LÝ THUYẾT CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH : CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG & DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

-
Thì (Tenses) là phần ngữ pháp cực kỳ quan trọng. Có toàn bộ 12 thì trong giờ Anh, được phân thành 3 mốc thời gian cơ phiên bản là hiện tại, thừa khứ, tương lai. Nhằm tiếp cận kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ Anh nâng cao, bạn học cần được hiểu và sử dụng thành thạo toàn bộ các thì trong tiếng Anh. Bởi vậy, nội dung bài viết dưới đây sẽ tổng vừa lòng 12 thì cơ bản: công thức, cách dùng với dấu hiệu nhận biết các thì.

Bạn đang xem: Lý thuyết các thì trong tiếng anh


*

*
(Sơ đồ tóm tắt công thức những thì trong giờ đồng hồ Anh)

Thì lúc này đơn - Present Simple Tense

Định nghĩa

Thì hiện tại đơn (present simple) là thì được dùng để diễn đạt những hành động, điểm lưu ý và thói quen đang ra mắt trong hiện nay tại.

*
Khoảng thời hạn sử dụng thì lúc này đơn.

Công thức

Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động từ khổng lồ be

Khẳng định

S + V1

S + am/is/are

Phủ định

S + vị not/does not

S + am not/is not/are not

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Do/does + S + V-inf?

Am/is/are + S + complement?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + do/does + S + V-inf?

Từ hỏi +am/are/is + S?

Cách dùng

Diễn tả hầu hết hiện tượng, quy phương tiện chung khó hoàn toàn có thể thay đổi.

Diễn tả rất nhiều thói quen, sở trường hoặc quan tiền điểm.

Diễn tả những hành vi cảm nhận bởi giác quan trong những năm nói.

Diễn tả định kỳ trình đã được định sẵn.

Dấu hiệu nhận biết

Thường có các trạng từ bỏ chỉ tần suất trong câu như: Often, Always, Usually, Frequently, Seldom, Rarely, Constantly, Sometimes, Occasionally, Every day/night/week.

Video hướng dẫn tự học


Thì hiện tại tại tiếp nối - Present Continuous Tense

Định nghĩa

Thì hiện nay tại tiếp tục (Present continuous tense) được sử dụng để diễn đạt hành rượu cồn đang xẩy ra tại thời gian nói.

*
Mốc thời gian sử dụng thì bây giờ tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + am/is/are + V-ing

Phủ định

S + am/is/are not +V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Am/Is/Are + S + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + am/is/are + S + V-ing?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đang ra mắt ngay tại thời khắc nói.

Diễn tả hành vi sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường là 1 dự định hay kế hoạch đã được thu xếp từ trước.

Diễn tả hành vi xảy ra ở hiện tại nhưng chỉ mang ý nghĩa chất nhất thời thời, khác với quy dụng cụ hay kiến thức thông thường.

Diễn tả mọi chuyển biến, chuyển đổi ở hiện nay tại, thường kèm theo với các động từ: “get”, “change”, “become”, “grow”, “increase”, “improve”, “rise”, “fall”,...

Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại ở hiện tại gây bực mình hay nặng nề chịu cho tất cả những người nói khi sử dụng với các trạng từ: “always”, “continually”, “constantly”,…

Dấu hiệu dìm biết

Trạng ngữ chỉ thời hạn trong hiện nay tại: Right now: (Ngay bây giờ), At the moment (Lúc này), At present (Hiện tại), At + giờ cụ thể (Lúc … giờ)

Trạng ngữ chỉ thời hạn trong tương lai: Tomorrow (ngày mai), This week/ month/ next year (Tuần này/ tháng này/ năm này), Next week/ next month/ next year (Tuần tới/ mon tới/ năm tới)

Câu mệnh lệnh: Look! (Nhìn kìa), Listen! (Nghe kìa), Keep silent! (Im im nào!)

Video gợi ý tự học


Thì hiện tại xong xuôi - Present Perfect Tense

Định nghĩa

Thì hiện nay tại xong (Present perfect tense) biểu đạt những hành động xong xuôi trong thừa khứ, tương xứng với thì vượt khứ đối kháng trong tiếng Anh.

*
Khoảng thời hạn dùng thì lúc này hoàn thành.

Công thức

Loại câu

Động từ thường

Động từ lớn be

Khẳng định

S + have/has + V3

S + have/has + been + complement

Phủ định

S + have/has + not V3

S + have/has + not + been + complement

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Have/has + S + V3?

Have/has + S + been + complement?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + have/has + S + V3

Từ hỏi + have/has + S + been + complement?

Cách dùng

Diễn tả những sự việc xảy ra trong thừa khứ tương quan đến ngữ cảnh trong hiện tại tại

Diễn tả những hành động hoặc sự việc ban đầu trong thừa khứ cùng vẫn tiếp nối ở hiện nay tại.

Diễn tả những trải nghiệm trong vượt khứ.

Diễn tả các sự việc, xu hướng xảy ra gần thời gian nói.

Dấu hiệu nhận biết

Since + mốc thời gian

For + khoảng thời gian

Over the past/the last + số + years

Never

Ever

Just

Already

Yet

Before

Video trả lời tự học


Thì hiện tại ngừng tiếp diễn - Present Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn (Present perfect continuous) được sử dụng để mô tả các hành động đã xẩy ra trong quá khứ, với nhấn rất mạnh vào sự kéo dãn không bị ngắt quãng của chúng mang lại hiện tại. Ở hiện tại, các hành động này rất có thể vẫn đang tiếp tục ra mắt hoặc đã hoàn thành lại.

