Máy Hút Chân Không Máy Lạnh Cũ, Mua Bán, Thanh Lý Làm Máy Hút Chân Không

-
Tới vị trí bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t n&#x
E9;n ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng điều ho&#x
E0;, m&#x
E1;y lạnh lẽo 375W Howhi

2.300.000 đ
*

Tới chỗ bán

Dầu nhớt cho b&#x
F4;i trơn tuột d&#x
F9;ng để chạy M&#x
C1;Y H&#x
DA;T CH&#x
C2;N KH&#x
D4;NG BƠM M&#x
C1;Y LẠNH ĐIỀU H&#x
D2;A xe pháo HƠI &#x
D4; T&#x
D4; VALUE

114.000 đ -5 %
*

Tới chỗ bán

Dầu mang lại nhớt b&#x
F4;i trót lọt d&#x
F9;ng nhằm chạy M&#x
C1;Y H&#x
DA;T CH&#x
C2;N KH&#x
D4;NG BƠM M&#x
C1;Y LẠNH ĐIỀU H&#x
D2;A xe pháo HƠI &#x
D4; T&#x
D4; VALUE

120.000 đ
*

Tới nơi bán

Dầu nhớt mang lại b&#x
F4;i trơn d&#x
F9;ng nhằm chạy M&#x
C1;Y H&#x
DA;T CH&#x
C2;N KH&#x
D4;NG BƠM M&#x
C1;Y LẠNH ĐIỀU H&#x
D2;A xe cộ HƠI &#x
D4; T&#x
D4; VALUE

120.000 đ
*

Tới khu vực bán

m&#x
E1;y h&#x
E0;n mồm t&#x
FA;i dập tay m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng may lanh - M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng bảo quản Thực Phẩm Vacuum Sealer Z + TẶNG T&#x
DA;I H&#x
DA;T | M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng bảo vệ Thực Phẩm Vacuum Sealer Z

239.000 đ -50 %
*

Tới chỗ bán

m&#x
E1;y đ&#x
F3;ng g&#x
F3;i phân tử may hut chan khong may lanh - M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng lương thực Vacuum Sealer Ki&#x
EA;m M&#x
E1;y H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i + TẶNG T&#x
DA;I H&#x
DA;T | M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm Vacuum Sealer Ki&#x
EA;m M&#x
E1;y H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i

234.535 đ -53 %
Tới chỗ bán

m&#x
E1;y h&#x
E0;n mồm t&#x
FA;i dập tay m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng may lanh - M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng bảo vệ Thực Phẩm Vacuum Sealer Z + TẶNG T&#x
DA;I H&#x
DA;T | M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng bảo quản Thực Phẩm Vacuum Sealer Z

665.839 đ -55 %
Tới vị trí bán

thiết bị h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng. T&#x
E1;c dụng của h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng&#x
FF0C; m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng may lanh . M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng Ki&#x
EA;m H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i+ TẶNG T&#x
DA;I - Phi&#x
EA;n bạn dạng Mới KH&#x
D4;NG K&#x
C9;N T&#x
DA;I P290 PRO007 - M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng Đa Năng - Si&#x
EA;u Phẩm m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng

855.000 đ -43 %
Tới địa điểm bán

b&#x
E1;n m&#x
E1;y h&#x
E0;n miệng t&#x
FA;i m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng may lanh - M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng V&#x
E0; H&#x
E0;n miệng T&#x
FA;i chất lượng - Thiết Kế nhỏ dại Gọn dễ D&#x
E0;ng Di Chuyển

1.259.050 đ -44 %
Tới nơi bán

M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng hoa màu M&#x
E1;y H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i Mintiml Bao bếp Ngay M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm M&#x
E1;y H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i Tươi lấp Tủ rét M&#x
F3;n Ăn Bao cơ chế Nh&#x
E0; Bếp

