CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MOMEN LỰC

-

Vật lí lớp 10 bài tập momen lực, luật lệ momen lực phía trong chủ đề đồ vật lí lớp 10 Lực và gửi động
Momen lực so với trục quay là đại lượng đặc thù cho tính năng làm cù của lực, Momen lực càng lớn công dụng làm cù càng bự và ngược lại.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về momen lực


Công thức Momen lực

$M = F. D$Trong đó:M: momen lực (N.m)F: lực tác dụng (N)d: cánh tay đòn của lực F (m)cánh tay đòn = khoảng cách từ tâm quay (hoặc trục quay) cho giá của lực F call là

Bài momen lực, nguyên tắc momen lực cân đối của trang bị rắn bao gồm trục quay gắng định

Bài 1. Thanh sắt kẽm kim loại có chiều lâu năm l khối lượng m bỏ lên trên bàn nhô ra một đoạn bởi 1/4 chiều dài thanh. Tác dụng lực tất cả độ bự 40N phía xuống thì đầu cơ của thanh kim loại bước đầu nhô lên, lấy g=10m/s2. Tính cân nặng của thanh kim loại.
Phân tích bài bác toán
*
Tâm xoay O. Lực F có tác dụng vật xoay theo chiều kim đồng hồ, trọng tải P có tác dụng vật quay trái chiều kim đồng hồ.M$_F$=F.OB; M$_P$=P.OGAG=BG=2OB => OB=OG=1/4.ABGiảiáp dụng luật lệ mômen: M$_F$=M$_P$ => F.OB=P.OG=mg.OG=> m=4 kg.


Bài 2. Một thanh AB nặng 30 kg, nhiều năm 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, bạn ta phải chức năng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A nhằm thanh nằm cân bằng. Khẳng định độ bự của lực tính năng vào O. Mang g=10m/s2.

Phân tích bài bác toán

*
AO=2 m; AB=9m; BG=6m, m=30 kg; F=100 NTâm xoay tại O thanh AB thăng bằng => M$_A$=M$_G$ + M$_B$Giải
M$_A$=M$_G$ + M$_B$ => m$_A$g.AO=mg.OG + F.OB => m$_A$=50kg
N=P$_A$ + phường + F= 900 N.


Bài 3. Thanh AB trọng lượng 25 kg, lâu năm 7,5 m trọng tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ lại thanh cân bằng nằm ngang thì phải tính năng lên đầu B một lực bởi bao nhiêu? khi đó trục con quay sẽ chức năng lên thanh một lực bởi bao nhiêu? đem g=10 m/s2.

Phân tích bài toán

*
GA=1,2 m; m=25 kg, AB=7,5 m, OA=1,5 m; g=10 m/s2Trục quay đi qua điểm O => thanh nằm thăng bằng M$_G$=M$_B$Giải
M$_G$=M$_B$ => mg.GO=F.OB => F=12,5 N.N=P + F=262,5 N.


Bài 4. Một thanh mộc nặng 12 kg dài 1,5 m, một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ rất có thể quay bao phủ trục trải qua A, đầu sót lại được buộc vào một sợi dây thế nào cho phương của gai dây trực tiếp đứng với giữ mang lại tấm gỗ nằm nghiêng phù hợp với phương ngang một góc α. Biết trọng tâm của thanh gỗ biện pháp đầu A khoảng 50 cm. Tính lực căng của gai dây và lực chức năng điểm A của thanh gỗ. Lấy g=10 m/s2.

Phân tích bài toán

*
AG=50cm; AB=1,5m, m=12kg;Tâm xoay tại ACánh tay đòn của trọng tải P là AI=AGcosαCánh tay đòn của trương lực T là AH=ABcosαGiải
Thanh nằm cân bằng M$_P$=M$_T$ => P.AGcosα=T.ABcosα => T=40 N.Giả sử trục quay đi qua B => M$_P$=MN => P.BGcosα=N.AB.cosα => N=80 N.


Bài 5. Một tín đồ nâng một khối gỗ nặng 60 kg dài 1,5 m, Biết lực nâng phía thẳng vùng dậy trên tấm gỗ hợp với mặt đất nằm ngang một góc α, trung tâm của tấm gỗ giải pháp đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của bạn đó cùng phản lực của mặt khu đất lên tấm gỗ. Mang g=10 m/s2.

Phân tích bài toán

*
m=60kg; AB=1,5m; GB=1,2m
Tâm tảo tại ACánh tay đòn của lực F: AH=AB.cosαCánh tay đòn của lực P: AI=GA.cosαGiải
M$_P$=M$_F$ => P.AGcosα=F.ABcosα => F=120 N.Xét trục quay trải qua G, ta có:MN=M$_F$ => N.AGcosα=F.BGcosα => N=480 N.


