Luyện Nghe Hội Thoại Tiếng Trung Theo Chủ Đề Văn Phòng: Từ Vựng + Hội Thoại

-

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với các chủ đề thông dụng, dễ học, dễ nhớ. Chỉ cần kiên trì và cố gắng, sẽ giúp bạn nhanh chóng thành thạo ngôn ngữ này. Bạn có thể tự tin giao tiếp với người bản xứ, dễ dàng hơn trong công việc hoặc học tập.

Bạn đang xem: Hội thoại tiếng trung theo chủ đề

Để giúp các bạn có thể rèn luyện học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày. Hoa Văn SHZ chia sẻ 100 câu học tiếng Hoa thông dụng. Trong đó, các câu tiếng Hoa được chia thành chủ đề khác nhau. Bạn có thể dễ dàng luyện tập và ứng dụng trong tình huống nghe nói thực tế.

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI GIAN

Cách hỏi giờ trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày

1. Bây giờ mấy giờ? 现在几点? xiàn zài jǐ diǎn ?

2. Bây giờ hai giờ. 现在两点。 xiàn zài liǎng diǎn 。

3. Bây giờ là 5 giờ 15 phút. 现在是五点一刻。 xiàn zài shì wǔ diǎn yí kè 。

4. Bây giờ là 4 giờ kém 10 phút. 现在差十分四点。 xiàn zài chà shí fēn sì diǎn 。

5. Bây giờ là 9 giờ rưỡi. 现在是九点半。 xiàn zài shì jiǔ diǎn bàn 。

6. Bây giờ là 1 giờ đúng. 现在是一点整。 xiàn zài shì yī diǎn zhěng 。

7. Vẫn chưa đến 4 giờ mà. 还没到四点呢。 hái méi dào sì diǎn ne 。

8. Đồng hồ của bạn mấy giờ rồi? 你的表几点了? nǐ de biǎo jǐ diǎn le ?

9. Đồng hồ của tôi là 2 giờ. 我的表是两点钟。 wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。

10. Đồng hồ của tôi nhanh 2 phút. 我的表快了两分钟。 wǒ de biǎo kuài le liǎng fèn zhōng 。

*

Học đàm thoại tiếng Hoa hàng ngày với cách hỏi ngày - tháng - năm

11. Hôm nay thứ mấy? 今天星期几? jīn tiān xīng qī jǐ ?

12. Hôm nay thứ hai. 今天星期一。 jīn tiān xīng qī yī 。

13. Hôm nay ngày mấy? 今天几号? jīn tiān jǐ hào ?

14. Hôm nay ngày 21 tháng 5. 今天是五月二十一号。jīn tiān shì wǔ yuè èr shí yī hào。

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: HỎI TUỔI

15. Bạn sinh năm nào? 你什么时候出生的? nǐ shén me shí hòu chū shēng de ?

16. Tôi sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 2002. 我2002年7月1日出生。 wǒ 2002 nián qì yuè yī rì chū shēng 。

17. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 你多大了? nǐ duō dà le ?