123.200 đ -27 %
Tới chỗ bán

M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm M&#x
E1;y H&#x
E0;n miệng T&#x
FA;i Mintiml Bao nhà bếp Ngay M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực M&#x
E1;y H&#x
E0;n miệng T&#x
FA;i Tươi phủ Tủ giá M&#x
F3;n Ăn Bao phương tiện Nh&#x
E0; Bếp

130.286 đ -50 %
Tới vị trí bán

M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực M&#x
E1;y H&#x
E0;n miệng T&#x
FA;i Mintiml Bao bếp Ngay M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm M&#x
E1;y H&#x
E0;n mồm T&#x
FA;i Tươi đậy Tủ giá buốt M&#x
F3;n Ăn Bao dụng cụ Nh&#x
E0; Bếp

145.000 đ -50 %
Tới địa điểm bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng Value 130W 150W n&#x
E9;n điều h&#x
F2;a bơm sửa m&#x
E1;y rét mướt xe tương đối &#x
F4; t&#x
F4; gia đ&#x
EC;nh k&#x
E8;m b&#x
EC;nh dầu theo m&#x
E1;y Mới

880.000 đ
Tới khu vực bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng Value 130W 150W bơm sửa m&#x
E1;y lạnh lẽo n&#x
E9;n điều h&#x
F2;a xe hơi &#x
F4; t&#x
F4; gia đ&#x
EC;nh k&#x
E8;m b&#x
EC;nh dầu theo m&#x
E1;y Mới

1.080.000 đ
Tới địa điểm bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng Value 130W 150W n&#x
E9;n điều h&#x
F2;a bơm sửa m&#x
E1;y lạnh lẽo xe tương đối &#x
F4; t&#x
F4; gia đ&#x
EC;nh k&#x
E8;m b&#x
EC;nh dầu theo m&#x
E1;y Mới

1.250.000 đ
Tới chỗ bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng DZ400, m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng phân tử n&#x
F4;ng sản, m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng giết c&#x
E1; đ&#x
F4;ng lạnh

17.000.000 đ
Tới khu vực bán

M&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng DZ400, m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng phân tử n&#x
F4;ng sản, m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng giết thịt c&#x
E1; đ&#x
F4;ng lạnh

17.000.000 đ
Tới nơi bán

C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i sử dụng Ốp M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực Fresh T&#x
FA;i Đeo Tủ Lạnh vỏ hộp Trữ Thức Ăn

45.000 đ -40 %
Tới nơi bán

Tủ lạnh lẽo T&#x
FA;i H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng T&#x
FA;i bảo quản Thực Phẩm C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng Nh&#x
E0; bếp Nh&#x
E0; tổ chức Bơm H&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng bằng tay thủ công M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng hoa màu Fresh T&#x
FA;i

32.566 đ -49 %
Tới nơi bán

Tủ rét mướt T&#x
FA;i H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i sử dụng T&#x
FA;i bảo vệ Thực Phẩm C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i thực hiện Nh&#x
E0; phòng bếp Nh&#x
E0; tổ chức triển khai Bơm H&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng thủ công bằng tay M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực Fresh T&#x
FA;i

34.008 đ -49 %
Tới khu vực bán

Tủ lạnh T&#x
FA;i H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i thực hiện T&#x
FA;i bảo quản Thực Phẩm C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i sử dụng Nh&#x
E0; phòng bếp Nh&#x
E0; tổ chức triển khai Bơm H&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng thủ công bằng tay M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng hoa màu Fresh T&#x
FA;i

35.359 đ -49 %
Tới địa điểm bán

M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực Vacuum Sealer cao cấp D&#x
F9;ng cho Gia Đ&#x
EC;nh Gi&#x
FA;p bảo vệ Thực Phẩm vào Tủ lạnh - bộ quà tặng kèm theo 10 T&#x
FA;i

59.000 đ -21 %
"> Tới khu vực bán

1 hộp Đựng Tủ lạnh T&#x
FA;i lưu trữ Bọc Silicon M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng hoa màu C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng C&#x
F3; Thể Bịt K&#x
ED;n T&#x
FA;i Thực Phẩm chống R&#x
F2; Rỉ