Bài 6. Một fan nâng một cục gỗ nặng 30 kg nhiều năm 1,5 m, lực nâng vuông góc cùng với tấm gỗ với giữ cho nó phù hợp với mặt khu đất nằm ngang một góc α=30o. Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của bạn đó.

Phân tích bài xích toán

*
m=30kg; AB=1,5m; α=30o; GB=1,2m
Cánh tay đòn của lực F: AB=1,5m
Cánh tay đòn của trọng lực P: AI=AGcosαGiải
Xét trục quay trải qua A, ta có:M$_P$=M$_F$ => P.AGcosα=F.AB => F=30 N.


Bài 7. Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B như hình vẽ. Tính năng lên đầu A sức lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân đối nhờ dây AC. Tra cứu lực căng của dây biết α = 30o.
*

*
Áp dụng quy tắc mômen lực với trục tảo qua B ta có
M$_F$ = M$_T$ => F.AB = T.AB.sinα => T = 200N


Bài 8. Thanh nhẹ OB hoàn toàn có thể quay xung quanh trục O. Tác dụng lên thanh những lực F1; F2 để tại A cùng B. Biết F1 = 20N; OA = 10cm; AB = 40cm. Thanh cân bằng, véc tơ F1; F2 phù hợp với AB góc α; β như hình vẽ. Xác định giá trị của F2 trong số trường phù hợp saua/ α = β = 90ob/ α = 30o; β = 90oc/ α = 30o; β = 60o
*

a/

*
M$_F1$ = M$_F2$ => F1.OA = F2.OB => F2 = OA.F1/OB = OA.F1/(OA + AB) = 4Nb/
*
M$_F1$ = M$_F2$ => F1.OAsinα = F2.OB => F2 = 2Nc/
*
M$_F1$ = M$_F2$ => F1.OAsinα = F2.OBsinβ => F2 = 2,3N


Bài 9. Bánh xe pháo có nửa đường kính R, cân nặng m như hình vẽ. Tìm sức kéo F ở ngang để lên trục để cung cấp vượt qua bậc bao gồm độ cao h. Bỏ qua mất ma sát.
*

*
ta tất cả khi bánh xe ngơi nghỉ trạng thái cân bằng chưa vượt qua A: M$_P$ = M$_F$Để bánh xe quá qua A: M$_F$ > M$_P$ => F(R -h) > P=> F >


Bài 10. Tìm lực F để làm quay thứ hình hộp đồng hóa học như hình vẽ, biết m = 10kg quay quanh tâm O. Cho a = 50cm, b = 100cm.
*

Hướng dẫn giải bài bác tập Momen lực, nguyên tắc Momen lực, thứ lí lớp 10

*
Để vật xoay quanh trục đi qua O => M$_F$ > M$_P$=> F.b > P.a/2 => F > P.a/2b = 25N


Bài 11. Thanh mộc đồng hóa học AB, khối lượng 20kg hoàn toàn có thể quay xung quanh trục A. Thuở đầu thanh nằm hướng ngang trên sàn. Tác dụng lên B lực nâng F luôn vuông góc cùng với AB. Tìm kiếm F đểa/ nâng AB khỏi sàn.b/ giữ AB nghiên góc 30o so với khía cạnh sàn.
*

Hướng dẫn giải bài bác tập Momen lực, luật lệ Momen lực, thiết bị lí lớp 10a/

*
Để nâng AB khỏi sàn => M$_F$ ≥ M$_P$ => F.AB ≥ P.AB/2 => F ≥ P/2 = 100Nb/
*
Để giữ AB nghiêng góc 30o so với phương diện sàn
M$_F$ = M$_P$ => F.AB = P.(ABcosα)/2 => F = 86,7N


Bài 12. Thanh AB (m = 100g) hoàn toàn có thể quay quanh A được sắp xếp như hình vẽm1 = 500g; mét vuông = 150g, BC =20cm. Tìm chiều lâu năm của AB biết thanh cân bằng.
*

Hướng dẫn giải bài tập Momen lực, phép tắc Momen lực, đồ gia dụng lí lớp 10

*
M$_T2$ = M$_P$ + M$_P1$ => T2.AB = P.AB/2 + P1.AC = P.AB/2 + P1(AB – BC)AB = 25cm


Bài 13. Treo tư vật nặng bí quyết đều nhau vào một trong những thanh đồng chất dài 3cm nặng 6kg, trong đó hai vật bên cạnh cùng nằm tại hai đầu thanh như hình vẽ. M1 = 2kg; mỗi vật tiếp theo sau có trọng lượng hơn thiết bị trước 1kg. Rất cần phải treo thanh tại điểm cách đầu trái một khoảng tầm bao nhiêu để thanh cân nặng bằng.
*

