Khắc con dấu tiếng trung là gì, con dấu vuông tiếng hoa, song ngữ hoa việt

-

1. ắc quy: 电池 diàn chí2. âm li: 扩音机 kuò yīn jī3. ấn kéo keo dán giấy (nhỏ): 小胶机 xiǎo jiāo jī4. áo gia hạn may: 针保工作服 zhēn bǎo gōng zuò fú5. áo cán bộ: 干部工作服 dở người bù gōng zuò fú6. áo công nhân: 员工工作服 yuán gōng gōng zuò fú7. áo công vụ: 工务工作服 gōng wù gōng zuò fú8. áo giám đốc: 经理工作服 jīng lǐ gōng zuò fú9. áo yếm: 围裙 wéi qún10. Bách khoa toàn thư: 百科全书 bǎi kē quán shū11. Bàn chải tấn công răng: 牙刷 yá shuā12. Bàn chải quét keo: 擦胶刷 cā jiāo shuā13. Bạn dạng đồ: 地图 dì tú14. Bàn đội, bàn keo: 撑台,胶盘 chēng tái, jiāo pán15. Bạn dạng in: 台板 tái bǎn16. Bàn là: 熨斗 yùn dǒu17. Bàn làm việc: 办公桌 bàn gōng zhuō18. Bàn lừa: 送金(万能车) sòng jīn (wàn néng chē)19. Bàn lừa nhựa: 胶牙齿 jiāo yáchǐ20. Bàn phím: 键盘 jiàn pán21. Bàn thớt to: 大斩板 dà zhǎn bǎn22. Băng casset: 录音带 lù yīn dài23. Bảng đen: 黑板 hēi bǎn24. Băng dính, băng keo: 胶带 jiāo dài25. Bảng giấy cứng + vải vóc mịn: 硬纸板+细布 yìng zhǐ bǎn + xì bù26. Băng keo: 胶带 jiāo dài27. Chất keo 2 mặt: 双面胶, 双面胶带 shuāng miàn jiāo, shuāng miàn jiāo dài28. Keo dính trong 9mm: 小透明胶 9mm xiǎo tòu míng jiāo 9mm29. Bảng kẹp tạm, bìa cứng: 夹式书写板 jiā shì shū xiě bǎn30. Bảng màu: 色卡 sè kǎ31. Băng tải: 输送带 shū sòng dài32. Băng cài thùng sấy: 烘箱机输送带 hōng xiāng jī shū sòng dài33. Bảng tên: 厂卡 chǎng kǎ34. Bảng thông báo: 布告栏 bù gào lán35. Băng truyền: 输送带 shū sòng dài36. Băng video: 录像带 lù xiàng dài37. Bảng viết: 写字板 xiě zì bǎn38. Băng xóa tiến công chữ: 擦字盒 cā zì hé39. Báo biểu: 报表 bào biǎo40. Bao đựng rác: 垃圾袋 lè sè dài41. Bao nilong pe: 透明胶袋 tòu míng jiāo dài42. Bao nylon đen: 黑塑胶袋 hēi sù jiāo dài43. ức chế cao su: 橡胶手套 xiàng jiāo shǒu tào44. ức chế da: 皮手套 pí shǒu tào45. Bao tay len: 保护手套 bǎo hù shǒu tào46. Găng tay nylon: 尼龙手套 ní lóng shǒu tào47. Găng vải: 布手套 bù shǒu tào48. Bao thư công ty: 公司信封 gōng sī xìn fēng49. Bao thư tiến thưởng nhỏ: 黄色小信封 huáng sè xiǎo xìn fēng50. Bảo đảm an toàn kim: 护针 hù zhēn