64.000 đ -49 %
"> Tới vị trí bán

1 hộp Đựng Tủ rét mướt T&#x
FA;i tàng trữ Bọc Silicon M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng C&#x
F3; Thể Bịt K&#x
ED;n T&#x
FA;i Thực Phẩm kháng R&#x
F2; Rỉ

64.000 đ -49 %
"> Tới chỗ bán

1 vỏ hộp Đựng Tủ giá buốt T&#x
FA;i tàng trữ Bọc Silicon M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i thực hiện C&#x
F3; Thể Bịt K&#x
ED;n T&#x
FA;i Thực Phẩm phòng R&#x
F2; Rỉ

64.000 đ -49 %
"> Tới nơi bán

1 hộp Đựng Tủ rét mướt T&#x
FA;i lưu trữ Bọc Silicon M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng lương thực C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng C&#x
F3; Thể Bịt K&#x
ED;n T&#x
FA;i Thực Phẩm phòng R&#x
F2; Rỉ

64.000 đ -49 %
Tới nơi bán

1000 Ml C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i thực hiện Ốp T&#x
FA;i M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm Fresh T&#x
FA;i Đeo Tủ Lạnh bảo quản Thực Phẩm Đựng Tủ giá buốt T&#x
FA;i M&#x
F9;i phòng T&#x
FA;i

81.000 đ -50 %
Tới nơi bán

1000 Ml C&#x
F3; Thể T&#x
E1;i áp dụng Ốp T&#x
FA;i M&#x
E1;y H&#x
FA;t Ch&#x
E2;n Kh&#x
F4;ng thực phẩm Fresh T&#x
FA;i Đeo Tủ Lạnh bảo vệ Thực Phẩm Đựng Tủ lạnh T&#x
FA;i M&#x
F9;i kháng T&#x
FA;i

81.000 đ -50 %
Tới địa điểm bán

Dầu m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng chuy&#x
EA;n dụng d&#x
F9;ng mang đến m&#x
E1;y VALUE - dầu Bảo Tr&#x
EC; VPO 46 330ml - máy vật tư linh kiện điện lạnh

110.000 đ

Thông tin về thứ hút chân không vật dụng lạnh


Top 3 m&#x
E1;y h&#x
FA;t vết mờ do bụi kh&#x
F4;ng d&#x
E2;y Philips gi&#x
E1; 5 - 7 triệu đồng

Với ví tiền khoảng 5-7 triệu đ thì bạn có thể cân nói lựa chọn chiếc máy hút những vết bụi Philips. Bài viết hôm nay, websosanh.vn sẽ giới thiệu đến độc giả Top 3 máy hút những vết bụi Philips có mức chi phí khoảng 5-7 triệu đồng tốt nhất có thể để bạn có thể cân nói lựa chọn.

Bạn đang xem: Máy hút chân không máy lạnh cũ

Bạn đã xem: vật dụng hút chân không trang bị lạnh cũ


Điểm danh 3 m&#x
E1;y h&#x
FA;t những vết bụi Philips gi&#x
E1; 4 triệu đ lực h&#x
FA;t mạnh bạo v&#x
E0; thiết kế đầu h&#x
FA;t th&#x
F4;ng minh


trước khi “chốt đơn” bạn cần biết điều này?">

E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng> trước khi “chốt đơn” bạn cần phải biết điều n&#x
E0;y?

Để thiết lập được thứ hút chân không thực phẩm bảo đảm an toàn hiệu trái hoạt động, lâu bền nhưng tiết kiệm ngân sách được ngân sách thì bạn cần xem xét vấn đề gì? cùng đón đọc bài viết dưới trên đây nhé.

M&#x
E1;y h&#x
FA;t lớp bụi Hitachi 940Y – Sản phẩm dọn dẹp vệ sinh th&#x
E2;n thiện với đa số nh&#x
E0;

Bạn đã chiếm được cho mình sản phẩm máy hút lớp bụi chân ái nào chưa? Nếu chưa thì cùng shop chúng tôi tìm gọi ngay khôn xiết phẩm vật dụng hút vết mờ do bụi Hitachi 940Y tức thì thôi nào!