*
Gọi I là điểm treo vật để thanh nằm cân nặng bằng.Khi thanh nằm cân bằng ta có
M$_P1$ + M$_P2$ + M$_P$ = M$_P3$ + M$_P4$P1.AI + P2.CI + P.GI = P3.DI + P4.BI


Bài 14. Thanh đồng chất để lên trên bàn ngang, nhô 1/4 chiều dài thanh ra khỏi bàn như hình vẽ. Treo vào đầu nhô ra một thứ trọng lượng P’ = 300N thanh ban đầu nghiêng cùng mất cân bằng. Tìm trọng lượng của thanh.
*

Hướng dẫn giải bài tập Momen lực, nguyên tắc Momen lực, vật lí lớp 10

*
M$_P$ = M$_T$ => P.AB/4 = P’.AB/4 => p = P’ = 300N.


Bài 15. Thanh đồng chất AB rất có thể quay quanh bạn dạng lề A. Hai thiết bị có khối lượng m1 = 1kg, mét vuông = 2kg được treo vào B bởi hai gai dây như hình vẽ. C là ròng rọc nhẹ. Biết AB = AC, khối lượng thanh là 2kg. Tính α lúc hệ cân nặng bằng

*

Hướng dẫn giải bài bác tập Momen lực, nguyên tắc Momen lực, thứ lí lớp 10

Các lực tính năng lên thanh như hình vẽ

*

áp dụng nguyên tắc momen cho trục quay đi qua A

=> M$_T2$ = M$_P$ + M$_T1$

=> P2ABcos(α/2) = P.cosβ + P1ABcosβ

=> 2cos(α/2) = cosβ + cosβ = 2cosβ = -2cosα

cos(α/2) = -cosα = cos(π-α) => α = 120o


Bài 16. Thanh BC nhẹ, đã tích hợp tường bởi phiên bản lề C, đầu B treo trang bị có cân nặng m = 4kg cùng được giữ cân bằng nhờ dây treo AB. Cho AB = 30cm, AC = 40cm. Xác minh các lực công dụng lên BC.

*

Hướng dẫn giải bài bác tập Momen lực, luật lệ Momen lực, trang bị lí lớp 10

Các lực chức năng lên thanh như hình vẽ

*

áp dụng phép tắc mômen đối với trục quay qua C

M$_T1$ = M$_T2$ => T1AC = T2AB => T1 = T2.AB/AC = mg.AB/AC = 30N

Q = T1/sinα = T1.BC/AB = 50N


Bài 17. Một vật khối lượng 4kg treo vào tường vì dây BC cùng thanh AB. Thanh AB đã nhập vào tường bằng bạn dạng lề A, α = 30o1/ Tìm những lực chức năng lên thanh AB nếu:a/ vứt qua cân nặng của thanhb/ cân nặng thanh AB là 2kg2/ khi tăng góc α thì lực căng dây BC tăng giỏi giảm

*

Hướng dẫn giải bài tập Momen lực, quy tắc Momen lực, thiết bị lí lớp 10

1/ a/ vứt qua khối lượng của thanh lực công dụng lên thanh như hình vẽ

*

T’ = T/cos30o = mg/cos30o = 46,2N

Q = T’sin30o = 23,1N

b/ lúc tính cân nặng của thanh lực tính năng vào thanh như hình vẽ

*

M$_T’$ = M$_T$ + M$_P$ => T’.ABcos30o = T.AB + P’.AB/2 = AB (P + P’/2)

T’ = (m + m’/2)g/cos30o = 57,7N

Q$_x$ = T’sin30o = 28,85N

Q$_y$ = p. + P’ –Tcos30o = 10N

Q = = 30,5N

2/ T’ = (m + m’/2)g/cosα lúc α tăng cosα sút => T’ tăng.Bài 18. Thanh AB khối lượng m = 1,5kg, đầu B đựng vào góc tường, đầu A nối với dây treo AC góc α = 45o. Tìm những lực tính năng lên thanh.

*

Hướng dẫn
Hướng dẫn giải bài tập Momen lực, luật lệ Momen lực, đồ dùng lí lớp 10

Các lực công dụng lên thanh như hình vẽ

*

M$_T$ = M$_P$ (trục quay đi qua điểm tiếp xúc)

=>T.ABsin45o = P.ABcos45o/2 => T = 7,5N

Q1 = p. = mg = 15N; q2 = T = 7,5NBài 19. Thanh AB trọng lượng m1 = 10kg, chiều nhiều năm L = 3m đã tích hợp tường bởi bản lề A. Đầu B của thanh treo trang bị nặng mét vuông = 5kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang dựa vào dây treo CD, góc α = 45o. Tìm các lực tác dụng lên thanh AB biết AC = 2m.

