)

*

=> CTHH

Ví dụ: Tìm cách làm hóa học tập của một oxit sắt, biết tỷ lệ cân nặng của sắt và oxi là 7:3

Gọi công thức hóa học của oxit sắt buộc phải tìm là: Fex
Oy

Ta có:

*

CTHH: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Tìm bí quyết hóa học của một oxit nito, biết tỉ lệ khối lượng của nito đối với oxi là 7:16. Tìm phương pháp của oxit đó

Đáp án giải đáp giải

CTHH dạng tổng quát là Nx
Oy

CÓ: m
N/m
O = 7/20

=> n
N/n
O . MN/MO = 7/20

=> n
N/n
O . 14/16 = 7/20

=> n
N/n
O= 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Bài tập số 2: so với một oxit của lưu giữ huỳnh bạn ta thấy cứ 2 phần trọng lượng S thì gồm 3 phần cân nặng oxi. Xác minh công thức của oxit lưu lại huỳnh?

Đáp án gợi ý giải

Gọi x, y lần lượt là số ml của S với O

Do tỉ lệ thành phần số mol của những chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố cấu tạo nên chất

⇒ CTTQ: Sx
Oy

Theo đề bài, ta có: m
S/m
O = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> CTHH: SO3

Bài tập số 3: Một vừa lòng chất có tỉ lệ khối lượng của những nguyên tố Ca : N : O theo lần lượt là 10 : 7 : 24. Xác minh công thức hóa học của hợp chất biết N với O hình thành nhóm nguyên tử, cùng trong nhóm tỉ lệ số nguyên tử của N : O = 1 : 3.

B. Bài xích tập tính theo phương trình hóa học

I. Phương trình hóa học

1. Thăng bằng phương trình hóa học

a) Cu
O + H2 → Cu
O

b) CO2 + Na
OH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → Zn
Cl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) Na
OH + Cu
SO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + Na
OH → Na
Al
O2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) Ba
Cl2 + Ag
NO3 → Ag
Cl + Ba(NO3)2

k) Fe
O + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Dứt các phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit fe từ (Fe3O4) → fe + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbonic

5) sắt + đồng (II) sunfat → fe (II) sunfat + đồng

3. Chọn CTHH phù hợp đặt vào hồ hết chỗ gồm dấu chấm hỏi và cân nặng bằng các phương trình hóa học sau:

1) Ca
O + HCl → ?+ H2

2) p + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + ?

6) Ca
CO3 + HCl → Ca
Cl2 + ? + H2O

7) Na
OH + ? → Na2CO3 + H2O

4. Cân nặng bằng những phương trình hóa học sau cất ẩn

1) Fex
Oy + H2 → sắt + H2O

2) Fex
Oy + HCl → Fe
Cl2y/x + H2O

3) Fex
Oy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) Fex
Oy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

II. Tính theo phương trình hóa học

Các công thức đo lường và thống kê hóa học nên nhớ

*
=> m = n.M (g) =>
*

Trong đó:

n: số mol của hóa học (mol)

m: khối lượng (gam)

M: cân nặng mol (gam/mol)

=>

*
=>
*

V: thề tích hóa học (đktc) (lít)

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi nhận được Zn
O.

a) Lập PTHH.

b) Tính khối lượng Zn
O thu được?

c) Tính khối lượng oxi đang dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2 → 2Zn
O

b) Số mol Zn là: n
Zn = 13/65 = 0,2mol

PTHH: 2Zn + O2 → 2Zn
O

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ?mol ?mol

Số mol Zn
O tạo nên thành là: n
Zn
O = (0,2.2)/2= 0,2mol


=> khối lượng Zn
O là: m
Zn
O = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã cần sử dụng là: n
O 2 = (0,2.1)/2 = 0,1 mol

=> khối lượng O2 là: m
O 2 = n.M = 0,1.32 = 3,2 gam

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng làm đốt cháy không còn 3,1 gam p. Tính trọng lượng của hóa học tạo thành sau bội phản ứng.

Bài tập 2: Đốt cháy trọn vẹn 1,12 lít CH4. Tính thể tích oxi buộc phải dùng cùng thể tích khí CO2 tạo thành (đktc).