*
Mốc thời gian dùng thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Phủ định

S+ have/has + not + been + V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Have/Has + S + been + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + have/has + S + been + V-ing?

Cách dùng

Dùng để diễn tả các hành động, sự việc xảy ra trong vượt khứ kéo dãn dài liên tục mang đến hiện tại.

Dùng để diễn tả các sự việc có thể vẫn đang tiếp tục tại thời điểm nói và có chức năng vẫn sẽ liên tiếp trong tương lai.

Dấu hiệu nhấn biết

Since + mốc thời gian

For + khoảng chừng thời gian

Until now / Up lớn now / So far

Over the past/the last + số + years

Recently / In recent years / Lately

Already

All day/week/month (long)

Round-the-clock/Non-stop

Video khuyên bảo tự học


Thì thừa khứ đối chọi - Past Simple Tense

Định nghĩa

Thì thừa khứ đối kháng (past simple) là thì được sử dụng để biểu đạt một sự việc đã xẩy ra và dứt ở 1 thời điểm xác minh trong vượt khứ.

*
Thời điểm áp dụng thì vượt khứ đơn.

Công thức

Loại câu

Động từ thường

Động từ khổng lồ be

Khẳng định

S + V2/V-ed

S + was/were

Phủ định

S + did not (didn’t) + V-inf

I/ He/ She/ It/ nhà ngữ số ít + was not (wasn’t).

You/ We/ They/ nhà ngữ số những + were not (weren’t).

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Did + S + V-inf?

Was + I/ he/ she/ it/ chủ ngữ số ít?

Were + you/ we/ they/ công ty ngữ số nhiều?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + did + S + V-inf?

Từ hỏi + was + I/ he/ she/ it/ nhà ngữ số ít?

Từ hỏi + were + you/we/they/ nhà ngữ số nhiều?

Cách dùng

Diễn tả những hành động đã xẩy ra và xong xuôi trong vượt khứ.

Diễn tả những hành vi lặp đi tái diễn hoặc phần đa thói quen trong thừa khứ.

Diễn tả sự thật về quá khứ.

Diễn tả những tình huống và trạng thái lâu dài hơn trong vượt khứ.

Diễn tả phần nhiều sự kiện thiết yếu trong một câu chuyện.

Dấu hiệu nhấn biết

yesterday: hôm qua.

today: hôm nay.

this morning/ afternoon/ evening: sáng/trưa/chiều nay.

last night/ week/month/year: đêm/ tuần/ tháng/ năm trước.

+ ago: bao thọ về trước (VD: three years ago: 3 năm trước).

in + : vào năm… (VD: in 1990: vào thời điểm năm 1990).

When : Vào lúc/ Khi…

Video lí giải tự học


Thì thừa khứ tiếp tục - Past Continuous Tense

Định nghĩa

Thì vượt khứ tiếp diễn (Past continuous) diễn đạt một hành động đang xảy ra trong quá khứ.

*
Thời điểm thực hiện thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

I/ He/ She/ It/ chủ ngữ số không nhiều + was + Ving.

You/ We/ They/ nhà ngữ số những + were + Ving.

Phủ định

I/ He/ She/ It/ chủ ngữ số ít + was not (wasn’t) + Ving.

You/ We/ They/ chủ ngữ số những + were not (weren’t) + Ving.

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Was + I/ he/ she/ it/ công ty ngữ số không nhiều + Ving?

Were + you/ we/ they/ công ty ngữ số các + were + Ving?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + was + I/ he/ she/ it/ chủ ngữ số không nhiều + Ving?

Từ hỏi + were + you/ we/ they/ nhà ngữ số những + Ving?

Cách dùng

Diễn tả những hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm rõ ràng trong quá khứ.

Diễn tả phần đa tình huống/ hành vi mang tính tạm thời trong vượt khứ.

Diễn tả đầy đủ thói quen/ hành vi tiêu cực lặp đi lặp lại (thường đi cùng với always).

Diễn tả hai hành vi xảy ra song song trong thừa khứ.

Diễn tả những hành vi xảy ra tiếp tục trong xuyên suốt một khoảng thời hạn trong vượt khứ.

Miêu tả đều thông tin/ cụ thể phụ vào một câu chuyện.

Dấu hiệu dấn biết

At + (giờ)/(this/that time) + mốc thời hạn trong thừa khứ.

Video lý giải tự học


Thì vượt khứ chấm dứt - Past Perfect Tense

Định nghĩa

Thì vượt khứ hoàn thành (Past perfect) diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trước một mốc thời gian hoặc sự kiện rõ ràng trong vượt khứ, cồn từ sẽ tiến hành chia theo thì vượt khứ hoàn thành.

*
Khoảng thời hạn sử dụng thì thừa khứ hoàn thành.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had + V3/ed

Phủ định

S + had not (hadn’t) + V3/ed

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Had + S + V3/ed?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + had + S + V3/ed?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đã xẩy ra trước một hành động/ vụ việc khác trong thừa khứ.

Diễn tả hành vi đã xẩy ra trước một thời điểm rõ ràng trong thừa khứ.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Dùng với những liên từ bỏ chỉ sự trước/ sau như: Before: trước khi, After: sau khi.

Dùng với những mệnh đề trạng trường đoản cú chỉ thời gian bắt đầu với: By the time + : trước khi…

Video chỉ dẫn tự học


Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn - Past Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous) được sử dụng khi câu có không ít hành động xẩy ra ở mọi thời điểm khác nhau trong vượt khứ, hoặc khi câu có một hành vi xảy ra và kéo dãn liên tục trước một mốc thời gian trong vượt khứ. Đây là điểm sáng khá như thể nhau ở thì vượt khứ kết thúc và thì quá khứ xong tiếp diễn.