*

Hướng dẫn
Hướng dẫn giải bài xích tập Momen lực, luật lệ Momen lực, đồ lí lớp 10

Các lực công dụng lên thanh như hình vẽ

*

Trục quay qua A => M$_T$ = M$_P1$ + M$_T’$

T.AC.sinα = P1.AB/2 + P2.AB => T = 212,13N

Q = Tcosα = 150NBài 20. Một thanh AB dài 2m cân nặng m=2kg được giữ lại nghiêng một góc α trên mặt sàn ở ngang bởi một sợi dây nằm ngang BC dài 2m nối đầu B của thanh cùng với một bức tường đứng thẳng; đầu A của thanh tựa lên phương diện sàn. Thông số ma ngay cạnh giữa thanh với mặt sàn bằng 1) Tìm các giá trị của α nhằm thanh hoàn toàn có thể cân bằng.2 Tính những lực tính năng lên thanh và khoảng cách AD từ đầu A của thanh mang lại góc tường D khi α =45o. Rước g=10m/s2

*

Hướng dẫn
Hướng dẫn giải bài xích tập Momen lực, nguyên tắc Momen lực, thứ lí lớp 10

Các lực tính năng lên thanh như hình vẽ

*

xét trung tâm quay trên A

M$_P$ = M$_T$ => T.ABsinα = P.AB/2.cosα

=> T = 0,5mg.cotα

theo phương ngang nhằm thanh cân đối thì

F$_ms$ ≤ T => µ.mg ≤ 0,5mg.cotα => α ≥ 30o

khi α = 45o => F$_ms$ = T = 10N; N = p = 20NBài 21. Cần sử dụng cân đòn để cân nặng một vật. Vì chưng cánh tay đòn của cân không thực sự bằng nhau nên lúc đặt trang bị ở đĩa cân bên này ta được 40g nhưng khi để vật thanh lịch đĩa cân nặng kia ta cân nặng được 44,1g. Tìm cân nặng đúng của vật.
Hướng dẫn

*
Bài tập Momen lực, phép tắc Momen lực, đồ dùng lí lớp 10

Bài 22.Bán cầu đồng chất trọng lượng 100g. Bên trên mép phân phối cầu đặt một vật nhỏ dại khối lượng 7,5g. Hỏi khía cạnh mặt phẳng của phân phối cầu đang nghiêng góc α từng nào khi có cân đối biết rằng trọng tâm bán cầu ở bí quyết mặt phẳng của chào bán cầu một đoạn 3R/8 (R là bán kính bán cầu)
*

Hướng dẫn
*
Bài tập Momen lực, phép tắc Momen lực, vật dụng lí lớp 10

Bài 23.Gió thổi vào xe theo hướng vuông góc với thành mặt của xe pháo với vận tốc V. Xe pháo có trọng lượng m = 104kg, chiều cao 2b = 2,4m, chiều ngang 2a = 2m, chiều dài l = 8m. Áp suất gió tính vày công thức p = ρv2 với ρ = 1,3kg/m3 là cân nặng riêng của không khí. Tìm V để xe bị lật ngã.
Hướng dẫn
*
Bài tập Momen lực, luật lệ Momen lực, đồ lí lớp 10

+1
18
+1
3
+1
1
+1
3
+1
6

CÙNG CHỦ ĐỀ


Post navigation
← Previous Post
Next Post →
Subscribe
Notify of
new follow-up commentsnew replies to lớn my comments
*

Label
<+>
Name*
Email*

Δ


*

Label
<+>
Name*
Email*

Δ


2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
*

abc
2 months ago

câu 17 trong clip ra tác dụng là 35.11N và trong phần bài xích tập thì nó lại là 30,5N


0
Reply
*

Anonymous
3 months ago
câu 22 bị nhầm giữa sin cùng với cos nha ad


1
Reply
© 2015 -2023 vatlypt.com


ve may cất cánh di my | dai ly đài loan trung quốc Air | dai ly eva air | Vé máy cất cánh từ Mỹ về việt nam Vietnam Airlines

Momen lực luôn luôn phải có trong thăng bằng của một vật tất cả trục quay cố định và thắt chặt hay có thể nói là vật có trục quay thắt chặt và cố định thì cân bằng được nhờ vào Momen lực. Vị vậy hep.edu.vn sẽ tổng hợp lí thuyết cũng như bài tập liên quan đến phần momen lực này sẽ giúp đỡ các em cố gắng chắc kiến thức và kỹ năng và làm xuất sắc bài tập.1. Momen lực là gì?