Review m&#x
E1;y h&#x
FA;t lớp bụi Karcher WD 4 Premium c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Bạn đã sở hữu được cho gia đình mình cái máy hút những vết bụi chân ái như thế nào chưa? Nếu không thì cùng cửa hàng chúng tôi tìm đọc ngay lắp thêm hút những vết bụi Karcher WD4 Premium, đấy là một sự chọn lọc không tồi, hứa hẹn mang đến những thử dùng thú vị đấy nhé!

M&#x
E1;y h&#x
FA;t bụi đen Decker 18V c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng? N&#x
EA;n d&#x
F9;ng mã sản phẩm n&#x
E0;o?

Bạn đã sở hữu được cho bản thân một thứ hút những vết bụi chân ái nào chưa? nếu như chưa thì nên cùng công ty chúng tôi tìm phát âm về máy hút bụi black Decker 18V, phía trên cũng là một trong sự chọn lọc không tồi đâu nhé!

M&#x
E1;y h&#x
FA;t những vết bụi Electrolux Zlux1811 – Sự lựa chọn tối ưu cho vệ sinh nh&#x
E0; ở

Bạn đã chiếm lĩnh được cho gia đình mình chiếc máy hút những vết bụi chân ái nào chưa? Nếu không thì hãy xem thêm sản phẩm vật dụng hút bụi Electrolux Zlux1811 hiện đang gây “hot hit” trên thị trường nước ta trong thời gian này nhé!

M&#x
E1;y h&#x
FA;t lớp bụi cầm tay kh&#x
F4;ng d&#x
E2;y l&#x
E0; g&#x
EC;? đứng top 3 thành phầm đ&#x
E1;ng mua nhất hiện nay nay

Bạn đã sở hữu được cho mình thành phầm máy hút lớp bụi cầm tay không dây vừa lòng nào chưa? Nếu không thì hãy đọc 3 sản phẩm dưới đây để tìm kiếm được cho mình một máy chân ái nhé!

Top 3 m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng gi&#x
E1; rẻ được thịnh h&#x
E0;nh độc nhất tr&#x
EA;n thị phần 2018

Máy hút chân không giá thấp là một cung ứng đắc lực của các bà nội trợ trong việc bảo vệ và giữ gìn thực phẩm tươi sống bình an và hiệu quả. Hãy cài ngay mang lại mình 1 trong những 3 chiếc máy hút chân không giá thấp hot nhất tiếp sau đây ngay thôi.

Top 3 m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng bảo quản thực phẩm tươi ngon ng&#x
E0;y Tết

Tết đến các mái ấm gia đình thường bao gồm thói quen thuộc dự trữ không hề ít thực phẩm phía trong gầm tủ lạnh và dẫn mang đến tình trạng quá mua nhiệt, khiến cho thực phẩm ko được tươi ngon, có thể ôi thiu. Vậy cách bảo quản nào hiệu quả nhất đến thực phẩm ngày Tết?

Kinh nghiệm chọn thiết lập m&#x
E1;y h&#x
FA;t ch&#x
E2;n kh&#x
F4;ng

Máy hút chân không chưa hẳn là sản phẩm gia dụng phổ cập trong gia đình, nên việc chọn tải một cái máy hút chân không tốt không phải ai ai cũng biết.

Máy hút chân không lắp thêm lạnh là các loại máy chuyên được sự dụng để hút không còn tạp chất có phía bên trong đường ống trước khi triển khai xả gas, bảo đảm an toàn cho máy hoạt động tốt nhất, không biến thành hiện tượng tắc ẩm trong quá trình sử dụng. Nếu như quý khách hàng đang chọn lọc cho mình máy hút điều hòa cân xứng với điều kiện sử dụng thì đừng vứt qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

Tham khảo 6 đồ vật hút chân không vật dụng lạnh chất lượng tốt, giá thành phải chăng, được dùng nhiều tốt nhất hiện nay, trường đoản cú đó lựa chọn máy bơm chân không thích hợp nhất.