*
Khoảng thời gian dùng thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + had + been + Ving

Phủ định

S + had not (hadn’t) + been + Ving

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Had + S + been + Ving?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + had + S + been + Ving?

Cách dùng

Diễn tả hành vi đã xảy ra và kéo dài liên tục trước một hành động/ vấn đề khác trong quá khứ.

Diễn tả hành vi đã xảy ra trước một thời điểm ví dụ trong thừa khứ và kéo dãn liên tục cho tới thời điểm đó.

Diễn tả một hành vi là nguyên nhân của một công dụng ở quá khứ.

Dấu hiệu dấn biết

Thường được dùng với các liên tự như: Before: trước khi, After: sau khi, Until: cho đến khi

dùng với các mệnh đề trạng trường đoản cú chỉ thời gian bước đầu với: By the time + : trước khi…; When + : khi...

Video hướng dẫn tự học


Thì tương lai 1-1 - Future Simple Tense

Định nghĩa

Thì tương lai đối chọi (Future simple) diễn tả hành đụng sẽ xảy ra trong tương lai, rõ ràng hơn, đó là chưa diễn ra ở hiện tại tại, mà lại sẽ bước đầu và chấm dứt trong tương lai.

*
Mốc thời gian dùng thì tương lai đơn.

Công thức

Loại câu

Động tự thường

Động từ khổng lồ be

Khẳng định

S + will/ shall + V-inf

S + will/ shall be

Phủ định

S + will/ shall not + V-inf

S + will/ shall not + be

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will/ Shall + S + V-inf?

Will/ Shall + S + be?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will/ shall + S + V-inf?

Từ hỏi + will/ shall + S + be?

Cách dùng

Diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xẩy ra trong tương lai.

Diễn tả được dùng để đưa ra ý kiến hay dự kiến về một vấn đề trong tương lai.

Diễn tả được dùng để mô tả quyết định được chỉ dẫn ngay tại thời điểm nói.

Diễn tả được dùng để diễn đạt sự sẵn lòng, sẵn sàng thực hiện một hành động.

Diễn tả được dùng để mang ra lời hứa, đe dọa, lời mời, yêu ước hay đề nghị.

Dấu hiệu dìm biết

Trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai:

Tomorrow: ngày mai.

This week/ next month/ next year: Tuần này/ mon này/ năm này.

This + buổi vào ngày/ trang bị trong tuần/ mon trong năm.

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới.

Next + buổi vào ngày/ sản phẩm công nghệ trong tuần/ mon trong năm.

in + thời gian: vào … nữa.

Một số miêu tả thể hiện nay quan điểm:

(I"m) sure/ certain ____. : Tôi chắc rằng ___.

(I) think/ believe/ suppose___. : Tôi nghĩ về rằng/ tin rằng/ nhận định rằng ____.

I wonder ___. : Tôi trường đoản cú hỏi ___.

Video giải đáp tự học


Thì tương lai tiếp nối - Future Continuous Tense

Định nghĩa

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous) diễn tả hành động sẽ xẩy ra tại 1 thời điểm hoặc một khoảng chừng thời gian ví dụ trong tương lai.

*
Mốc thời gian dùng thì sau này tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will/ shall be + V-ing.

Phủ định

S + will/ shall not + be + V-ing.

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will/ Shall + S + be + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will/ shall + S + be + V-ing?

Cách dùng

diễn tả hành động sẽ xảy ra tại 1 thời điểm hoặc một khoảng chừng thời gian cụ thể trong tương lai. Hành động ban đầu trước thời gian được chỉ dẫn và tiếp tục kéo dãn dài đến sau thời khắc này, hay là công dụng của một ý định hoặc sắp xếp từ trước.

diễn tả một hành vi đang xảy ra sau này thì một hành vi khác xảy đến, xen vào.

diễn tả hành vi sẽ xảy ra và kéo dãn dài liên tục trong một quãng thời hạn ở tương lai.

diễn tả hành vi sẽ xảy ra sau này như một phần trong thời hạn biểu hay lịch trình thông thường.

dự đoán về một hành động rất có thể đang ra mắt ở hiện nay tại.

dùng với kết cấu nghi vấn để hỏi một cách thanh lịch dự định trong tương lai của một bạn nào đó.

dùng với “still” để diễn đạt hành động đang xảy ra ở lúc này và được muốn đợi sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian ở tương lai.

Dấu hiệu dìm biết

Trạng ngữ chỉ thời hạn trong tương lai:

(At) this time/ this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời điểm đó trong tương lai.

At + giờ ví dụ + thời gian trong tương lai: Vào giờ ví dụ trong tương lai.

in + thời gian/ in + thời gian + sở hữu biện pháp + time : trong … nữa.

all + day/ night: suốt cả ngày/ đêm.

Mệnh đề chỉ thời hạn trong tương lai: When + S + Động từ phân tách thì lúc này đơn.

Video lí giải tự học


Thì tương lai ngừng - Future Perfect Tense

Định nghĩa

Thì tương lai xong (Future Perfect) diễn tả một hành vi sẽ xảy ra và hoàn tất trước một thời điểm hoặc một hành vi khác sống tương lai.

*
Khoảng thời hạn dùng thì tương lai hoàn thành.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will + have + V3/ed

Phủ định

S + will not (won’t) have + V3/ed

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will + S + have + V3/ed?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will + S + have + V3/ed?

Cách dùng

Diễn tả hành vi sẽ hoàn toàn trước một hành động/ vụ việc khác nghỉ ngơi tương lai.