1.1 Thí nghiệm thăng bằng của một vật sẽ sở hữu trục quay thắt chặt và cố định - Momen lực

Cho một đĩa tròn có trục con quay qua trung khu O, trên đĩa thiết kế lỗ dùng để treo trái cân. Tác dụng vào đĩa 2 lực là $vecF_1$và$vecF_2$nằm trong khía cạnh phẳng của đĩa tuy nhiên đĩa vẫn đề xuất đứng yên. Ví như không lộ diện lực $vecF_2$ thì lực $vecF_1$ sẽ làm cho đĩa xoay theo chiều của kim đồng hồ. Với trường hòa hợp ngược lại, nếu như không mở ra lực $vecF_1$ thì lực $vecF_2$ sẽ tạo nên đĩa xoay theo chiều trái hướng kim đồng hồ. Đĩa đó đứng yên chính vì có sự cân bằng giữa công dụng làm cù của lực $vecF_1$ và công dụng làm tảo của lực $vecF_2$

*

1.2 Định nghĩa Momen lực

Trước khi tìm hiểu những kiến thức sâu hơn, bọn họ cùng mày mò momen lực là gì. Đối với cùng 1 trục quay, momen lực đó là một đại lượng đặc trưng cho chức năng làm xoay của lực và sẽ tiến hành tính bằng tích của lực cùng với cánh tay đòn của nó. Bí quyết tính momen lực: M = F.d

Trong đó:

F là kí hiệu độ bự của lực chức năng (đơn vị: N)d là kí hiệu khoảng cách từ trục quay cho giá của lực và nói một cách khác là cánh tay đòn của lực (đơn vị: m)M đó là momen lực (đơn vị momen lực: N.m)

Ví dụ về momen lực:Tay cố gắng cửa được đính thêm đặtxa bản lề nhằm mục đích tăng momen lực.

2. Nguyên tắc Momen lực (Điều kiện để thăng bằng của một vật bao gồm trục quay cố định)

a) Quy tắc

Để một vật bao gồm trục quay cố định và thắt chặt ở trạng thái cân đối thì tổng các momen lực có xu hướng làm mang lại vật quay theo chiều của kim đồng hồ đeo tay phải bằng tổng các momen lực có xu thế làm trang bị quay theo chiều trái hướng kim đồng hồ.

Biểu thức là: $F_1$.$d_1$=$F_2$.$d_2$ hay M1 = M2

*

Với trường hợp mà lại vật cần chịu nhiều lực tính năng ta có:

Có $F_1$.$d_1$ + $F_2$.$d_2$ +… = $F_1"$.$d_1"$ + $F_2"$.$d_2"$ + …

b) Chú ý

Quy tắc momen còn được áp dụng với ngôi trường hợp là 1 trong vật không có trục quay cố định mà sinh sống trong một tình huống ví dụ nào đó thì ở đồ sẽ mở ra trục quay.

*

Nếu ta không tính năng một lực $vecF_2$ vào cán, thì dưới công dụng của lực $vecF_1$ của tảng đá, loại cuốc sẽ quay quanh một trục tảo O và đi qua điểm tiếp xúc giữa cuốc với phương diện đất.

3. Bài tập ôn luyện kiến thức về Momen lực đồ dùng lý 10

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1: Momen lực với cùng một trục tảo là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?

Khi làm sao lực công dụng vào một vật tất cả trục quay cố định nhưng không tạo nên vật cù ?

Giải:

Momen lực với cùng một trục quay là 1 trong đại lượng đặc trưng thể hiện công dụng làm cù của lực và sẽ được tính bằng tích của lực cùng với cánh tay đòn của nó. Cánh tay đòn đó là khoảng phương pháp tính từ giá bán của lực mang lại trục.

M = F.d

Để vật không xoay thì tổng của những momen lực theo hướng của kim đồng hồ đeo tay phải bằng tổng các momen lực theo hướng ngược kim đồng hồ.

Bài 2: Hãy trình bày điều kiện thăng bằng của một vật sẽ có trục quay cố định và thắt chặt (hay còn là một quy tắc momen lực):

Giải:

Để vật tất cả trục quay thắt chặt và cố định mà lại không quay thì tổng của những momen lực phải có xu thế là nhằm vật tảo theo chiều của kim đồng hồ đeo tay và phải bởi tổng những momen lực với xu thế để thứ quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Bài 3: Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp dưới đây:

a) Một tín đồ đang sử dụng xà beng nhằm đẩy hòn đá.

*

b) Một bạn nhấc càng của xe chim cút kít lên.

*

c) Một người cầm hòn gạch men ở bên trên tay.