18. Tôi 22 tuổi rồi. 我二十二岁了。 wǒ èr shí èr suì le 。

19. Ông A mới có bốn mươi mấy tuổi. A先生才四十几岁。 A xiān shēng cái sì shí jǐ suì 。

20. Tôi kém chị gái tôi hai tuổi. 我比我姐小两岁。 wǒ bǐ wǒ jiě xiǎo liǎng suì 。

21. Chị gái tôi lớn hơn chồng một tuổi. 我姐比她丈夫大一岁。 wǒ jiě bǐ tā zhàngfu dà yī suì。

Tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: SỞ THÍCH

22. Bạn đang làm gì thế? 你在干什么? nǐ zài gàn shén me ?

23. Tôi đang xem sách. 我在看书。 wǒ zài kàn shū 。

24. Tôi đang nấu ăn. 我在做饭。 wǒ zài zuò fàn 。

25. Bạn đang xem tivi à? 你在看电视吗? nǐ zài kàn diàn shì ma ?

26. Không, tôi đang nghe đài. 没有,我在听收音机。 méi yǒu ,wǒ zài tīng shōu yīn jī 。

27. Bạn đang viết thư cho ai? 你在给谁写信? nǐ zài gěi shuí xiě xìn ?

28. Cho một người bạn cũ. 给一个老朋友。 gěi yí gè lǎo péng yǒu 。

29. Cuối tuần này bạn sẽ làm gì? 这周末你干什么? zhè zhōu mò nǐ gàn shén me ?

30. Tôi muốn đi nghe buổi hòa nhạc. 我要去听音乐会。 wǒ yào qù tīng yīn yuè huì 。

31. Tôi đi dã ngoại với bạn bè. 我与朋友去郊游。 wǒ yǔ péng yǒu qù jiāo yóu 。

32. Bạn thích đi dã ngoại không? 你喜欢郊游吗? nǐ xǐ huān jiāo yóu ma ?

33. Có, tôi rất thích. 喜欢,我很喜欢。 xǐ huān, wǒ hěn xǐ huān 。

Học tiếng Hoa giao tiếp hàng ngày với những câu cực dễ nhớ

34. Hiểu rồi. 我明白了。Wǒ míngbáile.

35. Tôi không làm đâu! 我不干了! Wǒ bù gān le!

36. Tôi cũng vậy. 我也是。Wǒ yěshì.

37. Trời đất! 天啊! Tiān ā!

38. Không được! 不行! Bùxíng!

39. Chờ một chút! 等一等。Děng yī děng.

40. Đồng ý! 同意。tóngyì.

41. Không tệ lắm. 还不错。Hái bùcuò.

42. Tôi xin phép (để tôi làm)! 让我来。Ràng wǒ lái.

43. Bao nhiêu tiền? 多少钱? Duōshǎo qián?

44. Chúc may mắn! 祝好运! Zhù hǎo yùn!

45. Tôi phản đối! 我拒绝! Wǒ jùjué!

46. Bảo trọng! 保重! Bǎozhòng!

47. Có chuyện gì vậy? 有什么事吗? Yǒu shén me shì ma?

48. Khoẻ hơn chưa? 好点了吗? Hǎo diǎnle ma?

49. Cái này của bạn hả? 这是你的吗? Zhè shì nǐ de ma?

50. Giúp tôi một tay nhé! 帮个忙,好吗? Bāng gè máng, hǎo ma?

51. Xin cứ tự nhiên. 别客气。 Bié kèqì.

52. Để tôi giúp bạn nhé! 让我帮你吧! Ràng wǒ bāng nǐ ba!

53. Bạn thì sao? 你呢? Nǐ ne?

Những câu chúc trong tiếng Hoa đàm thoại nhất định phải biết

54. Vạn sự đại cát: 万事大吉 Wànshìdàjí

55. Mọi việc thuận lợi: 一切顺利 yī qiē shùn lì.

56. Chúc mừng anh/chị: 祝贺你/恭喜你。 zhù hè ni/gōng xǐ nǐ.

57. Vạn sự như ý: 万事如意 wàn shì rú yì.

58. Chúc anh khỏe mạnh: 祝你健康 zhù nǐ jiàn kāng.

59. Sống lâu trăm tuổi: 万寿无疆 wàn shòu wú jiāng.

60. Gia đình hạnh phúc 家庭幸福 jiā tíng xìng fú.

61. Công việc thuận lợi 工作顺利 gōng zuo shùn lì .

62. Làm ăn phát tài 生意兴隆 shēng yì xīng lóng .

63. Chúc anh may mắn 祝你好运 zhù nǐ hăo yùn

64. Cả nhà bình an 合家平安 hé jiā píng ān.

65. Cả nhà hòa thuận 一团和气 yī tuán hé qì.

66. Chúc phát tài 恭喜发财 gōng xǐ fā cái.

67. Muốn sao được vậy 心想事成 xīn xiăng shì chéng .

68. Muốn gì được nấy 从心所欲 cóng xīn suo yù.

69. Thân thể khỏe mạnh 身壮力健 shēn zhuàng lì jiàn.

70. Thuận buồm xuôi gió 一帆风顺 yī fān fēng shùn.

71. Sự nghiệp phát triển 大展宏图 dà zhăn hóng tú.

Xem thêm: Các nhân vật trong anime và manga “bảy viên ngọc rồng”, danh sách nhân vật trong dragon ball