Nội dung chính

1. Sản phẩm công nghệ hút chân không thứ lạnh Value VE115N2. Vật dụng hút chân không máy lạnh VE125N (2.5 CFM)3. Bơm hút chân không VE135N – 3.5 CFM4. Sản phẩm bơm hút chân không đồ vật lạnh Edwards RV35. Bơm hút chân không sản phẩm lạnh Edwards RV56. Máy bơm hút chân không RS-1 (2.5 CFM)7. Bơm hút chân ko RS-2 giữ lượng 4.5CFM

1. Trang bị hút chân không thiết bị lạnh Value VE115N


Máy bơm hút chân không lắp thêm lạnh model Value VE115N

Thông số kỹ thuật

Máy hút điều hòa mã sản phẩm Value VE115N có thông số kỹ thuật như sau: 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm51-57 lít/phút
Công suất1/4 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Kích thước290x124x224 mm
Khối lượng6.6 kg

Đặc điểm nổi bật


Sản phẩm gọn gàng nhẹ, thuận tiện và dễ thực hiện cho nhân viên cấp dưới điện lạnh

Máy hút chân không điều hòa Value VE115N là một trong những sản phẩm số 1 khi chọn lọc mua. 

Thương hiệu Value là tên gọi tuổi bự chuyên sản xuất phân phối các sản phẩm về lắp thêm hút chân không. Sản phẩm Value được đánh giá là máy chuyên sử dụng để vứt bỏ các hóa học khí, hóa học lỏng, khá nước nhằm tạo ra một môi trường thiên nhiên chân ko hoặc ngay gần chân không. 

Model Value VE115N là sản phẩm rất nổi bật của yêu quý hiệu. Lắp thêm được thiết kế chắc chắn trên dây chuyền công nghệ Châu Âu và Nhật Bản, ứng dụng rộng thoải mái trong các chuyển động sản xuất. 

Hoạt động trơn tru trong quy trình sử dụng.Sử dụng 2 nguồn điện, vận dụng cho mọi môi trường xung quanh hoạt động. Độ bền lớn. 

2. đồ vật hút chân không sản phẩm công nghệ lạnh VE125N (2.5 CFM)


Model Value VE125N lưu lại lượng 2.5CFM

Thông số kỹ thuật 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm70 – 84 lít/phút
Công suất1/4 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Điện áp110V-220V/50Hz-60Hz
Kích thước290mm x 124mm x 224mm
Khối lượng7.1 kg

Đặc điểm nổi bật


Model VE125N tất cả ứng dụng nổi bật trong ổn định ô tô, ổn định treo tường, tủ giá buốt trước khi tiến hành nạp gas.Kích thước nhỏ dại gọn, sử dụng thuận lợi trong phần nhiều trường hợp. Hiệu suất làm việc cao. Hạn chế hư hóc, trục trẹo trong quá trình sử dụng.Giá bơm hút chân không sản phẩm công nghệ lạnh vừa phải, tương xứng với nhiều solo vị.

3. Bơm hút chân không VE135N – 3.5 CFM


Máy hút chân ko điều hòa mã sản phẩm VE135N hãng sản xuất Value

Thông số kỹ thuật 

Máy bơm hút chân không thứ lạnh mã sản phẩm VE135N – 3.5 CFM có cụ thể kỹ thuật như sau: 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm100-113 lít/phút
Công suất1/3 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Điện áp110V-220V/50Hz-60Hz
Kích thước318x124x234 mm
Khối lượng8 kg

Đặc điểm nổi bật 

Model VE135N – 3.5 CFM là sản phẩm “làm mưa làm gió” trên thị phần hiện nay. Nhờ gồm những điểm mạnh vượt trội, bơm hút chân không lắp thêm lạnh VE135N – 3.5 CFM được khách hàng tin tưởng sử dụng và review cao: 

Là một số loại bơm 2 cấp, ứng dụng phổ biến trong tiếp tế công nghiệp cùng các chuyển động y tế. Thiết kế nhỏ, sử dụng momen xoắn lớn. Hoạt rượu cồn bền bỉ, đặc biệt trong môi trường thiên nhiên nhiệt độ thấp. Trang bị hệ thống làm mát bên trong động cơ, góp máy hoạt động hiệu quả trong thời hạn dài.