Xem thêm: Xuất xứ câu “ tự nhiên như người hà nội (tái bản), tự nhiên như người hà nội :: suy ngẫm & tự vấn

*

Giải:

a) Ta gồm biểu thức: $F_A$.OA = $F_B$.OB

b)

*

Gọi O là trục quay ngơi nghỉ bánh xe phắn kít

$d_1$là khoảng cách được tính từ bỏ trục quay cho giá của trọng tải $vecP$ ;

$d_2$ là khoảng cách được tính từ trục quay đến giá của lực $vecF$ .

c) gọi O là trục quay

$d_1$ đó là khoảng phương pháp tính từ O cho giá của lực $vecF$

$d_2$ chính là khoảng phương pháp tính từ O mang lại giá của trọng tải $vecP$

Ta sẽ có biểu thức : F.$d_1$ = P.$d_2$

Bài 4: Một người sử dụng búa để nhổ một cái đinh như hình bên dưới. Khi fan này tính năng một lực = 100 N vào đầu búa thì cái đinh ban đầu chuyển động. Hãy xác minh lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.

*

Giải:

Ta sử dụng quy tắc momen

Ta bao gồm phương trình: F. $d_1$ = $F_C$. $d_2$ (1)

Với F=100N thì ta có:

$d_1$= 20cm = 2.$10^-1$ m

$d_2$ = 2cm = 2.$10^-2$ m

Từ (1) => $F_C$ = F.$fracd_1d_2$

= 100. $frac2.10^-12.10^-2$ = 1000 N

Vậy suy ra được $F_C$ = 1000 N

Bài 5: Hãy lý giải nguyên tắc buổi giao lưu của chiếc cân nặng như hình dưới đây.

*

Giải:

Theo quy tắc momen ta có:

Phộp sữa.$l_1$ = Pquả cân. $l_2$

Với $l_1$, $l_2$ là hai tay đòn của mẫu cân.

⇒ mhộp x g x $l_1$ = mquả cânx g x $l_2$

Do gồm thì $l_1$ = $l_2$ => mhộp sữa= mquả cân

Vậy nguyên tắc hoạt động của cân dựa vào quy tắc momen.

3.2. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: Một thanh đồng hóa học có trọng lượng kí hiệu là p được gắn cùng với tường bởi một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng. Cẩn thận momen lực với bản lề. Hãy lựa chọn câu khẳng định đúng.

*

A. Momen lực căng > momen trọng lực

B. Momen lực căng

C. Momen lực căng = momen trọng lực

D. Lực căng dây = trọng lượng thanh.

Câu 2: Một thanh AB nhiều năm 7,5 m có trọng lượng là 200 N cùng có trọng trung tâm G cách đầu A một đoạn là 2 m. Thanh có kỹ năng quay bao quanh một trục đi qua O. Biết rằng độ lâu năm OA là 2,5 m. Để AB cân nặng bằng thì phải tác dụng vào đầu B một lực F cùng với độ lớn là bao nhiêu?

A. 120 N.

B. 125 N.

C. 10 N.

D. đôi mươi N.

Câu 3: Một cây xà nằm ngang tất cả chiều dài 10m với trọng lượng 200 N. Một đầu xà gắn cùng với tường, đầu kia được giữ bằng sợi dây sản xuất với phương nằm ngang một góc 600. Xác minh lực căng của sợi dây.

A. 20 N.

B. 150 N.

C. 116 N.

D. 175 N.

Câu 4: Một cái thước kí hiệu AB dài 1m đặt bên trên một mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục qua O cách A một khoảng bằng 80cm. Một lực $F_1$ = 4 N tác dụng vào đầu A theo phương vuông góc cùng với thước và lực thứ nhị là $F_2$ tác dụng lên đầu B của thước và theo phương vuông góc với thước (không thấy trên hình). Cho thấy thêm các lực đều nằm làm việc trên mặt phẳng nằm ngang. Hỏi lực $F_2$ có hướng và độ lớn ra sao nếu thước không chuyển động

*

A. Bằng 0.

B. Cùng hướng với $F_1$ cùng với độ lớn $F_2$ = 1,6 N.

C. Cùng hướng với $F_1$ với độ lớn $F_2$ = 16 N.

D. Ngược hướng với $F_1$ với độ lớn $F_2$ = 16 N.

Câu 5: Một cái thước kí hiệu AB đặt trên một mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục tảo O cách đầu A một khoảng là 80 cm. Một lực $F_1$ gồm độ khủng là 10 N tác dụng lên đầu A theo phương vuông góc với thước và lực $F_2$ tác dụng lên địa chỉ C của thước theo phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình) và cách A một khoảng tầm là 30 cm. Các lực đều nằm ngơi nghỉ trên mặt phẳng nằm ngang. Hỏi lực $F_2$ có hướng và độ lớn ra sao nếu thước không chuyển động?