251. Giá chỉ quần áo: 衣服架 yī fú jià252. Giá bán sách: 书架 shū jià253. Giấy: 纸 zhǐ254. Giấy 300G 2 mặt xám: 300G 双灰卡纸 300G shuāng huī kǎ zhǐ255. Giấy A4: A4 纸 A4 zhǐ256. Giấy bao gói: 招贴指 zhāo tiē zhǐ257. Giấy domain authority bò: 牛皮纸 niú pí zhǐ258. Giấy tiến công chữ: 打字纸 dǎ zì zhǐ259. Giấy đề can: 彩色纸 cǎi sè zhǐ260. Giấy gói gọn 23x41: 包装纸- 23" x 41"(迅丰) bāo zhuāng zhǐ- 23" x 41"(xùn fēng)261. Giấy đóng góp gói quấn ngoài: 包装纸 bāo zhuāng zhǐ262. Giấy dùng để ghi chú: 记事本 jì shì běn263. Giấy ghi nhớ: 便笺 biàn jiān264. Giấy nhám: 砂纸 shā zhǐ265. Giấy nhám vải: 砂纸布 shā zhǐ bù266. Giấy nhét: 土包纸 tǔ bāo zhǐ267. Giấy nhét túi 23x41: 包装纸-(塞袋用)23x41" bāozhuāng zhǐ-(sāi lâu năm yòng)23x41"268. Giấy notes: 便写纸 biàn xiě zhǐ269. Giấy phô tô: 复印纸 fù yìn zhǐ270. Giấy than: 复写纸, 復印纸 fù xiě zhǐ, fù yìn zhǐ271. Giấy từ dán: 上自粘 shàng zì zhān272. Giấy vệ sinh: 卫生纸 wèi shēng zhǐ273. Giấy viết thư: IH 纸 IH zhǐ274. Gỗ: 木头 mù tou275. Gương soi: 镜子 jìng zi276. Hồ nước: 胶水 jiāoshuǐ277. Hóa đơn mua nguyên liệu: 物品请购单 wù pǐn qǐng guò dān278. Hậu sự sấy: 烤箱机器 kǎo xiāng jī qì279. Săng thư: 邮箱 yóu xiāng280. Hộp trở thành tầng: 变频器 pin sạc biàn pín qì pin281. Hộp cắm bút: 笔筒 bǐ tǒng

301. Keo dán hai mặt: 双面胶 shuāng miàn jiāo302. Keo dán khô: 固体胶 gù tǐ jiāo303. Keo dán dán nước: 文教胶水 wén jiào jiāo shuǐ304. Keo dán dán sắt: 胶水 jiāo shuǐ305. Keo dán giấy 10mm: 胶纸 10mm jiāo zhǐ 10mm306. Keo nhị mặt 7mm trắng: 白色双面胶 7mm bái sè shuāng miàn jiāo 7mm307. Keo nhị mặt vàng: 双面胶(黄色) shuāng miàn jiāo (huáng sè)308. Kéo lớn: 大剪刀 dà jiǎn dāo309. Kéo lớn cán đỏ: 红大剪刀 hóng dà jiǎn dāo310. Keo dán giấy Nhật 2mm: 日胶 2mm rì jiāo 2mm311. Keo dán nhiệt dung hạt: 热熔胶粒 rè róng jiāo lì312. Keo sống: 生胶片 shēng jiāo piàn313. Kéo to, kéo nhỏ: 大剪刀, 小剪刀 dà jiǎn dāo, xiǎo jiǎn dāo314. Keo dán trắng 2 mặt: 白色双面胶 bái sè shuāng miàn jiāo315. Keo trong 12mm: 4 分透明胶 4 fēn tòu míng jiāo316. Kéo văn phòng: 小剪刀 xiǎo jiǎn dāo317. Keo đá quý 2 mặt 3mm: 黄色双面胶 huáng sè shuāng miàn jiāo318. Kẹp bướm: 长尾夹(大小中) zhǎng wěi gā (dà xiǎo zhōng)319. Kẹp bướm: 长尾夹 cháng wěi jiā320. Kẹp gỗ: 木夹 mù gā321. Kẹp nhựa: 塑胶夹 sù jiāo gā322. Kẹp thép: 铁夹子 tiě gā zǐ323. Khăn hộp, khăn giấy: 纸巾 zhǐ jīn324. Khăn lau: 毛巾 máo jīn325. Khăn mặt: 面巾 miàn jīn326. Khẩu trang: 口罩 kǒu zhào327. Khóa: 锁头 suǒ tóu328. Khuôn đồng: 铜模 tóng mó329. Khuôn gỗ: 木框 mù kuāng330. Khuôn nhôm: 铝框 lǚ kuāng331. Khuy: 环扣 huán kòu332. Khuy lổ dây + đệm: 眼扣+华司 yǎn kòu + huá sī333. Khuy nhựa: 塑胶扣 sù jiāo kòu334. Kiềm cắt: 剪钳 jiǎn qián335. Kìm: 钳子 qián zi336. Kim bấm: 钉书针 dìng shū zhēn337. Kìm bằng: 平头钳 píng tóu qián338. Kim đầu dẹp: 扁头针 biǎn tóu zhēn339. Kim đầu tròn: 圆头针 yuán tóu zhēn340. Kim đơn: 单针头 dān zhēn tóu341. Kim kép: 双针头 shuāng zhēn tóu342. Kim kẹp, ghim cài: 回形针 huí xíng zhēn343. Kim may: 车针 chē zhēn344. Kìm nhọn: 老虎钳, 尖嘴钳 lǎo hǔ qián, jiān zuǐ qián345. Kim vật liệu nhựa 10mm: 10MM 枪胶针 10mm qiāng jiāo zhēn346. Kim tay: 手针 shǒu zhēn347. Kim tròn, kim dẹt: 圆针,俭尾针 yuán zhēn, jiǎn wěi zhēn348. Kim kim cương #16 mũi tròn: 高头车圆嘴#16(金) gāo tóu chē yuán zuǐ#16(jīn)349. Kính đeo mắt: 眼镜 yǎn jìng350. Lịch để bàn: 办公桌日历 bàn gōng zhuō rì lì