4. Máy bơm hút chân không sản phẩm lạnh Edwards RV3


Máy bơm hút chân không máy lạnh model Edwards RV3

Thông số kỹ thuật 

Tên thông sốThông số
Xuất xứU.S.A (Mỹ)
Bảo hành12 tháng
Lưu lượng3.7 m3/h (61 lit/phút)
Công suất450 / 550W W
Điện áp220V/1p – 380V/3p
Tốc độ vòng quay động cơ max1500/ min
Độ ồn lớn nhất48 dB
Trọng lượng (kg)25 kg
Áp suất tương đối-760 mm
Hg (~ -101.000 Pa)
Áp suất hay đối2.0 x 10^-3 mbar / 1.5 x 10^-3 Torr Pa

Đặc điểm nổi bật

Edwards là một trong những thương hiệu nhân loại về nghành bơm hút chân không. Bơm hút chân ko Edwards luôn đi đầu trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu, sản xuất, đổi mới công nghệ đưa ra thị trường chất lượng. Trải qua hơn 100 năm ra đời và vạc triển, thương hiệu Edwards là chọn lựa cho hàng chục ngàn khách hàng trong những ứng dụng quan trọng đặc biệt trên toàn gắng giới, trong số ấy có Việt Nam. 

Model Edwards RV3 thuộc dòng bơm hút chân không lắp thêm lạnh trông rất nổi bật của hãng, bao gồm những điểm sáng vượt trội so với các sản phẩm khác: 

Đây là nhiều loại bơm chân không bí mật dầu cánh gió nhỏ, áp suất chuyển động ổn định. Cấu tạo nhỏ tuổi gọn, trong quy trình sử dụng độ ồn thấp. Tuổi lâu lớn, vận động êm ái. Được trang bị làm mát bởi quạt có tác dụng mát đụng cơ. Có tích hợp thiết bị phòng quá thiết lập nhiệt được sản phẩm công nghệ giúp máy tự động tắt nếu chuyển động quá nóng. Bảo trì 1-1 giản.

5. Bơm hút chân không đồ vật lạnh Edwards RV5


Máy hút chân không lắp thêm lạnh mã sản phẩm Edwards RV5

Thông số kỹ thuật 

Máy hút chân không sản phẩm công nghệ lạnh model Edwards RV5 có chi tiết đặc điểm như sau: 

Tên thông sốThông số
Bảo hành12 tháng
Lưu lượng5.1m3/h (50Hz)
Công suất450 / 550W (50 / 60Hz)
Điện áp220V/1p – 380V/3p
Tốc độ vòng quay động cơ max1500 rpm
Trọng lượng (kg)25 kg

Đặc điểm thừa trội 

Máy hút chân không máy lạnh model Edwards RV5 được coi là dòng bơm chân không bí mật dầu cánh quạt gió nhỏ, có đặc điểm nổi bật như sau: 

Thiết kế nhỏ, tiện lợi vận hành và dịch rời trong quy trình sử dụng. Độ bền cao, ít hư hóc. Lắp để thêm thiết bị phòng quá thiết lập nhiệt, có công dụng tự ngắt nếu chuyển động quá nóng. Dễ dàng bảo trì. 

6. Vật dụng bơm hút chân không RS-1 (2.5 CFM)

Nếu chúng ta đang mong muốn về một cái máy hút chân không năng lượng điện lạnh giá bèo thì bơm hút chân ko RS-1 của Trung Quốc là 1 sự chắt lọc thích hợp.