Diễn tả hành vi sẽ hoàn tất trước một thời điểm ví dụ ở tương lai.

Dấu hiệu dìm biết

Thường được dùng với những cụm từ bỏ chỉ thời gian, bước đầu với “by”:

By then: mang lại lúc đó.

By this time: trước cơ hội đó.

By + : trước, tính đến…

Thường được sử dụng với các mệnh đề trạng tự chỉ thời gian ban đầu với:

By the time + : trước khi…

When + : khi…

Video lý giải tự học


Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn - Future Perfect Continuous Tense

Định nghĩa

Thì tương lai kết thúc tiếp diễn (Future Perfect Continuous)được sử dụng để diễn tả các hành vi kéo dài liên tục đến một thời điểm làm việc tương lai. Thời điểm hành động bắt đầu xảy ra ko quan trọng. Hành động hoàn toàn có thể có điểm bắt đầu ở cả vượt khứ, hiện tại hoặc tương lai.

*
Khoảng thời hạn dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Công thức

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + will have been + V-ing

Phủ định

S+ will + not + have been + V-ing

Nghi vấn/Câu hỏi Yes/No

Will + S + have been + V-ing?

Nghi vấn/Câu hỏi thông tin

Từ hỏi + will + S + have been + V-ing?

Cách dùng

Diễn tả hành động ra mắt không ngắt quãng, kéo dãn dài liên tục đến một thời điểm mà lại một hành động, sự việc khác xẩy ra trong tương lai.

Diễn tả hành động ra mắt không ngắt quãng, kéo dãn dài liên tục đến một thời điểm cụ thể ở tương lai.

Dấu hiệu dấn biết

Các nhiều trạng từ:

“by…”: By then/By this time: mang đến lúc đó.

By + : tính đến…

By the time + .

Until (cho đến khi…).

When (Khi…).

Before (Trước khi…).

Video trả lời tự học


Mẹo ghi nhớ các thì trong giờ đồng hồ Anh

Nhớ phương pháp của 12 thì tiếng Anh

Các phương pháp thì trong tiếng Anh nói cách khác là nặng nề nhớ bởi nhiều lý thuyết. Vì vậy, bạn học hoàn toàn có thể tham khảo giải pháp sau để ghi nhớ:

Bước 1: Viết tên thì nên nhớ cấu trúc.

Ví dụ: Thì tương lai – xong – Tiếp diễn.

Bước 2: nhìn từ đề nghị sang trái thương hiệu thì vừa viết, ta có: Tiếp diễn: cần động từ to be với V-ing. Vậy yêu cầu viết V-ing xuống trước tiên tiếp đến mới xét cho to be.

Bước 3: liên tục ở mặt trái gồm “Hoàn thành”. Vào đó, thể chấm dứt có công thức: have/has/had đi kèm theo với động từ phân tách ở dạng V3, cho nên vì thế to be cũng ngơi nghỉ dạng V3 (been).

Vì vậy, bạn được cấu trúc:… been + V-ing.

Bước 4: Để xác định chính xác have/has/had, người học liên tục quan liền kề phía mặt trái bao gồm “Tương lai”. Động từ quá khứ phân tách ở dạng will + V (tương lai), tất cả will have thỏa mãn.

Từ đó, chúng ta suy ra được cấu trúc: Will have + been + V-ing

Cuối cùng, nhằm có cấu tạo hoàn chỉnh, bạn hãy bổ sung thêm nhà ngữ và tân ngữ.

Nhớ hễ từ dùng trong các thì trong giờ đồng hồ Anh

Người học rất có thể nhớ cồn từ dùng trong các thì tiếng Anh theo phong cách sau:

Đối với các thì trong giờ Anh sống quá khứ, động từ và trợ động từ sẽ tiến hành chia sinh hoạt cột vật dụng hai vào - bảng cồn từ bất quy tắc.

Đối với các thì trong giờ Anh sinh sống tương lai, cần phải có từ “will/shall” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “V_ing”.

Vẽ khoảng thời hạn sử dụng thì

Khi vẽ khoảng thời gian sử dụng các thì trong giờ Anh, để xác minh khoảng với mốc thời gian rõ ràng hơn, bạn hãy vẽ một đoạn mốc thời hạn như hình xem thêm dưới đây:

*

Thực hành và rèn luyện thường xuyên

Nhằm ghi ghi nhớ lâu kiến thức và kỹ năng về các thì trong giờ đồng hồ Anh lâu, bạn học cần ứng dụng kỹ năng trên vào cuộc sống thường ngày và siêng năng luyện tập. Tuy vậy đã học khôn xiết kỹ kim chỉ nan nhưng nếu như không thực hành thì cũng tương đối nhanh quên. Vị thế, chúng ta đừng quên chăm chỉ làm bài bác tập sau mỗi bài học kinh nghiệm về từng thì trong giờ đồng hồ Anh.

Bài tập về các thì trong giờ Anh có đáp án chi tiết

Exercise 1: bài tập phân biệt hiện tại đơn - hiện tại tiếp nối - hiện tại dứt - hiện tại ngừng tiếp diễn

Europe (be) ____________ the name of a continent.

Xem thêm: Ấn định thời gian tổ chức đại hội thể thao châu á 2022 tại hàng châu

She usually (walk) ________________ her dog around the lake near her house.

Hey! Answer the phone! It (ring) ____________!

Right now, I (study) _______________ Chinese và English.

It _______________ (rain) for 3 hours straight, and now, most of the streets in sài gòn City are flooded.

I just _______________ (buy) this phone. Vị you think the design is cool?

