TOP 30 ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 LỚP 6 MÔN TOÁN TẢI NHIỀU, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

-

Đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 trọn bộ 3 sách bắt đầu Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều không hề thiếu đáp án với bảng ma trận đề thi. Kết cấu đề thi bám quá sát chương trình học.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn toán


1. Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán

2. Liên kết tải đến từng đề thi cụ thể đáp án cùng bảng ma trận


3. Đề thi học kì 1 Toán 6 kết nối tri thức

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng nhất;.

Câu 1. kết quả của phép tính 20212022: 20212021 là:

A. 1.

B. 2021.

C. 2022.

D. 20212

Câu 2. Tập phù hợp A các số tự nhiên và thoải mái khác 0 và bé dại hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x 4 . 5 . 7

B. 22 . 3. 5

C. 24.

D. 5 .7.

Câu 5. Điền số tương thích vào lốt * để số

*
chia hết cho tất cả 2, 3, 5, 9?


A. 5

B. 9

C. 3

D. 0.

Câu 6. Hình gồm một trục đối xứng là:

A. Hình chữ nhật.

B. Hình bình hành.

C. Hình thoi.

D. Hình thang cân.

Câu 7. Hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh là trăng tròn cm với 40 cm. Diện tích hình thoi kia là:

A. 400 cm2.

B. 600 cm2.

C. 800 cm2.

D. 200 cm2.

Câu 8. cho hình thang cân nặng ABCD. Biết đáy bé dại AB = 3cm, ở bên cạnh BC = 2cm, đáy mập CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân nặng ABCD là:

A. 6 cm.

B. 10cm.

C. 12cm.

D. 15cm

Câu 9. Tổng những số nguyên x vừa lòng -5 2 . 2 là:

A. 6.

B. -6.

C. -4.

D. 4.

Câu 11. Nhiệt độ buổi sáng trong phòng ướp rét là -9o
C. Nhiệt độ buổi chiều của nhà ướp lạnh đó là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 4o
C đối với buổi sáng?.

A. 13o
C .

B. -5o
C.

C. 5o
C.

D. -13o
C.

Câu 12. Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau?

A. Hình tam giác đều.

B. Hình vuông.

C. Hình thang.

D. Hình thang cân.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)Thực hiện phép tính, tính phù hợp nếu có thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm ) tủ sách của một trường có tầm khoảng từ 400 mang đến 600 quyển sách. Nếu như xếp vào kệ sách mỗi chống 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đông đảo vừa đầy đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?


Câu 16: (1,5 điểm)

Sân nhà của bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m và chiều rộng 5m.

a. Tính diện tích sân nhà bạn An.

b. Cha An mong dùng hầu hết viên gạch hình vuông cạnh là 50cm để lát sân. Vậy cha An buộc phải dùng bao nhiêu viên gạch nhằm lát hết sân đó ?

Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 và B = 2020.2021.2022 .

Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy đối chiếu A và B.

Đáp án đề thi toán lớp 6 học kì 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

C

B

D

D

A

C

C

D

B

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

13

(2,0 điểm)

Thực hiện tại phép tính, tính phù hợp nếu có thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

a. 24.82 + 24.18 – 100

= 24.(82 + 18) – 100

= 24.100 – 100

= 2400 – 100 = 2300

b) (-26) + 16 + (-34) + 26

= (-26) + 26 + 16 + (-34)

= 0 + 16 + (-34)

= - 18

*

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

14

(1,5 điểm)

Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 12 = 21

a. 3 + x = - 8

x = - 8 - 3

x = -11

b. (35 + x) - 12 = 27

35 + x = 27 + 12

35 + x = 39

x = 39 – 35

x = 4

c. 2x + 15 = 31

2x = 31 - 15

2x = 16

2x = 24

x = 4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

15

(1,5 điểm)

Thư viện của một trường có tầm khoảng từ 400 cho 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá đựng sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 16 quyển gần như vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Gọi số sách bắt buộc tìm là a (a ∈ N *; 400 ≤ a ≤ 600)

Theo bài bác ra ta có: a ⋮ 12 ; a ⋮ 15; a ⋮ 18

Suy ra: a ∈BC (12, 15, 18)

Ta có: BCNN (12,15,18) = 180

BC (12,15,18) = 0; 180; 360; 540; 720

Mà a ∈ BC ( 12, 15, 18) và nên a = 540

Vậy số sách bắt buộc tìm là: 540 quyển.