72. Một vốn bốn lời 一本万利 yī běn wàn lì.

73. Thành công mọi mặt 东成西就 dōng chéng xī.

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: LO LẮNG

74. Lòng tôi rối như tơ vò. 我心乱如麻。Wǒ xīn luàn rú má.

75. Tôi sắp suy sụp rồi. 我快要崩溃了。Wǒ kuài yào bēng kuì le.

76. Tôi lo sẽ không thi đỗ đại học. 我担心考不上大学。Wǒ dānxīn kǎo bù shàng dàxué.

77. Tôi lo không tìm được việc làm. 我担心找不着工作。Wǒ dānxīn zhǎo bù zháo gōngzuò.

78. Tôi rất mong anh ấy bình an vô sự. 我真希望他平安无事。Wǒ zhēn xīwàng tā píng"ān wú shì.

79. Tôi rất lo cho sức khỏe của con gái tôi. 我很担心我女儿的健康。Wǒ hěn dānxīn wǒ nǚ"ér de jiànkāng..

80. Tôi rất lo cho bệnh của anh ấy. 我非常担心他的病。wǒ fēicháng dānxīn tā de bìng.

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: ĐI NGÂN HÀNG

81. Vui lòng cho tôi biết tôi có thể đổi tiền ở đâu? 请问我可以在哪里换钱? Qǐngwèn wǒ kěyǐ qù nǎlǐ huànqián?

82. Tôi muốn mở 1 tài khoản gửi tiền không kỳ hạn. 我想开个活期存款帐户。Wǒ xiǎng kāi gè huóqí cúnkuǎn zhànghù.

83. Tôi muốn gửi ít tiền đến Đài Loan. 我想寄钱到台湾。Wǒ xiǎng jì qián dào Táiwān.

84. Tôi muốn đổi tiền nhưng ngân hàng đã đóng cửa. 我想兑换支票,可是银行已经关门了。Wǒ xiǎng duìhuàn zhīpiào, kěshì yínháng yǐjīng guānménle.

85. Các chị có cấp thẻ tín dụng không? 你们发行信用卡吗?Nǐmen fā háng xìnyòngkǎ ma?

86. Tôi có thể rút bao nhiêu tiền mỗi ngày? 每天最多可以提取多少钱?Měitiān zuìduō kěyǐ tíqǔ duōshǎo qián?

87. Giờ làm việc ngân hàng từ mấy giờ đến mấy giờ? 银行的营业时间是从几点到几点?Yínháng de yíngyè shíjiān shì cóng jǐ diǎn dào jǐ diǎn?

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI TIẾT

88. Hôm nay trời đẹp.今天天气不错. Jīntiān tiānqì búcuò

89. Một chút xíu gió cũng không có. 一点儿风都沒有. yìdiǎnr fēng dōu méiyǒu.

90. Mùa đông Bắc Kinh khá lạnh, đúng không? 北京冬天比较冷, 是不 是? Běijīng dōngtiān bǐjiào lěng shì bù shi?

91.Đúng vậy, năm ngoái nhiệt độ thường xuống 10 độ âm. 是, 去年常常下降到零下十度呢. Shì, qùnián chángcháng xiàjiàng dào líng xià shí dù ne.

92. Mùa hè cũng rất nóng. 夏天也很热. Xiàtiān yé hěn rè.

93. Nghe nói vừa nóng vừa oi bức. 听说又热又闷. Tīngshuō yòu rè yòu mēn

94. Mùa thu thời tiết rất đẹp, phải không? 秋天天气很好, 是不是? Qiūtiān tiānqì hénhǎo shìbúshi?

95. Tốt nhất là mùa thu, không lạnh cũng không nóng. 最好是秋天, 不冷也不热.. Zuì hǎo shì qiūtiān, yòu bù lěng yòu bù rè.

Những câu “chửi” trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày (đọc để biết thôi nha)

96. Mày bị thần kinh à? 你神经病吗?. Nǐ shénjīngbìng ma?

97. Mày bị bệnh à/ Đồ bệnh hoạn. 白痴! báichī!

98. Đồ biến thái! 变态! Biàntài!