We feel so sleepy now because we _______________ (do) Math revision since last night.

My father _______________ (work) for this company since 2014.

Exercise 2: bài tập minh bạch quá khứ đơn - quá khứ tiếp nối - vượt khứ xong - quá khứ hoàn thành tiếp diễn

By the time I _______________ (get) there, they _______________ (have) English class.

My puppy _______________ (fall) asleep when I _______________ (get) home.

Yesterday, when our quái dị _______________ (come), we _______________ (chat) noisily.

She _______________ (take) shower when her mom phoned.

I (not see) _______________ hadn’t been seeing James for 5 years until we met each other in a restaurant yesterday.

Exercise 3: bài tập tách biệt tương lai đối kháng - tương lai tiếp nối - tương lai xong - tương lai ngừng tiếp diễn

This time next year, I _______________ (study) abroad in China.

My sister _______________ (spend) all of her salary on shopping by the kết thúc of this month.

By the time we get there, Emma _______________ (sing) lots of songs.

I think Mary _______________ (be) our class monitor.

The company _______________ (cancel) the meeting by the time the client arrives.

Đáp án:

Exercise 1: bài tập phân biệt hiện tại đơn - hiện tại tại tiếp tục - hiện nay tại xong xuôi - hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

is-

Europe is the name of a continent.

walks-

She usually walks her dog around the lake near her house.

is ringing-

Hey! Answer the phone! It is ringing!

am studying-

Right now, I am studying Chinese and English.

has been raining-

It has been raining for 3 hours straight, and now, most of the streets in tp hcm City are flooded.

have .. Bought-

I have just bought this phone. Vì you think the thiết kế is cool?

have been doing-

We feel so sleepy now because we have been doing Math revision since last night.

has worked-

My father has worked for this company since 2014.

Exercise 2: bài tập riêng biệt quá khứ solo - quá khứ tiếp diễn - thừa khứ chấm dứt - vượt khứ kết thúc tiếp diễn

got - had have-

By the time I got there, they had have English class.

had fallen - got-

My puppy had fallen asleep when I got home.

came - were chatting-

Yesterday, when our boss came, we were chatting noisily.

was taking-

She was taking shower when her mom phoned.

hadn’t been seeing-

I hadn’t been seeing James for 5 years until we met each other in a restaurant yesterday.

Exercise 3: bài tập minh bạch tương lai solo - tương lai tiếp diễn - tương lai ngừng - tương lai hoàn thành tiếp diễn

will be studying-

This time next year, I will be studying abroad in China.

will have spent-

My sister will have spent all of her salary on shopping by the kết thúc of this month.

will have been singing-

By the time we get there, Emma will have been singing lots of songs.

will be-

I think Mary will be our class monitor.

will have cancelled-

The company will have cancelled the meeting by the time the client arrives.

Tổng kết

Trên phía trên là toàn bộ kiến thức tổng phù hợp các thì trong giờ Anh. Hy vọng qua nội dung bài viết này, bạn đọc sẽ nằm lòng được bí quyết và lốt hiệu nhận thấy tất cả 12 thì. Từ đó thực hành thật tốt để có thể áp dụng công dụng các thì vào giao tiếp, trao đổi thông tin hiệu quả.

13 thì trong tiếng anh có những thì nào? Thì (thời) là một thuật ngữ diễn đạt trạng thái của 1 động từ bỏ (hành động) xẩy ra vào 1 thời điểm bất kỳ. Khớp ứng với 13 thì trong ngữ pháp giờ đồng hồ anh, những động trường đoản cú này được chia ở 3 thời không giống nhau dựa theo tình tiết sự kiện tất cả hiện tại, thừa khứ và tương lai.


*

4 Thì thừa khứ trong giờ đồng hồ anh

Tương từ thì hiện tại trong giờ Anh, thì vượt khứ cũng đều có 4 thì khớp ứng gồm: quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, vượt khứ xong & thừa khứ hoàn thành tiếp diễn.

Thì quá khứ 1-1 (Past Simple)

Định nghĩa: Thì quá khứ đơn (Past Simple) biểu đạt 1 sự việc, hành vi xảy ra và dứt trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ đơn

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + V2/ed + O

I met Hoa yesterday. (Hôm qua tôi đã gặp Hoa).

S + was/were + O

I was happy on my birthday yesterday. (Tôi cảm giác hạnh phúc vào ngày sinh nhật của chính mình hôm qua).

Phủ định

S + didn’t + V_inf + O

She didn’t go khổng lồ school yesterday.

(Hôm qua cô ấy chưa đến trường).

S + was/were + not + O

The road was not crowded yesterday.

(Đường phố ngày ngày qua không đông).

Nghi vấn

Did + S + V_inf + O?

Did you visit Hoa 2 days ago? (Bạn đang đi vào thăm Hoa vào 2 hôm trước phải không?)

Was/were + S + O?

Were you absent yesterday? (Hôm qua bạn vắng mặt yêu cầu không?)


Cách sử dụng thì QKĐDiễn tả hành vi đã xẩy ra và hoàn thành trong vượt khứ.

I did my homework yesterday. (Tôi đã làm bài bác tập hôm qua.)

Diễn tả hành động xảy ra thường xuyên trong thừa khứ.

I had breakfast then I went to lớn school. (Tôi đã bữa sáng rồi mang đến trường.)

Diễn tả thói quen trong thừa khứ.

I used to lớn go swimming with friends when I was young. (Tôi thường xuyên đi bơi lội cùng các bạn khi còn nhỏ.)

Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động đang xẩy ra trong quá khứ.

When I was studying, my brother watched a movie. (Khi tôi sẽ học thì anh trai tôi xem phim).