0,25

0,5

0,5

0,25

16

(1,5 điểm)

Sân nhà bạn An là hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m với chiều rộng lớn 5m.

a. Tính diện tích s sân nhà bạn An.

b. Ba An mong dùng đông đảo viên gạch hình vuông cạnh là 50cm nhằm lát sân. Vậy ba An đề xuất dùng từng nào viên gạch nhằm lát không còn sân đó ?

a. Chiều nhiều năm sân nhà bạn An là:

30 : 2 - 5 = 10 (m)

Diện tích sân nhà bạn An là:

10 . 5 = 50 (m2) = 500 000 (cm2)

b) diện tích s một viên gạch men là: 50 . 50 = 2500(cm2)

Số viên gạch cha An buộc phải để lát hết sân là:

500 000 : 2500 = 200 (viên)

0,5

0,25

0,25

0,5

17

(0,5 điểm)

Cho A = 20213 với B = 2020.2021.2022 .

Không tính ví dụ các giá trị của A với B, hãy so sánh A cùng B.

*

*

*

Nên

*

Vậy A > B.

0,25

0,25


Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

cấp độ

Mạch con kiến

thức

Mức độ 1

(Nhận biết)

Mức độ 2

(Thông hiểu)

Mức độ 3

(Vận dụng)

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên N, những phép toán, lũy thừa với số mũ tự nhiên

Số câu

2

2

2

1

5

Số điểm

0,5

1,25

1,0

0,5

3,25

Tỉ lệ %

5%

10%

10%

5%

32,5%

Câu số/

Thành tố NL

Câu 1;2 TD

Câu 13a; 14b - TD

Câu13c,14c- GQVĐ

Câu 17 GQVĐ

2. Tính chất chia không còn trong tập những số tự nhiên và thoải mái N

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

0,25

0,5

1,5

2,25

Tỉ lệ %

2,5%

5%

15%

22,5%

Câu số/

thành tố NL

Câu 3 - TD

Câu 4;5-TD

Câu 15 GQVĐ

3. Số nguyên

Số câu

1

1

1

1

1

5

Số điểm

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

2,0

Tỉ lệ %

2,5%

2,5%

5%

2,5

5%

20,0%

Câu số/ Thành tố NL

Câu 9 - TD

Câu 10;14a- TD

Câu 11; 13b, GQVĐ

4. Một vài hình phẳng vào thực tiễn

Số câu

2

1

1

3

Số điểm

0,5

1,0

0,5

2,0

Tỉ lệ %

2,5

10%

5%

20,0%

Câu số/

thành tố NL

Câu 7;8;

Câu 16a

TD-GQVĐ;CC

Câu16b TD;GQVĐ; CC

5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.

Số câu

2

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

Ctâu số?

thành tố NL

Câu 6;12 TD

MHH

Tổng số câu

6 câu

8 câu

5 câu

1 câu

20 câu

Tổng điểm

1,5 đ

4,0đ

4,0 đ

0,5 đ

10.0 đ

Tỉ lệ %

15%

40,0%

40,0%

5%

100%

4. Đề thi học kì 1 Toán 6 Cánh Diều

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Em nên chọn và viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả đúng.


Câu 1: NB Tập hòa hợp số thoải mái và tự nhiên khác 0 được kí hiệu là:

A. R

B. N

C. N*

D. Z

Câu 2: NB hotline A là tập hợp các chữ số của số 2021 thì:

A. A = 2; 0; 1

B. A = 2; 0; 2; 1

C. A = 2; 1

D. A = 0; 1

Câu 3: NB cố kỉ thiết bị XXI được đọc là: chũm kỉ thứ:

A. Nhì mươi mốt

B. Nhì mươi

C. Mười chín

D. Cha mươi mốt

Câu 4: TH Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 trong những số sau?

A. 45

B. 78

C. 180

D. 210

Câu 5: TH Tập phù hợp C gồm các số từ nhiên to hơn 2 và bé dại hơn 11 được viết là:

A. C= x là số tự nhiên, x 2

C. C= { x| x là số tự nhiên, 2 10 : 57:

A. 52

B. 53

C. 510

D. 57

Câu 10: NB Đáp án nào dưới đấy là sai?