Bài tập 3: hiểu được 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hoá trị I) tính năng vừa đầy đủ với 1,12 lit khí clo (ở đktc) theo sơ vật p/ư:

R + Cl2 ---> RCl

a) xác minh tên kim loại R

b) Tính khối lượng hợp hóa học tạo thành

Bài tập 4: Hòa tan trọn vẹn 6,75 gam kim loại nhôm trong hỗn hợp axit clohidric HCl dư. Bội nghịch ứng hóa học giữa nhôm cùng axit clohidric HCl được màn trình diễn theo sơ thứ sau:

Al + HCl → Al
Cl3 + H2

a) Hãy lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng.

b) Tính thể tích(ở đktc) của khí H2 sinh ra.

c) Tính khối lượng axit HCl đang tham gia phản ứng.

d) Tính cân nặng muối Al
Cl3 được tạo nên thành.

Bài tập 5: Cho 5 gam hỗn hợp Mg cùng Zn chức năng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Số mol Mg bao gồm trong láo hợp lúc đầu là bao nhiêu?

Bài tập 6: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Cr, Al bởi dung dịch HCl dư, nhận được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, mang đến 2,7 gam X phản bội ứng trọn vẹn với khí Cl2 dư nhận được 9,09 gam muối. Cân nặng Al vào 2,7 gam X là bao nhiêu?

Bài tập 7: Chia 22,0 g tất cả hổn hợp X bao gồm Mg, Na cùng Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng hết cùng với O2thu được 15,8 g hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 cho công dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được V (lít) khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là bao nhiêu?

Bài tập 8: Đốt 26 gam bột sắt kẽm kim loại R hóa trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 32,4 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Sắt kẽm kim loại R là

Bài tập 9: Hòa chảy 25,2gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được hỗn hợp X. Dung dịch X bội nghịch ứng hoàn toản với V ml dung dịch KMn
O4 0,5M. Tính thể tích hỗn hợp KMn
O4.

Bài tập 10: Cho 4,2 gam lếu láo hợp có Mg và Zn công dụng hết với hỗn hợp HCl, thấy bay ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính cân nặng muối khan thu được?

III. Việc về lượng hóa học dư

Giả sử có phản ứng hóa học: a
A + b
B ------- > c
C + d
D.

Cho n
A là số mol chất A, với n
B là số mol hóa học B

*
=> A với B là 2 hóa học phản ứng không còn (vừa đủ)

*

*
;
*

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

Theo phương trình: 1 mol 2 mol 1 mol

Theo đầu bài xích : 0,1 mol 0,1 mol 0,05 mol

Xét tỉ lệ:

*

*

Bài tập vận dụng:

Bài tập 1: Khi đến miếng nhôm tan hết vào hỗn hợp HCl có chứa 0,2 mol thì ra đời 1,12 lít khí hidro (đktc).

a. Tính trọng lượng miếng nhôm đang phản ứng

b. Axit clohidric còn dư giỏi không? giả dụ còn dư thì trọng lượng dư là bao nhiêu?

Bài tập 2: mang lại 8,1g nhôm vào cốc đựng dung dịch loãng đựng 29,4g H2SO4.

a) Sau bội phản ứng nhôm xuất xắc axit còn dư?

b) Tính thể tích H2 thu được ngơi nghỉ đktc?

c) Tính trọng lượng các chất còn sót lại trong cốc?

Bài tập 3: cho 1 lá nhôm nặng nề 0,81g dung dịch đựng 2,19 g HCl

a) hóa học nào còn dư, và dư bao nhiêu gam

b) Tính cân nặng các hóa học thu được sau bội phản ứng là?

Bài tập 4: Trộn 2,24 lít H2 và 4,48 lít khí O2 (đktc) rồi đốt cháy. Hỏi sau phản nghịch ứng khí như thế nào dư, dư từng nào lít? Tính trọng lượng nước tạo nên thành?

C. Dung dịch và nồng độ dung dịch

I. Các công thức đề nghị ghi nhớ

1. Độ tan

*

2. Nồng độ xác suất dung dịch (C%)

*

Trong đó:

mct: cân nặng chất chảy (gam)

mdd: trọng lượng dung dịch (gam)

Ví dụ: hài hòa 15 gam muối vào 50 gam nước. Tình nồng độ xác suất của dung dịch thu được:

Gợi ý đáp án

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam


Áp dụng công thức:

*
*

3. Mật độ mol dung dịch (CM)

*

Ví dụ: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi 0,5 lit hỗn hợp Cu
SO4 cất 100 gam Cu
SO4

Gợi ý đáp án

Số mol của Cu
SO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp Cu
SO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

4. Công thức contact giữa D (khối lượng riêng), mdd (khối lượng dung dịch) với Vdd (thể tích dung dịch):

*

II. Những dạng bài tập

Dạng I: bài bác tập về độ tan

Bài tập số 1: Ở 20o
C, 60 gam KNO3 tung trong 190 nước thì thu được hỗn hợp bão hoà. Tính độ chảy của KNO3 ở ánh nắng mặt trời đó ?