Dùng vào câu điều kiện loại 2

If you studied hard, you could pass the exam. (Nếu các bạn học chịu khó thì bạn đã quá qua kỳ thi này).

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn

Bạn đề nghị nhớ trong câu có những từ: ago (cách đây), yesterday (hôm qua), last day/ month/ year (hôm trước, mon trước, năm ngoái), v.v… để biệt lập với những thì trong giờ đồng hồ Anh khác.

Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Định nghĩa: Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous) mô tả 1 hành động, vấn đề đang xẩy ra tại 1 thời điểm khăng khăng trong vượt khứ. (Nhấn mạnh khoảng tầm thời gian)

Công thức thì QKTD

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + was/were + V_ing + O

Hoa was watching TV at 8 o’clock last night. (Hoa đang xem ti vi lúc 8h tối qua).

Phủ định

S + was/were + not + V_ing + O

I was not going out when my friend came yesterday. (Tôi đang không ra ngoài khi bạn tôi mang đến hôm qua).

Nghi vấn

Was/were + S + V_ing + O?

Were you watching a movie at 8 o’clock last night? (8h tối qua ai đang xem phim đề nghị không?)


Cách dùng thì QKTDDiễn tả 1 hành động, sự việc đang ra mắt tại một thời điểm xác định trong thừa khứ.

Hoa was watching TV at 8 o’clock last night. (Hoa đã xem tv lúc 8h về tối qua).

Diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào.

I was having dinner at 7 o’clock when Hoa came. (Hoa đã đến lúc tôi đang bữa ăn lúc 7h).

Diễn tả hành động xảy ra tuy nhiên song.

While Tom was reading a book, Mary was watching television. (Trong lúc Tom xem sách thì Mary đã xem ti vi).

Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn

Trong câu tất cả chứa trạng từ chỉ thời gian có thời điểm xác định ở thừa khứ: at/ at this time, when, while, as.

Thì vượt khứ kết thúc (Past Perfect)

Định nghĩa: Thì quá khứ chấm dứt (Past Perfect) miêu tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động, vấn đề khác trong vượt khứ.

Công thức thì QKHT

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had + V3/ed + O

By 3pm yesterday, she had left her house (Đến 3h chiều hôm qua, cô ấy đã thoát khỏi nhà).

Phủ định

S + had + not + V3/ed + O

By 3pm yesterday, she had not left her house (Đến 3 giờ chiều hôm qua, cô ấy vẫn chưa thoát khỏi nhà).

Nghi vấn

Had + S + V3/ed + O?

Had she left her house by 3pm yesterday? ( Cô ấy đã rời khỏi nhà của chính mình trước 3 giờ chiều hôm qua?)


Cách sử dụng thì quá khứ trả thành
Diễn tả hành vi đã hoàn thành, kết thúc trước một thời điểm xác định trong thừa khứ.

By 3pm yesterday, she had left her house. (Cô ấy đã rời ra khỏi nhà trước 3h chiều hôm qua).

Diễn tả 1 hành vi xảy ra trước 1 hành động khác trong thừa khứ.

Before he went to bed, he had done his homework. (Trước lúc anh ấy đi ngủ, anh ấy đã làm xong bài tập).

Dùng vào câu đk loại 3

If you had studied hard, you could have passed the English examination. (Nếu bàn sinh hoạt chăm chỉ, các bạn đã vượt qua kỳ thi giờ đồng hồ Anh).

Dấu hiệu nhận thấy thì QKHT

Trong câu gồm chứa những từ: By the time (vào lúc), prior to lớn that time (thời điểm trước đó), as soon as (càng nhanh chóng càng…), when (khi nào), before (trước khi, trước đó), after (sau khi, sau đó), until then (cho cho lúc đó)

Thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Định nghĩa: Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn (Past Perfect Continuous) diễn tả 1 hành động, vấn đề đang xẩy ra trong thừa khứ và hoàn thành trước 1 hành động, vụ việc ở vượt khứ.

Công thức thì QKHT tiếp diễn

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had been + V_ing + O

Hoa had been watching films. (Hoa đang đang xem phim).

Phủ định

S + had + not + been + V_ing + O

Hoa had been watching films. (Hoa đang đang xem phim).

Nghi vấn

Had + S + been + V_ing + O?

Had Hoa been watching films? (Có yêu cầu Hoa vẫn xem phim?)


Cách cần sử dụng thì QKHT tiếp diễn
Diễn tả 1 hành động xảy ra liên tục trước 1 hành động, vụ việc khác trong quá khứ. (Nhấn mạnh khoảng chừng thời gian diễn ra hành đụng trước).

Hoa had been watching films before she went to bed. (Hoa đang xem phim trước khi cô ấy đi ngủ).

Diễn tả 1 hành vi xảy ra thường xuyên trước 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

Hoa had been watching films for an hour until 10pm. (Hoa đang xem phim trong cả tiếng đồng hồ cho đến 10h tối.)

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu bao gồm chứa những từ: before (trước khi), after (sau khi), until then (cho cho lúc đó), since (từ khi), for (trong vòng), v.v…


Các nội dung bài viết không thể quăng quật lỡ
tò mò chương trình học quan trọng đặc biệt giúp 10 triệu trẻ con em giỏi Nghe - Nói - Đọc - Viết


3 phép tắc phối thì trong giờ đồng hồ anh và bài tập áp dụng (Sequence of Tense)


Tổng hợp tổng thể ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Tiểu học cho bé xíu ôn tập hiệu quả


Cách dùng thì tương lai đơn
Diễn tả 1 dự đoán không tồn tại căn cứ.