A. Số nguyên tố là số từ bỏ nhiên to hơn 1, chỉ bao gồm hai ước là 1 và bao gồm nó.

B. Số 2 là số yếu tắc chẵn duy nhất.

C. Số 0 và 1 ko là số nguyên tố, cũng không là phù hợp số.

D. Rất nhiều số nguyên tố đầy đủ là số lẻ.

Câu 11: TH phân tích số 40 ra thừa số thành phần ta được tác dụng đúng là

A. 2.4.5

B. 23.5

C. 5.8

D. 4.10

Câu 12: VD tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái m thỏa mãn nhu cầu 202019 2021

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 20

Câu 13: NB Số đối của là:

A. 82

B. -82

C. 28

D. -28

Câu 14: NB lựa chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức đến dưới đây

A. -24 + 4 = 21

B. 54 +(-6) = 48

C. 4.3 +(-5) = 6

D. -9 + 32 = 16

Câu 15: VD đến x1 là số nguyên vừa lòng

*
. Chọn câu đúng.

A. X1 > -4

B. X1 > 5

C. X1 = 5

D. . X1 5

Câu 16: TH Số nguyên âm ko được áp dụng trong tình huống nào bên dưới đây:

A. Biểu diễn nhiệt độ dưới 0 o
C.

B. Màn trình diễn số tiền nợ ngân hàng.

C. Biểu diễn độ cao hơn mực nước biển.

D. Màn biểu diễn số năm trước Công nguyên.

Câu 17: TH hiệu quả phép tính: 12 - 48 : (-8) = ?

A. -18

B. 6

C. 18

D. -6

Câu 18: NB mang đến hình vẽ sau, hình như thế nào là hình thang cân?

A. ABFD

B. ABFC

C. BCDE

D. ACFE

Câu 19: NB trong số hình sau hình nào không có trục đối xứng?

A. Đoạn thẳng bất kì

B. Hình thang cân bất kì

C. Đường tròn bất kì

D. Tam giác bất kì

Câu 20: NB cho các hình sau, hình nào bao gồm tâm đối xứng?


A. Hình 2 và hình 3

B. Hình 1 với hình 2

C. Hình 3 và hình 1.

D. Cả cha hình trên.

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 21 (2đ): Tính một cách hợp lý

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 22 (1đ): một đội gồm bao gồm 24 HS nam với 36 HS nàng tham gia một trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất từng nào đội chơi làm thế nào để cho số chúng ta nam cũng như số bạn gái được chia phần nhiều vào những đội?

Câu 23: (1đ) Tính quý hiếm của một biểu thức

a) (12) - x cùng với x = -28

b) a - b cùng với a = 12, b = -48

Câu 24: (0,5đ) Thủy ngân là 1 kim một số loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng rã của thủy ngân là 39 o
C. ánh nắng mặt trời sôi của thủy ngân là 357o
C. Tính số độ chênh lệch giữa ánh nắng mặt trời sôi và ánh sáng nóng tung của thủy ngân.

Câu 23: (1đ) mang đến hình thang cân ABCD gồm độ nhiều năm đáy AB bằng 4, độ lâu năm đáy CD gấp rất nhiều lần độ dài đáy AB, độ dài độ cao AH bởi 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Câu 25: (0,5đ) chứng tỏ rằng: quý giá của biểu thức

*
là bội của 30

Đáp án đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm khách hàng quan: (4 điểm) tự câu 1 mang lại câu 20 mỗi câu 0,2 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

A

C

C

B

D

D

B

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

C

B

D

C

C

C

D

A

2. Từ luận (6 điểm)

Câu

Điểm

21

a)

*

0,75

b)

*

0,75

c)

*

0,5

22

Gọi a là số nhóm được chia. Lúc ấy a là ước bình thường của 24 và 36.

Vì số team là những nhất yêu cầu a đề xuất là số béo nhất

Do đó, a là ước chung lớn nhất của 24 và 36.

24 = 23. 3

36 = 22 . 22

=> ƯCLN (24,36) = 6.

Vậy rất có thể chia chúng ta thành các nhất 6 đội.