99. Đồ ngu/ Đồ ngốc. 笨蛋! Bèndàn!

100. Mày khùng ah? 你疯了?Nǐ fēngle!

Hy vọng, với những câu học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày chia sẻ ở trên. Giúp bạn sớm thành thạo ngôn ngữ này, có thể tự tin giao tiếp, phát triển tốt công việc, các mối quan hệ hoặc học tập.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia khóa học tiếng Hoa giao tiếptại SHZ để nâng cao hơn nữa. Vui lòng gọi ngay Hotline 028 7106 6262 hoặc đến trực tiếp chi nhánh. Các tư vấn viên sẽ nhiệt tình hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho bạn.

Thực tế, có nhiều bạn muốn được làm quen sớm với môi trường làm việc trong văn phòng, nhưng lại gặp trở ngại trong giao tiếp hằng ngày vì lượng từ vựng ít ỏi của mình. Hiểu rõ được điều đó, hôm hay hep.edu.vn sẽ chia sẻ với các bạn “Từ vựng tiếng Trung chủ đề văn phòng” một cách đầy đủ và rõ ràng nhất.

*
Từ vựng tiếng Trung chủ đề Văn phòng

Từ vựng tiếng Trung về các hoạt động trong văn phòng

Ăn cơm trưa吃午饭Chī wǔfàn
Báo cáo định kỳ定期报告书Dìng qí bào gào shū
Bỏ việc辞职Cízhí
Ca đêm夜班Yèbān
Ca ngày日班Rìbān
Chấm công考勤Kǎoqín
Chấm vân tay按指纹Àn zhǐwén
Chỉnh văn kiện整理文件Zhěnglǐ wénjiàn
Chuẩn bị tài liệu准备材料Zhǔnbèi cáiliào
Công bố公报Gōng bào
Đàm phán谈判Tánpàn
Đánh chữ打字Dǎzì
Đi công tác出差Chū chai
Đi làm上班Shàngbān
Đổi ca, thay ca换班Huàn bān
Dự họp出席Chū xí
Gặp khách hàng见客户Jiàn kèhù
Giám sát, theo dõi监视Jiān shì
Gọi điện thoại打电话Dǎ diànhuà
Gửi fax发传真Fā chuánzhēn
Gửi văn kiện发邮件Fā yóujiàn
Họp开会Kāihuì
Kế hoạch计划Jì huà
Ký kết签约Qiānyuē
Lịch làm việc行事历Xíng shì lì
Lĩnh lương领工资Lǐng gōngzī
Luân phiên轮班Lún bān
Mở máy tính开电脑Kāi diànnǎo
Nghe điện thoại接电话Jiē diànhuà
Nghỉ hưu退休Tuì xiū
Nghỉ phép请假Qǐngjià
Nhiệm vụ任务Rènwù
Nói chuyện聊天儿Liáotiān er
Phân bổ分配Fēn pèi
Phát ngôn发言Fāyán
Phỏng vấn面试Miànshì
Photocopy复印Fùyìn
Quẹt thẻ刷卡Shuā kǎ
Sa thải炒鱿鱼Chǎoyóuyú
Scan扫描Sǎo miáo
Tan ca开电脑Xiàbān
Tăng ca加班Jiābān
Thiết kế设计Shè jì
Tiền lương工资Gōngzī
Tiền thưởng奖金Jiǎngqìn
Tìm tài liệu查邮件Chá yóujiàn
Trực ban值班Zhí bān
Tư vấn咨询Zīxún
Tuyển dụng nhân sự人事录用Rénshìlùyòng
Tuyển nhân viên招聘Zhāopìn
Viết văn kiện写邮件Xiě yóujiàn