I think it will be sunny. (Tôi suy nghĩ trời đang nắng).

Diễn đạt 1 đưa ra quyết định đột xuất ngay tại thời khắc nói.

I will bring tea khổng lồ you. (Tôi sẽ có trà đến bạn).

Diễn tả 1 đề nghị, 1 lời hứa, nạt dọa.

I will never speak to lớn you again. (Tôi sẽ không nói lại điều ấy với chúng ta nữa).

Dùng trong mệnh đề chủ yếu của câu điều kiện loại 1.

If it’s rainy, I will not go out. (Nếu trời mưa, tôi sẽ không còn ra ngoài).

Dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn

Để phân minh với các thì trong giờ đồng hồ Anh khác, bạn cần nhớ vào câu cần sử dụng thì tương lai đối kháng có chứa các từ:

Tomorrow: ngày maiin + thời gian
Next week/ month/ year: tuần tới/tháng/năm10 years from now

Thì tương lai ngay gần (Near Future)

Định nghĩa: Thì tương lai gần (Near Future) diễn đạt 1 hành vi đã bao gồm kế hoạch, dự định rõ ràng trong tương lai.

Công thức thì tương lai gần

Loại câu

Động từ bỏ thường

Động tự “to be”

Khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V-inf

He is going lớn get married this year.

(Anh ấy dự định kết hôn vào năm sau).

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V-inf

He is going lớn get married this year.

(Anh ấy không định kết hôn vào khoảng thời gian sau).

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V

Is he going khổng lồ get married this year? (Anh ấy đã kết hôn vào khoảng thời gian sau chứ?)


Cách sử dụng thì sau này gần
Diễn tả 1 dự định, planer trong tương lai.

He is going to lớn get married this year.

(Anh ấy ý định kết hôn vào khoảng thời gian sau).

Diễn tả 1 sự việc, dự đoán có căn cứ, bằng chứng cụ thể.

Look at those dark clouds! It is going to lớn rain!

(Hãy nhìn các đám mây cơ kìa! Trời sắp đến mưa đấy!

Dấu hiệu nhấn biếtthì sau này gần

Trong câu bao gồm chứa các từ: tomorrow (ngày mai), next day/ week/ …(ngày tiếp theo, tuần kế tiếp, …), in + thời hạn (trong bao nhiêu thời hạn nữa).

Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

Định nghĩa: Thì tương lai tiếp tục diễn (Future Continuous) tả 1 hành động, vụ việc sẽ đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong lương tai.

Công thức thì tương lai tiếp diễn

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will/shall + be + V-ing

I’ll be staying at trang chủ at 8 pm tomorrow. (Tôi sẽ sẽ ở nhà vào tầm 8h tối mai).

Phủ định

S + will/shall + not + be + V-ing

I’ll not be staying at home at 8 pm tomorrow. (Tôi sẽ không còn đang sống nhà vào khoảng 8h tối mai).

Nghi vấn

Will/shall + S + be + V-ing?

Will you be staying at trang chủ at 8 pm tomorrow? (Bạn sẽ không còn ở nhà vào tầm 8h tối mai đúng không?)


Cách dùngthì tương lai tiếp diễn
Diễn tả 1 hành động, vụ việc sẽ đang xẩy ra ở 1 thời điểm xác minh trong tương lai hoặc diễn ra liên tục trong 1 khoảng thời gian ở tương lai.

She will be climbing on the mountain at this time next Saturday.

(Cô ấy sẽ vẫn đi leo núi vào lúc này ở đồ vật 7 tuần tới).

Diễn tả 1 hành động xảy ra như một phần trong kế hoạch, thời gian biểu.

I will be making plans tomorrow morning. (Tôi sẽ đang làm planer vào sáng sủa mai).

Diễn tả hành động đang xảy ra trong tương lai thì hành động khác xen vào. Hành vi xen ngang phân chia ở lúc này đơn.

I will be waiting for you when the plane lands. (Tôi sẽ đã đợi các bạn khi máy cất cánh hạ cánh).

Dấu hiệu dìm biếtthì sau này tiếp diễn

Trong câu chứa những cụm trường đoản cú next year, next month, next time, in the future, tomorrow, v.v…

Thì tương lai xong (Future Perfect)

Định nghĩa: Thì tương lai trả thành (Future Perfect) mô tả 1 hành động, vụ việc hoàn thành, chấm dứt trước một thời điểm trong tương lai.

Công thức thì tương lai trả thành

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + shall/will + have + V3/ed

I will have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ chấm dứt việc đơn vị trước 7 giờ tối).

Phủ định

S + shall/will + NOT + have + V3/ed + O

I will not have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ không còn thể kết thúc việc bên trước 7 giờ đồng hồ tối).

Nghi vấn

Shall/Will + S + have + V3/ed?

Will you have finished your housework by 7 pm? (Bạn sẽ ngừng việc nhà vào tầm khoảng 7h về tối chứ?)


Cách dùngthì tương lai trả thành
Diễn tả 1 hành động hoàn thành trước 1 thời điểm trong tương lai.

I will have finished my housework by 7 pm. (Tôi sẽ xong xuôi việc công ty trước 7 giờ tối).

Diễn tả 1 hành vi sẽ xong xuôi trước 1 hành vi trong tương lai.

I will have finished my housework before I watch movies. (Tôi sẽ kết thúc việc nhà trước khi xem phim).

Dấu hiệu nhận biếtthì tương lai trả thành

Trong câu chứa những từ by, before + thời gian, by the time, by the over of + thời gian tương lai.

Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Định nghĩa: Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous) miêu tả 1 hành động sẽ xẩy ra và kéo dài liên tục trước 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

Công thức thì tương lai ngừng tiếp diễn

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will/shall + have been + V_ing

We will have been living in this house for 10 years by next month. (Chúng tôi đang sống ở nơi ở này trong tầm 10 năm kể từ tháng tới).

Phủ định

S + will not + have been + V_ing

We will not have been living in this house for 10 years by next month. (Đến mon sau, shop chúng tôi sẽ không sống ở căn nhà này đến 10 năm).

Nghi vấn

Will/shall + S + have been + V-ing?

Will they have been building this house by the kết thúc of this year? (Họ vẫn xây dứt ngôi đơn vị này vào cuối trong năm này chứ?)


Cách dùngthì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Diễn tả 1 hành vi sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trước một thời điểm nào kia trong tương lai. (nhấn mạnh khoảng chừng thời gian)

I will have been studying English for 10 year by the over of next month.

(Tôi sẽ sẽ học tiếng Anh được 10 năm vào thời điểm cuối tháng sau).

Dấu hiệu dấn biếtthì tương lai dứt tiếp diễn

Trong câu gồm chứa các từ:

for + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời gian trong tương lai.

by the time: vào mức nào đó

by then: cho lúc đó

5 Mẹo ghi nhớ những thời thì trong tiếng anh đơn giản

Để ghi nhớ và áp dụng thành nhuần nhuyễn 13 thì trong giờ anh, ngoài câu hỏi ôn luyện loài kiến thức, bài xích tập hay xuyên, bạn học nên vận dụng 5 mẹo tiếp sau đây để ứng phó nhanh, chuẩn xác vào mọi bài bác thi và tình huống.

Ghi ghi nhớ trục thời gian của thì trong giờ đồng hồ anh

Có 3 mốc thời hạn cơ phiên bản là quá khứ, lúc này và tương lai. Tương đương với từng cột mốc gồm những giai đoạn chuyển tiếp và bạn cần nắm rõ thời thì áp dụng ở các mốc này.

*

Nắm chắc đặc điểm của động từ

Tương ứng cùng với 3 thì cơ bạn dạng có 4 thì dĩ nhiên gồm: thì đơn, tiếp diễn, ngừng và ngừng tiếp diễn. Đặc điểm động từ của những thì này còn có điểm như là nhau và bàn sinh hoạt cần ghi nhớ. Chũm thể:

Thì đơn: Động tự thêm (s/es) dựa theo chủ ngữ là số ít xuất xắc số các hoặc (d/ed)

Thì tiếp diễn: Động trường đoản cú + ing = (V-ing)

Thì hoàn thành: Have/Has/Had + PII (quá khứ phân từ)

Thì kết thúc tiếp diễn: Have/Has/Had + been + V-ing

Đặc biệt, thì tương lai luôn có (will) hoặc (be + going to).

Ghi lưu giữ theo cấu tạo thì hiện tại tại

Bằng biện pháp chuyển dạng của hễ từ theo thì tương ứng, bạn chỉ cần thay cố kỉnh động từ đã biến đổi vào bí quyết thì lúc này là xong.

Chuyển thanh lịch thì quá khứ:

V(s/es) => V(d/ed)/ V2

Am/ Is/ Are => Was/ Were

Has/ have => Had

Chuyển sang thì tương lai:

Thêm will + hễ từ nguyên mẫu.

Am/ is/ are => be

Xây dựng mindmap tổng hợp các thời thì trong giờ đồng hồ anh

Để hiện ra mindmap hoàn chỉnh, chúng ta cần phối kết hợp giữa đọc, viết cùng trình bày làm thế nào cho khoa học. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng ghi ghi nhớ 13 thì trong mang tiếng gì? Áp dụng như thế nào?

*

Thực hành và luyện tập thường xuyên

Một nguyên tắc nên để học giỏi các thì trong giờ anh dành riêng và những kiến thức không giống nói tầm thường đó là các bạn phải thực hành thực tế thường xuyên. Tương tự như việc chạm mặt 1 fan nhiều lần bạn sẽ quen ở trong và hiểu rõ con người của họ thì giờ anh cũng vậy, càng tiếp xúc nhiều càng lưu giữ lâu cùng áp dụng tốt trong các tình huống.

Học thêm qua áp dụng online

Bên cạnh những loại sách giáo trình, bài bác tập giấy, chúng ta cũng có thể thay đổi hình thức học bằng những ứng dụng online. Đây là 1 trong những cách học tập tiếng anh tác dụng mà không khiến nhàm chán vì chưng mỗi ứng dụng ngoài cung cấp kiến thức, bài bác tập mà còn làm bạn luyện tập trải qua nhiều phương thức như trò chơi, giải đố, v.v…

Qua bài viết tổng đúng theo trên đây, bàn sinh hoạt đã vắt được khái quát cục bộ thì trong giờ đồng hồ anh, bí quyết dùng, kết cấu và dấu hiệu nhận thấy của mỗi thì ra sao. Ở các nội dung bài viết tiếp theo, chúng mình đang đề cập mang lại từng thì thời cá biệt giúp các bạn áp dụng đúng chuẩn trong số đông tình huống. Bấm NHẬN CẬP NHẬT để không bỏ qua kiến thức có lợi trên Blog học tiếng Anh của hep.edu.vn nhé!

GIÁ TRỊ MỚI HẤP DẪN - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng bé HỌC MÀ CHƠI - GIỎI 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH với lịch trình đào tạo chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! tặng ngay suất học hep.edu.vn Class - Lớp học chuyên đề giúp con học tốt, cha mẹ sát cánh hiệu quả.

*