0,5

0,5

23

a) (12) - x với x = -28

(12) - x = (-12) – (-28) =(-12) + 28 = 28 – 12 = 16

b) a - b với a = 12, b = -48

a - b = 12 – (-48) = 12 + 48 = 60

0,5

0,5

24

Số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và ánh nắng mặt trời nóng rã của thủy ngân là:

*

0,5

25

Đáy CD là: 4.2 = 8 (cm).

Chiều cao AH = 3cm.

Diện tích hình thang cân nặng ABCD là: (4 + 8) . 3 : 2 = 18 (cm2)

0,5

0,5

26

*

0,25

0,25

Bảng ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số trường đoản cú nhiên

Nhận biết tập phù hợp số từ nhiên, cách viết tập hợp, viết số La Mã. Biết nhân chia hai lũy thừa. Phân biệt số nguyên tố.

Biết tín hiệu chia hết cho 2,3,5 cùng 9. Tìm được tập ước, bội là số tự nhiên của một vài đơn giản. đối chiếu được một số ra vượt số nguyên tố.

Vận dụng lũy vượt của số thoải mái và tự nhiên để đối chiếu hai lũy thừa. Vận dụng tìm ƯCLN nhằm giải bài toán thực tế.

Áp dụng đặc điểm chia không còn để chứng tỏ biểu thức là bội của một số.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

5

1

10%

6

1,2

12%

1

0,5

5%

1

0,2

2%

1

1

10%

1

0,5đ

5%

15

4,4đ

44%

2. Số nguyên

Nhận biết hai số đối nhau, biết được vận dụng của một vài nguyên.

Thực hiện nay được những phép tính cộng, trừ nhân chia số nguyên.

Vận dụng phép tính cộng, trừ nhân chia số nguyên giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

0,4

4%

2

0,4

4%

1

10%

2

1,5đ

15%

1

0,2

2%

8

3,5đ

35%

3. Hình học tập trực quan

Nhận biết hình thang cân, hình bao gồm trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.

Biết tính diện tích hình thang cân.

3

0,6

6%

1

0,5

5%

1

0,5

5%

5

1,6đ

16%

T.Số câu

T.Số điểm

Tỉ lệ

10

2

20%

11

3,6

36%

5

3,2

32%

2

0,7

7%

28

10

100%

5. Đề thi học tập kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Chọn giải đáp đúng.

Câu 1. 38 đọc là:

A. Tám mũ ba

B. Tía mũ tám

C. Tám nhân ba

D. Ba nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự kiện "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A. - 1776

B. 776

C. - 776

D. 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đấy là hình tam giác đều?

Câu 4: Hình nào tiếp sau đây có trục đối xứng?

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 5: trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. đông đảo số nào chia hết mang lại 5? bởi sao?

Câu 6: Một mẫu tàu ngầm đang ở chiều cao -47 m đối với mực nước biển. Tiếp nối tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu hiện độ cao new của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu ngầm so với khía cạnh nước biển.

Câu 7: bạn dạng tin đoán trước thời tiết dưới đây cho biết thêm nhiệt độ phải chăng nhất với nhiệt độ cao nhất ở thủ đô hà nội Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong những ngày từ bỏ 17 / 1 / 2021 đến 23 / 1 / 2021

a) Nêu ánh nắng mặt trời cao nhất, nhiệt độ thấp tuyệt nhất ở hà nội thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong thời gian ngày 22 / 1 / 2021

b) Chênh lệch thân nhiệt độ cao nhất và ánh nắng mặt trời thấp tốt nhất ở thành phố hà nội Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong ngày 22 / 1 / 2021 là bao nhiêu độ C ?

Câu 8:

a) search bội chung bé dại nhất của 18 với 27.

b) tiến hành phép tính:

*

Câu 9: Dùng thước với compa vẽ hình thoi ABCD biết cạnh AB = 3cm, đường chéo AC = 5cm.

Câu 10: các bạn Hoa sử dụng những ống hút dài 198 mm, để tạo nên lên hình bên. Từng ống hút được cắt thành cha đoạn cân nhau để tạo ra lên bố cạnh của mỗi lục giác đều như hình bên.

a) Tính số ống hút bạn Hoa bắt buộc dùng để xong xuôi hình bên.

b) Tính tổng chiều dài của toàn bộ các ống hút mà bạn Hoa đang dùng.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 1:

- Để vấn đáp được câu một học sinh phải gọi được biểu thức lũy quá của một số tự nhiên.