Từ vựng tiếng Trung về đồ dùng văn phòng phẩm

*
Đồ dùng văn phòng trong tiếng Trung
Túi đựng tài liệu资料册Zīliào cè
Bản photo复印件Fùyìn jiàn
Bảng lật活动挂图Huó dòng guà tú
Bảng lương工资条Gōngzī tiáo
Bìa hồ sơ文件夹Wénjiàn jiā
Bút bi圆珠笔Yuánzhūbǐ
Bút chì铅笔Qiānbǐ
Bút chì bấm活动铅笔Huódòng qiānb
Bút để ký签名笔Qiānmíng bǐ
Bút màu ghi nhớ记号笔Jìhào bǐ
Bút máy钢笔Gāngbǐ
Cốc nhựa纸杯Zhǐbēi
Dao cắt giấy裁纸刀片Cái zhǐ dāopiàn
Điện thoại电话Diàn huà
Ghi chú, giấy nhắn便条Biàn tiáo
Giá đựng hồ sơ大号账本夹Dà hào zhàng běn jiā
GiấyZhǐ
Giấy đánh máy打字纸Dǎzì zhǐ
Giấy in打印纸Dǎyìn zhǐ
Giấy màu彩纸Cǎi zhǐ
Giấy than复写纸Fù xiě zhǐ
Hộp bút笔筒Bǐ tǒng
Hộp đựng hồ sơ档案盒Dǎng’àn hé
Kéo剪刀Jiǎndāo
Kẹp giấy活页夹Huóyè jiá
Kẹp giấy nhiều màu彩色长尾夹Cǎisè cháng wěi jiā
Kim găm订书钉Dìng shū dīng
Máy bấm lỗ打孔器Dǎ kǒng qì
Máy fax传真机Chuánzhēn jī
Máy ghim订书机Dìng shū jī
Máy in打印机Dǎyìnjī
Máy photocopy复印机Fù yìnjī
Máy tính电脑Diànnǎo
Mực đóng dấu快干印泥Kuài gān yìnní
Mực in印油Yìn yóu
Nhật ký công tác议程Yìchéng
Phong bì信封Xìnfēng
Sổ ghi nhớ便笺Biàn jiān
Sổ giấy rời活页本Huóyè běn
Sổ sách账本Zhāngtǐ
Thẻ bảo hiểm保险卡Bǎoxiǎnkǎ
Thước直尺Zhí chǐ
Tủ đựng hồ sơ文件柜Wénjiàn guì
Vở ghi, sổ ghi笔记本Bǐjì běn

Tên tiếng Trung các phòng ban trong công ty

*
Từ vựng về các phòng ban trong tiếng Trung

Hội đồng tuyển dụng招聘委会Zhàopìnwěihuì
Phòng bảo vệ保卫科Bǎo wèi kē
Phòng bảo vệ môi trường环保科Huán bǎo kē
Phòng công nghệ工艺科Gōng yì kē
Phòng công tác chính trị政工科Zhèng gōng kē
Phòng dự án项目部Xiàng mù bù
Phòng hành chính nhân sự行政人事部Xíngzhèng rénshì bù
Phòng hành chính nhân sự行政人事部Xíng zhèng rén shì bù
Phòng hội nghị会议室Huìyì shì
Phòng kế hoạch sản xuất产生计划部Chǎnshēng jìhuà bù
Phòng kế hoạch sản xuất产生计划部Chǎn shēng jìhuà bù
Phòng kế toán会计室Kuàijì shì
Phòng kinh doanh销售部Xiāoshòu bù
Phòng mua bán – xuất nhập khẩu采购部 – 进出口Cǎi gòu bù – jìn chù kǒu
Phòng nhân sự人事科Rén shì kē
Phòng sản xuất生产科Shēng chǎn kē
Phòng tài chính kế toán财务会计部Cáiwù kuàijì bù
Phòng tài vụ财务科Cáiwù kē
Phòng thiết kế设计科Shèjì kē
Văn phòng办公室Bàngōngshì

