Kết Quả Bóng Đá Tây Ban Nha

-

Trân trọng reviews tới độc giả công dụng bóng đá Tây Ban Nha giải La Liga mùa láng 2022/2023 nhanh chính xác nhất.


5 vòng gần nhất Vòng 38 Vòng 37 Vòng 36 Vòng 35 Vòng 34 Vòng 33 Vòng 32 Vòng 31 Vòng 30 Vòng 29 Vòng 28 Vòng 27 Vòng 26 Vòng 25 Vòng 24 Vòng 23 Vòng 22 Vòng 21 Vòng 20 Vòng 17 đá bù Vòng 19 Vòng 18 Vòng 17 Vòng 16 Vòng 15 Vòng 14 Vòng 13 Vòng 12 Vòng 11 Vòng 10 Vòng 9 Vòng 8 Vòng 7 Vòng 6 Vòng 5 Vòng 4 vòng ba Vòng 2 vòng ngực

Kết trái Vòng 38

Kết trái Vòng 37

Kết quả Vòng 36

Kết trái Vòng 35

Kết trái Vòng 34

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha 2023 bắt đầu nhất. Xem KQBD TBN, kq La Liga hôm qua, buổi tối nay và rạng sáng mai. Tỷ số Tây Ban Nha CHÍNH XÁC từ bây giờ cập nhật liên tục 24/7 tại Bongda
NET.

Bạn đang xem: Kết quả bóng đá tây ban nha


*
World Cup nàng
*
siêu việt Anh
*
La Liga
*
Bundesliga
Serie A
tất cả giải đấu World Cup con gái Ngoại Hạng Anh La Liga Bundesliga Serie A Ligue 1 cúp C1 châu Âu quắp C2 âu lục V-League cúp FA cúp Liên Đoàn Anh Hạng duy nhất Anh hàn quốc J-League 1 trung quốc VĐQG Úc đất nước thái lan Nhà nghề Mỹ MLS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Giới thiệu về giải bóng đá La Liga

La Liga là giải láng đá cao nhất thuộc lever câu lạc bộ tại TBN được thành lập năm 1929 vị Liên đoàn đá bóng Tây Ban Nha (RFEF).

Theo bảng xếp hạng nhưng mà UEFA công bố, giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ xếp thiết bị 2 trong những các giải đấu lôi kéo nhất hành tinh vày lối chơi kỹ thuật cũng tương tự việc sở hữu những siêu sao nổi tiếng.

La Liga là giải đấu mơ ước của rất nhiều ngôi sao nhẵn đá

Các nhóm bóng tham gia La Liga thông thường sẽ có chênh lệch về sức mạnh rất lớn, chính vì thế mà phần lớn đội láng kì cựu như Real Madrid, Barcelona xuất xắc Atletico Madrid luôn trông rất nổi bật hơn cả.

Một mùa giải sẽ có được 20 nhóm bóng tham gia, mỗi câu lạc bộ đá cùng nhau 38 trận, top 4 trên BXH La Liga mùa đó sẽ sở hữu vé đá Champions League cho mùa sau.

Cách tính điểm số trên La Liga

Điểm số tại Giải La Liga (hay còn gọi là Primera División) được tính dựa trên số điểm mà mỗi team tích lũy được trong suốt mùa giải. Cách tính điểm tại Giải La Liga như sau:

Mỗi trận đấu sẽ tiến hành tính điểm theo hệ thống 3 điểm đến chiến thắng, 1 điểm cho trận hòa và không tồn tại điểm nào mang lại trận thua.

Sau từng lượt trận, các đội sẽ tiến hành xếp hạng dựa vào số điểm tích lũy được. Trường hợp hai đội bao gồm cùng số điểm, thì hiệu số bàn chiến hạ sẽ được dùng để làm phân định thứ hạng. Giả dụ hai đội vẫn đang còn cùng hiệu số bàn thắng, thì xác suất ghi bàn đang được dùng để làm phân định.

Xem thêm: 10 loại mặt nạ bột yến mạch và sữa tươi tại nhà, cách tắm trắng bằng yến mạch và sữa tươi tại nhà

Ở cuối mùa giải, đội tất cả số điểm tối đa sẽ biến nhà vô địch của Giải La Liga. Những đội xếp từ vật dụng hai đến thứ bốn sẽ giành quyền thâm nhập vào Champions League. Đội xếp thiết bị năm sẽ tiến hành tham gia Europa League. Đội cuối cùng của bảng xếp hạng vẫn xuống hạng với tham gia giải hạng bên dưới của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (Segunda División).

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha trên hep.edu.vn

Việc cập nhật kqbd La Liga bên trên website đang trở nên phổ biến hơn vì chưng tính tiện lợi. Những trận đấu thường xuyên được ra mắt vào khung giờ rạng sáng đề nghị rất cực nhọc để anh em Việt nam theo dõi. Để coi kqbd hom qua rang thanh lịch nay sớm nhất thì hãy cho với hep.edu.vn chúng ta nhé!

Hướng dẫn truy cập và coi kqbd tt hom nay:

Xem kqbd Tây Ban Nha tại Bóng Đá NÉT

Bước 2: chọn mục Kết Quả.

Bước 3: lựa chọn tiếp mục La Liga trên góc trái

Bước 4: lựa chọn mùa giải hoặc vòng đấu mà bạn muốn xem kết quả.

Tình hình hiệu quả thi đấu của một vài CLB phệ tại La Liga

Mùa giải 2023 đã từng qua được hơn 1 nửa đoạn đường và diễn biến trên BXH vẫn vô cùng nặng nề đoán.

Hiện tại Barcelona đang đứng vị trí số 1 cuộc đua với 56 điểm, quăng quật xa đội xếp sau là đại kình địch Real Madrid cùng với 11 điểm (đá rộng 1 trận). Thầy trò HLV Xavi sẽ làm tốt nhất có thể khi 5 trận gần nhất đều giành chiến thắng và phát triển thành ứng cử viên bậc nhất cho chức vô địch năm nay.

Đối với Real Madrid, câu hỏi họ sảy chân trước những CLB bị đánh giá tốt hơn khiến khoảng cách với Barca càng ngày xa. Mặc dù thế đội bóng hoàng phái vẫn đang chiến tranh hết mình để rút ngắn điểm số, mong ngóng thời cơ lội ngược dòng.

Atletico Madrid đang sẵn có phong độ tạm bợ khi xếp thứ 4 trên La Liga. Nhiều fans hâm hộ tỏ ra chán ngán và yêu mong Cl
B vứt bỏ HLV Simeone nhằm CLB có nét hơn. Atletico Madrid đang sẵn có 38 điểm sau 21 trận đấu, gồm 11 trận thắng, 5 trận hòa với 5 trận thua.

La Liga đã và đang chứng tỏ sức hút của chính mình trên ngôi trường đua quốc tế. Để biết thêm nhiều thông tin thu hút về giải đấu này thì quý fan hâm mộ đừng quên truy cập web của shop chúng tôi hằng ngày để cập nhật thêm các điều thú vị nhé!