- Câu 1 reviews năng lực giao tiếp toán học theo mức độ 1.

- Đáp án: B.

- Điểm số: 0,5.

Câu 2:

- Để trả lời được câu 2, học sinh phải biết thực hiện số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên.

- Câu 2 đánh giá năng lực quy mô hóa toán học tập theo mức 1.

- Đáp án: C.

- Điểm số: 0,5.

Câu 3:

- Để vấn đáp được câu 3 học sinh phải nhận biết được tam giác đều.

- Câu 3 đánh giá năng lực tứ duy và lập luận toán học tập theo nút 1.

- Đáp án D.

- Điểm số: 0,5.

Câu 4:

- Để trả lời được câu 4 học sinh phải phân biệt được hình phẳng có trục đối xứng.

Xem thêm: Giá Sim Khuyến Mãi Mobifone, 1 Cái Sim Mobifone Bao Nhiêu Tiền

- Câu 4 đánh giá năng lực bốn duy cùng lập luận toán học tập theo nấc 1.

- Đáp án: A.

- Điểm số 0,5.

Câu 5:

- Để trả lời được câu 5 học viên phải biết phụ thuộc dấu hiệu chia hết cho 5.

- Câu 5 reviews năng lực tứ duy và lập luận toán học theo nút 2.

- Giải: trong số số 1930, 1945, 1954, 1975, hầu hết số phân chia hết mang đến 5 là: 1930, 1945, 1975, bởi vì chúng tất cả chữ số tận thuộc là 0 ; 5

- Điểm số: 1,5

Câu 6:

a)

- Để làm cho được câu 6a, học viên phải gọi được vấn đề trong thực tế gắn với tiến hành các phép tính số nguyên.

- Câu 6a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo nút 2.

- Giải: Phép toán liên quan đến độ cao bắt đầu của tàu ngầm bên dưới mực nước hải dương là: -47 + 18

- Điểm số: 0,5

b)

- Để làm cho được câu 6b học viên phải giải quyết và xử lý được vấn đề trong thực tiễn gắn với tiến hành các phép tính số nguyên.

- Câu 6b review năng lực mô hình hóa toán học tập theo mức 3.

- Giải: Độ cao new của tàu ngầm so với mực nước biển khơi là: -47 + 18 = -29 (m).

- Điểm số: 0,5

Câu 7:

a)

- Để trả lời được câu 7a, học viên phải đọc được vấn đề thực tiễn gắn với đối chiếu hai số nguyên.

- Câu 7a review năng lực quy mô hóa toán học tập theo nút 2.

- Giải:

- Điểm số: 1.

b)

- Để trả lời được câu 7b, học sinh phải giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với tiến hành các phép tính số nguyên.

- Câu 7b review năng lực mô hình hóa toán học tập theo nút 3.

- Giải:

- Điểm số: 0,5

Câu 8:

a)

- Để làm được câu 8a, học viên phải xác minh được bội chung nhỏ tuổi nhất của nhị số tự nhiên.

- Câu 8a, nhận xét năng lực xử lý vấn đề toán học theo nút 3.

- Giải:

Phân tích 18 với 27 ra vượt số nguyên tố:

18 = 2 . 3 . 3 = 2 . 32

27 = 3 . 3 . 3 = 33

BCNN(18, 27) = 2 . 32 = 2 . 27 = 54

- Điểm số: 1.

b)

- Để làm được câu 8b, học viên phải tiến hành được phép cộng phân số bằng phương pháp sử dụng bội chung bé dại nhất.

- Câu 8b nhận xét năng lực giải quyết vấn đề toán học theo nấc 3.

- Giải:

BCNN(18, 27) = 54

54 : 18 = 3

54 : 27 = 2

*

- Điểm số: 1.

Câu 9:

- Để làm được câu 9, học sinh phải biết quá trình vẽ hình thoi lúc biết độ lâu năm cạnh cùng độ nhiều năm một con đường chéo.

- Câu 9 reviews năng lực thực hiện công cụ, phương tiện học toán theo nút 3.

