Cho 1 35G Hỗn Hợp Cu Mg Al

-
*

Bạn đang xem: Cho 1 35g hỗn hợp cu mg al

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 tiếng Anh 12 đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi mang lại 1,35 gam láo lếu hợp bao gồm Cu, Mg, Al chức năng hết với hỗn hợp HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí tất cả 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (ngoài ra không còn sản phẩm khử làm sao khác). Trọng lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A 4,45 gam.B 5,07 gam.C 5,69 gam.D 6,31 gam.

Phương pháp giải:

Bài toán KL + HNO3:

Cách tùy chỉnh cấu hình công thức số mol HNO3 phản bội ứng theo số mol sản phẩm khử của N+5:

Đặt bí quyết chung của KL là M, hóa trị n

M - n e → M(NO3)n

1 mol n mol 1 mol

Nhận thấy: n e dường = n (mol); n
NO3- (muối cùng với KL) = n (mol)

n
NO3- (muối cùng với KL) = n e


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

Quá trình trao đổi e:

Cu → Cu+2 + 2e N+5 + 3e → N+2 (NO)

Mg → Mg2+ + 2e N+5 + 1e → N+4 (NO2)

Al → Al3+ + 3e

Ta có: n
NO3-tạo muối với KL = ne (cách minh chứng ở trên phần Phương pháp)

⟹ n
NO3-tạo muối với KL = 3n
NO + n
NO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

⟹ mmuối = m
KL + m
NO3- chế tạo muối cùng với KL = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Đáp án C


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Cho 1,35 gam tất cả hổn hợp Cu, Mg, Al chức năng với HNO3 dư được 896 ml lếu láo hợp gồm NO với NO2 gồm
*
. Tính tổng trọng lượng muối nitrat sinh ra (khí sống đktc).
Hòa tan trọn vẹn 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu – Ni ) vào dun dịch HNO3 loãng dư. Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,09 mol NO với 0,003 mol N2. Phần trăm cân nặng Cu trong tất cả hổn hợp là:
Cho 13,5 gam Al công dụng vừa đủ với hỗn hợp HNO3 thấy bay ra một hỗn hợp khí tất cả NO với N2O gồm tỉ khối so với H2 là 19,2. Số mol NO trong các thành phần hỗn hợp là:
Để 2,8 gam bột Fe kế bên không khí một thời gian thấy trọng lượng tăng lấn 3,44 gam. Tính phần trăm Fe đã phản ứng. Trả sử phản bội ứng chỉ làm cho Fe3O4.

Xem thêm: Mặt Tròn Lắm Lỗ Đen Sì - Các Câu Đố Về Con Vật Có Đáp Án Dành Cho Trẻ Em

Hòa tan không còn 0,1 mol Zn vào 100 ml dung dịch HNO3 mật độ a M thì ko thấy khí bay ra. Tính quý giá a của HNO3.
Hòa tan hết 35,4 g hỗn sắt kẽm kim loại Ag cùng Cu trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 5,6 lít khí nhất không color hóa nâu trong không khí. Khối lượng Ag trong láo lếu hợp.
Hoà tan fe trong đung dịch HNO3 dư thấy sinh ra tất cả hổn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 cùng 0,02 mol NO. Cân nặng Fe bị tan:
Cho 11g các thành phần hỗn hợp Fe, Al công dụng hết với hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 0,3 mol khí NO. Tính % cân nặng Al.
Nung đến hoàn toàn 0,05 mol Fe
CO3 vào bình bí mật chứa 0,01 mol O2 thu được chất rắn X. Để tổng hợp X bằng dung dịch HNO3 (đặc, nóng) thì số mol HNO3 về tối thiểu là:
Hòa tan hoàn toàn 1,2g kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 (đktc). Trả thiết làm phản ứng chỉ tạo nên khí N2. Vậy X là:
Một lếu hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau: - Phần 1: cho chức năng với HCl dư chiếm được 3,36 lít H2. - Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không gian (các thể tích khí những đo nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là:
Hòa tan hết 4,43 gam các thành phần hỗn hợp Al với Mg vào HNO3 loãng thu được hỗn hợp A và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều ko màu) có cân nặng 2,59 gam trong số ấy có một khí bị trở thành màu nâu trong ko khí. Tính số mol HNO3 đang phản ứng.
Hoà tan hoàn toàn 32 gam kim loại M trong hỗn hợp HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí bao gồm NO2 và NO, gồm tỉ khối so H2 bằng 17. Sắt kẽm kim loại M là:
Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 nhận được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có trọng lượng là 15,2 gam. Quý hiếm m là:
Cho 0,8 mol Al tác dụng với hỗn hợp HNO3 nhận được 0,3 mol khí X ( không tồn tại sản phẩm khác). Khí X là:
Hòa tan trọn vẹn 3,28g các thành phần hỗn hợp Fe cùng R gồm hóa trị II bằng dung dịch HCl dư được 2,464 lít H2 (đktc). Cũng lượng hỗn hợp kim loại trên tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 1,792 lít khí NO (đktc). Sắt kẽm kim loại R là:
Hòa tan trọn vẹn m gam láo hợp bao gồm ba sắt kẽm kim loại bằng dung dịch HNO3 chiếm được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí D (đktc) bao gồm NO2 với NO. Tỉ khối hơi của D đối với hiđro bởi 18,2. Tính thể tích buổi tối thiểu dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml) đề nghị dùng.
Hòa tan 6,25 gam tất cả hổn hợp Zn và Al vào 275 ml hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp A, hóa học rắn B gồm các kim các loại chưa tan hết khối lượng 2,516 gam và 1,12 lít các thành phần hỗn hợp khí D (ở đktc) tất cả NO cùng NO2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp D đối với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng.
Một lếu hợp gồm 2 sắt kẽm kim loại Mg với Al được chia làm 2 phần bởi nhau. - Phần 1: Cho công dụng với HCl dư nhận được 3,36 lít khí H2 ( đktc). - Phần 2: hoàn tan không còn trong HNO3 loãng dư thu được V lít khí không màu hóa nâu trong bầu không khí ( các thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện ). Quý giá của V:
Cho 2,16 gam Mg tác dụng với hỗn hợp HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,896 lít khí NO (đktc) với dung dịch X. Cân nặng muối khan nhận được khí cô cạn dung dịch X là:
Hòa tan 3,06 g Mx
Oy (hóa trị của M không đổi) vào đung dịch HNO3 dư nhận được 5,22g muối. Cân nặng mol của Mx
Oy.