*

A. Bằng 0.

B. Cùng hướng với F1 và độ lớn F2 = 12 N.

C. Cùng hướng với F1 và độ lớn F2 = 10 N.

D. Ngược hướng với F1 và độ lớn F2 = 16 N.

Câu 6: Một vật rắn khi ở trạng thái cân bằng sẽ không xoay nếu tổng momen của lực tác dụng = 0. Điều này chỉ đúng đắn nếu mỗi momen lực tác dụng được tính với

A. Trọng chổ chính giữa vật rắn.

B. Trọng vai trung phong hình học vật rắn.

C. Cùng một trục quay với vuông góc với mặt phẳng chứa lực

D. điểm đặt lực tác dụng.

Câu 7: Thước kí hiệu AB tất cả độ lâu năm là 100cm, trọng lượng kí hiệu là phường = 10 N, trung tâm nằm ở giữa thước. Thước có công dụng quay dễ ợt xung xung quanh một trục ở ngang trải qua vị trí O cùng với OA có độ lâu năm 30cm. Ta đề nghị treo vật dụng tại đầu A có trọng lượng bởi bao nhiêu để thước cân đối và ở ngang?

A. 4,35 N

B. 5,23 N

C. 6,67 N

D. 9,38 N

Câu 8: Một thanh fe có điểm sáng là đồng chất, dài, huyết diện đều, được đặt lên bàn để 1/4 chiều dài của chính nó nhô ra khỏi mặt bàn. Tại đầu nhô ra, tín đồ ta xây cất một lực F hướng trực tiếp đứng xuống dưới. Lúc lực đạt mức giá trị là 40 N thì đầu cơ của thanh fe sẽ bước đầu bênh lên. Mang đến g = 10 m/$s^2$. Hãy xác định trọng lượng của thanh fe đó.

*

A. 25 N

B. 40 N

C. 82 N

D. 125 N

Câu 9: Một thanh chắn con đường kí hiệu AB gồm độ nhiều năm là 9m, nặng nề 30kg, giữa trung tâm G cách đầu B một khoảng tầm kí hiệu BG bởi 6m. Trục cù O biện pháp đầu A một khoảng tầm kí hiệu AO bằng 2m, bên trên đầu A được treo lên một thứ nặng. Tín đồ ta phải công dụng lên đầu B một lực F = 100 N để giữ cho thanh cân đối và tại phần nằm ngang. Xác định cân nặng của trang bị nặng mà bạn ta sẽ treo. Mang đến g = 10 m/$s^2$.

*

A. 35 kg

B. 46 kg

C. 50 kg

D. 60 kg

Câu 10: Một tín đồ đỡ một lớp gỗ bao gồm chiều dài là 1,5 m, nặng 30 kg và giữ mang đến nó luôn hợp với mặt nằm theo chiều ngang một góc là 60°. Biết rằng trung tâm của tấm gỗ biện pháp phần mà tín đồ đó nâng là 120 cm và lực nâng vuông góc với gỗ khối đó. Khẳng định lực nâng của tín đồ đó.

*

A. 35 N

B. 51,98 N

C. 243 N

D. 30 N

Câu 11: Một thanh gỗ gồm chiều lâu năm là 1,5 m và có khối lượng là 12 kg, một đầu được gắn vào trần nhà bằng một bản lề, đầu còn sót lại thì buộc vào một trong những sợi dây cùng gắn lên è nhà thế nào cho phương của gai dây trực tiếp đứng với giữ cho tấm gỗ luôn nằm nghiêng phù hợp với trần công ty nằm ngang một góc là 30°. Biết rằng giữa trung tâm của thanh gỗ nằm biện pháp đầu gắn bạn dạng lề một khoảng chừng 50 cm. Xác minh lực căng của gai dây đó khi g = 10 m/s2 .

*

A. 126 N

B. 84 N

C. 40 N

D. Trăng tròn N

Câu 12: Một thanh chắn mặt đường kí hiệu AB tất cả chiều dài là 7,5 m và cân nặng là 25 kg, trọng tâm cách đầu A một khoảng 1,2 m. Thanh rất có thể quay xung quanh một trục ở ngang cách đầu A một khoảng là 1,5 m. Để giữ lại thanh cân bằng nằm ngang thì cần công dụng vào đầu B một lực bằng bao nhiêu? mang đến g = 10 m/$s^2$ .