- Giải: (Học sinh không đề nghị trình bày các bước vẽ trong bài xích làm của mình). Tác dụng vẽ được như hình bên.

- Điểm số: 1.

Câu 10:

- Để làm được câu 10 học sinh phải coi mỗi đoạn ống hút biểu diễn một cạnh của lục giác đều, trình bày được một số trong những yếu tố cơ phiên bản của lục giác đều, biết cách tạo lập lục giác đều.

- Câu 10 review năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học mức 4.

- Giải:

a) loài muỗi hút được bổ thành 3 đoạn cân nhau để làm cho ba cạnh của mỗi lục giác đều.

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống năm 2022 - 2023 bao tất cả đáp án và bảng ma trận cụ thể cho từng thắc mắc để những em học viên tự luyện cùng ôn tập. Đề thi này giúp những em học viên nắm được cấu trúc đề thi học tập kì 1 lớp 6. Mời các em cùng theo dõi.


B. Một vài đề thi học tập kì 1 Hóa 6 Bộ liên kết tri thức

1. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng nhất;.

Câu 1. hiệu quả của phép tính 20212022: 20212021 là:

A. 1.

B. 2021.

C. 2022.

D. 20212

Câu 2. Tập đúng theo A những số tự nhiên và thoải mái khác 0 và nhỏ tuổi hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x 4 . 5 . 7

B. 22 . 3. 5

C. 24.

D. 5 .7.

Câu 5. Điền số thích hợp vào dấu * nhằm số

*
chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

A. 5

B. 9

C. 3

D. 0.

Câu 6. Hình tất cả một trục đối xứng là:

A. Hình chữ nhật.

B. Hình bình hành.

C. Hình thoi.

D. Hình thang cân.

Câu 7. Hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là trăng tròn cm và 40 cm. Diện tích s hình thoi đó là:

A. 400 cm2.

B. 600 cm2.

C. 800 cm2.

D. 200 cm2.

Câu 8. cho hình thang cân nặng ABCD. Biết đáy bé dại AB = 3cm, bên cạnh BC = 2cm, đáy phệ CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân ABCD là:


A. 6 cm.

B. 10cm.

C. 12cm.

D. 15cm

Câu 9. Tổng những số nguyên x vừa lòng -5 2 . 2 là:

A. 6.

B. -6.

C. -4.

D. 4.

Câu 11. Nhiệt độ buổi sáng ở trong nhà ướp rét là -9o
C. ánh sáng buổi chiều trong phòng ướp lạnh chính là bao nhiêu, biết ánh nắng mặt trời tăng 4o
C đối với buổi sáng?.

A. 13o
C .

B. -5o
C.

C. 5o
C.

D. -13o
C.

Câu 12. Hình nào gồm tâm đối xứng trong các hình sau?

A. Hình tam giác đều.

B. Hình vuông.

C. Hình thang.

D. Hình thang cân.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)Thực hiện tại phép tính, tính hợp lý nếu có thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm ) thư viện của một trường có khoảng từ 400 mang lại 600 quyển sách. Ví như xếp vào giá sách mỗi chống 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển các vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Câu 16: (1,5 điểm)

Sân nhà của bạn An là hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m và chiều rộng lớn 5m.

a. Tính diện tích sân nhà của bạn An.

b. Bố An ý muốn dùng hồ hết viên gạch hình vuông vắn cạnh là 50cm để lát sân. Vậy tía An buộc phải dùng từng nào viên gạch để lát không còn sân kia ?


Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 với B = 2020.2021.2022 .

Không tính cụ thể các quý hiếm của A với B, hãy so sánh A và B.