Từ vựng tiếng Trung về các chức vụ trong công ty

*
Từ vựng tiếng Trung về các chức vụ trong công ty

Bảo vệ保安Bǎoàn
Chủ nhiệm主任Zhǔ rèn
Chủ tịch总裁Zǒng cái
Chủ tịch hội đồng quản trị董事长Dǒng shì zhǎng
Đồng nghiệp同事Tóngshì
Giám đốc经理Jīnglǐ
Giám đốc bộ phận课长Kèzhǎng
Giám đốc điều hành执行长Zhíxíng zhǎng
Lãnh đạo领导Língdǎo
Nhân viên bán hàng推销员Tuī xiāo yuán
Nhân viên chấm công出勤计时员Chū qín jìshí yuán
Nhân viên kế toán会计员Kuàijì yuán
Nhân viên kiểm phẩm检验工Jiǎn yàn gōng
Nhân viên nhà bếp炊事员Chuī shì yuán
Nhân viên quan hệ công chúng公关员Gōng guān yuán
Nhân viên tác nghiệp作业员Zuòyè yuán
Nhân viên thu mua采购员Cǎi gòu yuán
Phó chủ nhiệm副主任Fù zhǔrèn
Phó chủ tịch副总裁Fù zǒng cái
Phó giám đốc福理Fù lǐ
Phó phòng副处长Fù chù zhǎng
Phó quản lý副管理师Fù guǎn lǐshī
Phó tổng giám đốc副总经理Fù zǒng jīnglǐ
Quản lý管理员Guǎnlǐ yuán
Thư ký秘书Mìshū
Thực tập sinh实习生Shí xí shēng
Tổ phó副组长Fù zǔ zhǎng
Tổ trưởng组长Zǔ zhǎng
Tổng giám đốc总经理Zǒng jīnglǐ
Trợ lý助理Zhùlǐ
Trợ lý giám đốc襄理Xiāng lǐ
Trợ lý đặc biệt特别助理Tèbié zhùlǐ
Trợ lý kế toán助理会计Zhùlǐ kuàijì
Trưởng nhóm领班Lǐng bān
Trưởng phòng处长Chù zhǎng

Một số câu giao tiếp tiếng trung thông dụng trong văn phòng

A: 大家好,我是新来的人员。我叫梅英,今年24岁。请大家多多关照Dàjiā hǎo, wǒ shì xīn lái de rényuán. Wǒ jiào Méiyīng, jīnnián 24 suì. Qǐng dàjiā duōduō guānzhào.Xin chào mọi người, tôi là nhân viên mới đến. Tôi tên là Mai Anh, năm nay 24 tuổi, mong mọi người giúp đỡ.

B: 梅英姐好,我是晓玉,你可以叫我小玉。我是本公司的实习生。Méi yīng jiě hǎo, wǒ shì xiǎoyù, nǐ kěyǐ jiào wǒ xiǎo yù. Wǒ shì běn gōngsī de shíxíshēng.Em chào chị Mai Anh, em là Hiểu Ngọc, chị có thể gọi em là Tiểu Ngọc. Em là thực tập sinh ở đây.

A: 你实习几个月了?Nǐ shíxí jǐ gè yuèle?
Em thực tập bao lâu rồi?

B: 一个月。等一会我们吃午饭时,可以叫小月一起去,她是财务科的人员。Yīgè yuè. Děng yī huǐ wǒmen chī wǔfàn shí, kěyǐ jiào xiǎo yuè yīqǐ qù, tā shì cáiwù kē de rényuán.Một tháng ạ, đợt lát nữa chúng ta đi ăn cơm có thể gọi cả Tiểu Nguyệt đi cùng, cô ấy là nhân viên phòng tài vụ.

A: 好的,到时候你叫我去啊。Hǎo de, dào shíhòu nǐ jiào wǒ qù a.Được, đến lúc đó em bảo chị nhé.

B: 嗯。N’g
Vâng ạ.

Trên đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Trung về chủ đề văn phòng, hy vọng các bạn có thể vận dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày,; mỗi ngày học một ít từ mới thì chẳng bao lâu bạn sẽ tích lũy cho mình được một khối từ vựng khổng lồ. Và đừng quên đón đọc các chủ đề chuyên ngành khác của hep.edu.vn nhé. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.