===================

Học là nhớ, học tập là giỏi, học tập là đề nghị đủ tự tin bước vào thao tác làm việc và gớm doanh.

Bạn đang xem: Con dấu tiếng trung là gì

Bản quyền nằm trong về: giờ đồng hồ Trung Thăng Long
Vui lòng ko copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Con vết vuông giờ đồng hồ hoa hoặc dấu vuông song ngữ Hoa – Việt được áp dụng nhiều trong các công ty Trung Quốc, doanh nghiệp Đài Loan.. Yêu cầu sử dụng con dấu vuông trong nội bộ để kiểm soát, quản ngại lý hiện nay khá phổ biến.


Phí ship hàng tại 24 quận huyện tại TPHCM: 20.000 VNĐ (Giao vào ngày) những tỉnh thành khác giao hàng từ 1-2 ngày, phí giao hàng tùy tỉnh thành.

Cơ sở Khắc vết Mộc chăm nhận làm nhỏ dấu, khắc dấu tiếng Hoa, khắc vết tiếng Trung theo nhu cầu của đầy đủ khách hàng. đại lý khắc dấu nhanh lấy ngay thức thì ngay trong thời gian ngày tại TPHCM, quan trọng giao hàng tận tay ngay trong ngày.

Giới thiệu nhỏ dấu vuông giờ Hoa

Con vết vuông giờ hoa hoặc giấu vuông tuy vậy ngữ Hoa – Việt được sử dụng nhiều trong các công ty Trung Quốc, công ty Đài Loan.. Nhu cầu sử dụng bé dấu vuông trong nội bộ để kiểm soát, quản lý bây giờ khá phổ biến. Để tất cả mẫu nhỏ dấu đẹp thể hiện rõ ràng các chi tiết nhỏ nhất, thực hiện lâu dài quan trọng phải tất cả mẫu con dấu hóa học lượng.

Xem thêm: Vòng cổ nam dây da tổng hợp pnjsilver 0000k000029, dây chuyền da nam

Khắc vệt Mộc là cơ sở khắc vệt vuông theo yêu mong tại TPHCM, cùng với các công nghệ khắc dấu tiến bộ nhất cùng với quality khung dấu, hộp dấu bao gồm hãng từ những thương hiệu lớn. Giúp bé dấu chắc hẳn chắn, nét liền không biến thành lem, nhòe mực, ít tốn mực..

*
Khắc vết vuông tuy vậy ngữ Hoa – Việt trên Khắc vết Mộc

Vì sao quý khách hàng lựa chọn khắc vệt tại Khắc dấu Mộc

Đặt mặt hàng online thuận lợi nhanh chóng quality con dấu thiết yếu hãng Hiển thị chữ rõ rệt từng chi tiết

Khắc lốt vuông giờ Hoa online trên TPHCM

Quý người tiêu dùng cần làm con dấu vuông tiếng hoa, giờ đồng hồ trung hoặc song ngữ Hoa – Việt trên TPHCM, rất có thể đặt mặt hàng tại website của Khắc vệt Mộc kế tiếp chúng buổi tối sẽ xây dựng mẫu cân xứng nhất và ship hàng tận chỗ cho người sử dụng hàng.

Làm nhỏ dấu đem liền trong ngày, ship hàng tận vị trí Tiết kiệm thời hạn đi lại, chờ đón của khách hàng hàng. Unique con dấu chính hãng, chất lượng độ bền cao.

Khắc lốt Mộc, cơ sở khắc dấu online rước liền uy tín unique tại tphcm – shop chúng tôi mang lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng sự trải đời sản phẩm unique nhất.


Khắc vệt Mộc - Khắc con dấu nhanh, đem liền ship hàng ngay trong thời gian ngày tại TPHCM. 

Nhận khắc bé dấu theo yêu ước với những loại bé dấu như vệt tròn, vết vuông, vết tên, logo, lốt chữ ký, vết ngày tháng, sửa con dấu, mực nhỏ dấu tại những quận huyện tại TPHCM.