2. Đáp án đề thi toán lớp 6 học tập kì 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

C

B

D

D

A

C

C

D

B

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

13

(2,0 điểm)

Thực hiện nay phép tính, tính hợp lí nếu có thể:

a. 24.82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

*

a. 24.82 + 24.18 – 100

= 24.(82 + 18) – 100

= 24.100 – 100

= 2400 – 100 = 2300

b) (-26) + 16 + (-34) + 26

= (-26) + 26 + 16 + (-34)

= 0 + 16 + (-34)

= - 18

*

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

14

(1,5 điểm)

Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = - 8

b. (35 + x) - 12 = 27

c. 2x + 12 = 21

a. 3 + x = - 8

x = - 8 - 3

x = -11

b. (35 + x) - 12 = 27

35 + x = 27 + 12

35 + x = 39

x = 39 – 35

x = 4

c. 2x + 15 = 31

2x = 31 - 15

2x = 16

2x = 24

x = 4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

15

(1,5 điểm)

Thư viện của một trường có khoảng từ 400 mang lại 600 quyển sách. Giả dụ xếp vào giá đựng sách mỗi phòng 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển hầu hết vừa đầy đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Gọi số sách đề nghị tìm là a (a ∈ N *; 400 ≤ a ≤ 600)

Theo bài xích ra ta có: a ⋮ 12 ; a ⋮ 15; a ⋮ 18

Suy ra: a ∈ BC (12, 15, 18)

Ta có: BCNN (12,15,18) = 180

BC (12,15,18) = 0; 180; 360; 540; 720

Mà a ∈ BC ( 12, 15, 18) và bắt buộc a = 540

Vậy số sách nên tìm là: 540 quyển.

0,25

0,5

0,5

0,25

16

(1,5 điểm)

Sân nhà của bạn An là hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m với chiều rộng lớn 5m.

a. Tính diện tích sân nhà bạn An.

b. Tía An ước ao dùng phần đông viên gạch hình vuông vắn cạnh là 50cm nhằm lát sân. Vậy tía An đề nghị dùng từng nào viên gạch nhằm lát hết sân đó ?

a. Chiều dài sân nhà bạn An là:

30 : 2 - 5 = 10 (m)

Diện tích sân nhà bạn An là:

10 . 5 = 50 (m2) = 500 000 (cm2)

b) diện tích một viên gạch là: 50 . 50 = 2500(cm2)

Số viên gạch tía An nên để lát không còn sân là:

500 000 : 2500 = 200 (viên)

0,5

0,25

0,25

0,5

17

(0,5 điểm)

Cho A = 20213 với B = 2020.2021.2022 .

Không tính cụ thể các quý giá của A với B, hãy so sánh A và B.

*

*

*

Nên

*

Vậy A > B.

0,25

0,25


C. Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

cung cấp độ

Mạch con kiến

thức

Mức độ 1

(Nhận biết)

Mức độ 2

(Thông hiểu)

Mức độ 3

(Vận dụng)

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Tập hợp những số tự nhiên N, các phép toán, lũy thừa với số mũ tự nhiên

Số câu

2

2

2

1

5

Số điểm

0,5

1,25

1,0

0,5

3,25

Tỉ lệ %

5%

10%

10%

5%

32,5%

Câu số/

Thành tố NL

Câu 1;2 TD

Câu 13a; 14b - TD

Câu13c,14c- GQVĐ

Câu 17 GQVĐ

2. đặc điểm chia không còn trong tập các số thoải mái và tự nhiên N

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

0,25

0,5

1,5

2,25

Tỉ lệ %

2,5%

5%

15%

22,5%

Câu số/

thành tố NL

Câu 3 - TD

Câu 4;5-TD

Câu 15 GQVĐ

3. Số nguyên

Số câu

1

1

1

1

1

5

Sốđiểm

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

2,0

Tỉ lệ %

2,5%

2,5%

5%

2,5

5%

20,0%

Câu số/ Thành tố NL

Câu 9 - TD

Câu 10;14a- TD

Câu 11; 13b, GQVĐ

4. Một trong những hình phẳng vào thực tiễn

Số câu

2

1

1

3

Số điểm

0,5

1,0

0,5

2,0

Tỉ lệ %

2,5

10%

5%

20,0%

Câu số/

thành tố NL

Câu 7;8;

Câu 16a

TD-GQVĐ;CC

Câu16b TD;GQVĐ; CC

5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.

Số câu

2

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

Ctâu số?

thành tố NL

Câu 6;12 TD

MHH

Tổng số câu

6 câu

8 câu

5 câu

1 câu

20 câu

Tổng điểm

1,5 đ

4,0đ

4,0 đ

0,5 đ

10.0 đ

Tỉ lệ %

15%

40,0%

40,0%

5%

100%

4. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC GIANG

(Đề gồm tất cả 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


PHẦN I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1: Chu vi của hình lục giác hầu hết cạnh bởi 3cm là

. B. . C. . D. .