A. 25 N

B. 12,5 N

C. 26,8 N

D. 250 N

Câu 13: Một thanh gỗ nhiều năm 1,8 m và nặng 30 kg, một đầu được đính với xà nhà qua một phiên bản lề, đầu còn sót lại được buộc cùng với một tua dây cùng được lắp vào xà nhà để phương của tua dây luôn thẳng đứng với giữ mang lại tấm gỗ nằm nghiêng hợp với trần đơn vị nằm ngang một góc là 45°. Biết trọng tâm của thanh gỗ phương pháp đầu lắp sợi dây một khoảng là 60 cm. Xác định lực căng của gai dây lúc g = 10 m/$s^2$.

*

A. 320 N

B. 200 N

C. 260 N

D. 120 N

Câu 14: Một cái xà nằm ngang bao gồm chiều lâu năm là 10 m, trọng lượng là 200 N. Một đầu xà gắn với tường, đầu còn sót lại được giữ bằng sợi dây và tạo nên với phương nằm ngang một góc là 60°. Hãy cho thấy sức căng của sợi dây là bao nhiêu?

A. 250 N

B. 160 N

C. 115,6 N

D. 172 N

Câu 15: Một người tiêu dùng búa để nhổ một loại đinh, khi tín đồ đó ảnh hưởng một lực 50 N vào đầu búa thì đinh bước đầu chuyển động. Biết cánh tay đòn của lực tác dụng của fan đó = đôi mươi cm cùng của lực nhổ đinh khỏi gỗ = 2 cm. Hãy xác định lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.

A. 500 N

B. 450 N

C. 300 N

D. 250 N

Câu 16: Bánh xe cộ với nửa đường kính R = 50 centimet và có khối lượng m = 50 kg. Khẳng định lực kéo tối thiểu kí hiệu là F nằm ngang để lên trục nhằm bánh xe có khả năng vượt qua bậc tất cả độ cao là h = 30 cm. Hiểu được ma giáp không xứng đáng kể cùng g = 10m/$s^2$.

A. 2075 N

B. 1596 N

C. 1258 N

D. 1146 N

Câu 17: Một thanh nhẹ gắn thêm với sàn tại địa chỉ B và công dụng lên đầu A một sức kéo F = 100 N theo phương ngang. Thanh này được giữ cân bằng phụ thuộc vào dây AC. Hiểu được α = 30°. Khẳng định lực căng dây AC?

*

A. 220 N

B. 300 N

C. 200 N

D. 160 N

Câu 18: Thanh AB được đặt như hình vẽ dưới đây với đầu A tựa bên trên sàn, đầu B được treo nhờ dây BC. Biết AB = BC = a. Tìm đk của giá bán trị hệ số ma gần kề giữa thanh AB cùng với sàn nhằm AB được cân bằng.

*

A. K

B. K = 0,56

C. K

D. K > 0,58

Câu 19: mang đến một loại thang có cân nặng m = trăng tròn kg phụ thuộc chiếc tường trót lọt nhẵn cùng với góc nghiêng α. Thông số ma gần kề của thang cùng với sàn là k = 0,6. Xác định các quý giá của α sẽ giúp đỡ thang đứng yên cơ mà không trượt trên sàn.

A. α > 40°

B. α

C. α = 40°

D. α = 60°

Câu 20: mang lại một mẫu thang có cân nặng là m = 20 kg nhờ vào chiếc tường trơn nhẵn góc nghiêng là α. Hệ số ma ngay cạnh của thang cùng với sàn là k = 0,6. Một tín đồ với cân nặng m’= 40 kg leo lên cây thang đó khi α = 45°. Hỏi bạn này lên được địa chỉ O’ nào trên thang thì thang bị trượt. Hiểu được chiều dài chiếc thang l = 2 m.

A. O’ giải pháp vị trí A một đoạn 2,9 m

B. O’ cách vị trí A một đoạn 1,9 m

C. O’ phương pháp vị trí A một quãng 2,3 m

D. O’ giải pháp vị trí A một đoạn 1,3 m

Bảng đáp án:​​​​​​​

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

C

D

C

C

B

C

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

B

C

A

D

C

D

A

D

Momen lực thứ lý 10 là 1 phần kiến thức cực kì quan trọng, vật bao gồm trục quay cố định thì cân bằng được dựa vào Momen lực. Vì phần kỹ năng này thường xuyên hay lộ diện trong những bài thi, hep.edu.vn sẽ tổng hợp lý thuyết và bài xích tập từ luận cùng trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập dễ dàng hơn. Để học tập thêm nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến môn đồ gia dụng lý cũng như các môn học tập khác thì các em hoàn toàn có thể truy cập hep.edu.vn hoặc đăng ký khoá học tập với những thầy cô hep.edu.vn ngay hiện thời nhé!