Bài tập số 2: sinh sống 20o
C, độ rã của K2SO4 là 11,1 gam. Nên hoà tan từng nào gam muối này vào 80 gam nước thì thu được dung dịch bão hoà ở ánh nắng mặt trời đã đến ?

Bài tập số 3: Tính khối lượng KCl kết tinh đợc sau khoản thời gian làm nguội 600 gam dung dịch bão hoà sống 80o
C xuống 20o
C. Biết độ rã S ở 80o
C là 51 gam, sống 20o
C là 34 gam.

Bài tập số 4: Biết độ chảy S của Ag
NO3 nghỉ ngơi 60o
C là 525 gam, sinh sống 10o
C là 170 gam. Tính lượng Ag
NO3 bóc ra khi làm cho lạnh 2500 gam hỗn hợp Ag
NO3 bão hoà sinh sống 60o
C xuống 10o
C.

Bài tập số 5: Hoà tung 120 gam KCl cùng 250 gam nớc sinh sống 50o
C (có độ rã là 42,6 gam). Tính lượng muối bột còn thừa sau khi tạo thành hỗn hợp bão hoà ?

Dạng II: trộn lẫn dung dịch xảy ra phản ứng giữa những chất tan với nhau hoặc bội nghịch ứng giữa hóa học tan cùng với dung môi → Ta đề nghị tính mật độ của thành phầm (không tính độ đậm đặc của chất tan đó).

Ví dụ: Khi mang đến Na2O, Ca
O, SO3... Vào nước, xẩy ra phản ứng:

Na2O + H2O → 2Na
OH

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Bài tập số 1: đến 6,2 gam Na2O vào 73,8 gam nước thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc của chất bao gồm trong hỗn hợp A ?

Bài tập số 2: đến 6,2 gam Na2O vào 133,8 gam hỗn hợp Na
OH gồm nồng độ 44,84%. Tính nồng độ phần trăm của chất bao gồm trong hỗn hợp ?

Bài tập số 3: bắt buộc cho thêm a gam Na2O vào 120 gam dung dịch Na
OH 10% để được dung dịch Na
OH 20%. Tính a ?

*

*
*

*

Chia sẻ:

*
*

*
*

Nội dung sách có 6 chương, từng chương gồm: 

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng cơ bản
Hướng dẫn giải những dạng bài bác tập theo chuyên đề
Củng cố kiến thức bằng bài xích tập tương tự như và nâng cao
Tự kiểm tra kỹ năng và năng lực giải nhanh các bài tập trắc nghiệm.Ôn tập bằng cách giải những đề kiểm soát tự luyện.Với biện pháp viết súc tích, phân nhiều loại dạng bài tập bỏ ra tiết, cuốn sách này sẽ giúp đỡ các em bước đầu tiên học hóa học một bí quyết tự tin, có tác dụng cơ sở cho những em học liên tiếp ở những lớp trên. Mặc dù cửa hàng chúng tôi đã rất cố gắng khi biên soạn. Nhưng việc biên soạn cho dù tỉ mỉ, cẩn thận tới đâu cũng cực nhọc tránh khỏi những thiếu sót ko kể ý muốn, cửa hàng chúng tôi rất hy vọng nhận được những chủ ý đóng góp, tạo quý báu từ quý độc giả để lần tái phiên bản sau sách được hoàn chỉnh hơn.

THÔNG TIN và KHUYẾN MÃI

*

Bài Tập tu dưỡng Học Sinh giỏi Hóa Học trung học cơ sở (Dành Cho học sinh Lớp 8, 9)

Giá bán: 57.600 đ 64.000 đ

*

Học giỏi Hóa học tập Lớp 8

Giá bán: 28.500 đ 30.000 đ

*

Giải bài bác Tập hóa học Lớp 8

Giá bán: 28.500 đ 30.000 đ

*

Phân Dạng Và phương pháp Giải chất hóa học Lớp 8 Theo chăm Đề

Giá bán: 27.000 đ 45.000 đ