Câu 2: Số đối của số -5 là

. B. . C. . D. .

Câu 3: Bạn Lan tải 5 quyển vở cùng 2 loại bút. Biết một chiếc bút giá 3500 đồng, một quyển vở giá bán đồng. Hỏi chúng ta Lan thiết lập hết từng nào tiền?

đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng.

Câu 4: Cho tập phù hợp . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

. B. . C. . D. .

Câu 5: Tập vừa lòng B gồm những số từ bỏ nhiên to hơn 3 và nhỏ hơn 6 được viết là

. B. . C. . D. .

Câu 6: Sắp xếp những số nguyên sau theo vật dụng tự tăng dần: .

. B. . C. . D. .

Câu 7: Nhiệt độ dịp 12 giờ sinh sống đỉnh chủng loại Sơn (thuộc tỉnh lạng Sơn) vào một ngày mùa đông là cho 17 giờ nhiệt độ giảm thêm Nếu cho 23 giờ cùng ngày nhiệt độ sút thêm nữa thì nhiệt độ lúc 23 tiếng là

B. C. D.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Hình tam giác đều, hình vuông, hình bình hành là những hình tất cả trục đối xứng. Hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi là những hình có trục đối xứng. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi là các hình có trục đối xứng. Hình bình hành, hình thoi, hình vuông là những hình bao gồm trục đối xứng.

Câu 9: Cho số từ bỏ nhiên vừa lòng . Số ngay tắp lự sau của là

. B. . C. . D. .

Câu 10: Trong những hình sau, hình như thế nào là tam giác đều?

B. C. D.

Câu 11: Kết trái của phép tính là

. B. . C. . D. .

Câu 12: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 6cm cùng 8cm. Diện tích của hình thoi kia là

cm2. B. cm2. C. cm2. D. cm2.

Câu 13: Trong những biển báo dưới đây, những biển báo bao gồm trục đối xứng là

B. C. D.

Câu 14: Trong các số sau số nào phân chia hết cho tất cả 2; 5 và 9 ?

. B. . C. . D. .

Câu 15: Có từng nào số nguyên thỏa mãn nhu cầu ?

. B. . C. . D. .

Câu 16: Trong những số thì những số yếu tắc là

. B. . C. . D. .

Câu 17: Hình nào tiếp sau đây luôn có toàn bộ các cạnh bởi nhau?

Hình thang. B. Hình bình hành C. Hình thoi. D. Hình chữ nhật.

Câu 18: Cho . Tính

. B. . C. . D. .

Câu 19: Số La Mã XXI màn biểu diễn số từ bỏ nhiên

. B. . C. . D. .

Câu 20: Số nguyên thỏa mãn là

. B. . C. . D. .

PHẦN II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Câu 1. (2,0 điểm)

1) thực hiện phép tính:

2) Một loại tàu ngầm đã thám hiểm biển lớn ở độ dài m so với mực nước biển. Sau khi xong xuôi nhiệm vụ, tàu nổi cao lên thêm 82m. Tính độ cao bắt đầu của tầu ngầm đối với mực nước biển.

Câu 2. (1,0 điểm)

Để khen thưởng học sinh của lớp có thành tích trong học kì I, giáo viên công ty nhiệm thuộc phụ huynh học sinh đã sẵn sàng 120 quyển vở và 72 mẫu bút. Số vở cùng số bút được phân tách đều cho các phần thưởng. Hỏi rất có thể chia được rất nhiều nhất từng nào phần thưởng?


Câu 3. (1,5 điểm)

Vẽ hình vuông có cạnh bởi 3cm.Một sảnh bóng mini hình chữ nhật gồm chiều dài 30m cùng chiều rộng 20m.a) Tính diện tích s của sân bóng mini đó.b) Với tổng thể tiền cài đặt cỏ nhân tạo là 27 000 000 đồng thì trọn vẹn để trải kín đáo mặt sân. Hỏi tầm giá mỗi mét vuông cỏ nhân tạo đó là bao nhiêu?

Câu 4. (0,5 điểm)

Cho cùng . Minh chứng A với B là nhì số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

----