Thông số kỹ thuật

ModelRS-1
Lưu lượng bơm2.5 CFM
Công suất1/4 HP
Độ chân không0.05 Mbar (5Pa)
Tốc độ bơm1440
Kích thước240x110x220 mm
Khối lượng6 kg


Máy bơm hút chân không điều hòa mã sản phẩm RS-1

Đặc điểm thừa trội 

Máy bơm hút chân không đồ vật lạnh RS-1 có giá thành rẻ, thông số thỏa mãn nhu cầu cho nhu yếu sử dụng hút chân không lắp thêm lạnh/ điều hòa. Dưới đấy là một số ưu thế nổi bật của bơm:

Bơm thiết kế nhỏ tuổi gọn, dĩ nhiên chắn, dễ dịch chuyển trong quy trình làm việcLưu lượng bơm với áp suất chân không ổn định
Giá đồ vật hút chân không điện lạnh rẻ, thích hợp cho đầy đủ khách hàng
Vận hành êm ái, độ ồn bé.


Bơm chân không RS-1 có khối lượng nhẹ, kích thước nhỏ tuổi gọn

7. Bơm hút chân ko RS-2 giữ lượng 4.5CFM

Cùng đơn vị sản xuất với model RS-1; sản phẩm bơm hút chân không sản phẩm công nghệ lạnh RS-2 cũng là một trong sự lựa chọn hoàn hảo. Model RS-2 tất cả lưu lượng và hiệu suất cao hơn, thích phù hợp với những yêu cầu và đồ sộ dùng phệ hơn.

Thông số kỹ thuật 

ModelRS-2
Lưu lượng bơm4.5 CFM
Công suất1/3 HP
Độ chân không0.05 Mbar (5Pa)
Tốc độ bơm1440
Kích thước290 x 120 x 230 mm
Khối lượng7.5 kg


Thông số nghệ thuật trên tem của dòng sản phẩm bơm chân không RS-2

Đặc điểm vượt trội 

Bơm hút chân không ổn định RS-2 thuộc mẫu bơm vòng dầu 1 cấp. Kiến thiết và hiệu quả sử dụng của bơm có tương đối nhiều đặc trưng nổi bật, đáp ứng nhu cầu thực hiện ngành năng lượng điện lạnh:

Kích thước bơm gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển cho quá trình sử dụng. Áp suất chân không và lưu lượng ổn địnhBơm chạy êm, độ ồn thấp
Giá thành bơm rẻ
Dễ dàng bảo trì và thay thế sửa chữa khi bơm hỏng.


Bơm chân không RS-2 đi kèm theo với dầu chân không

8. Cài máy hút chân không đồ vật lạnh ở chỗ nào đảm bảo?

Với vận dụng rộng rãi, nhu yếu sử dụng lớn, vật dụng bơm hút chân không xuất hiện phổ đổi mới trên thị trường. Rất nhiều cơ sở cung ứng các cái sản phẩm chuyên được dùng này.

Tuy nhiên để lựa chọn sản phẩm phù hợp với đk sử dụng, bao gồm độ bền cao, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn những đơn vị uy tín có chế độ: giá chỉ – bh hợp lý.

HCTECH là đối kháng vị bậc nhất tại nước ta chuyên cung cấp các loại bơm hút chân không trang bị lạnh thích hợp và mẫu bơm chân không công nghiệp nói chung. Chúng tôi luôn khẳng định đem mang đến quý người sử dụng sản phẩm chính hãng, quality quốc tế, chi tiêu cạnh tranh. HCTECH vô cùng hân hạnh được phục vụ quý khách. 

Trên đây là Top 7 vật dụng hút chân không sản phẩm lạnh cực tốt trên thị trường hiện nay. Với bài viết trên, HCTECH mong muốn quý người sử dụng đã sàng lọc được thành phầm phù hợp. Để tứ vấn chi tiết về sản phẩm, tương tác ngay hotline để HCTECH giúp đỡ bạn nhé!


PREVIOUS

Thủ tục khắc vệt tròn công ty cần sách vở gì? thủ tục khắc lốt pháp nhân của doanh nghiệp

NEXT

Cách câu cá tra hồ nước dịch vụ, mồi câu cá tra cám tanh, tổng hợp những bài mồi câu cá tra siêu nhậy


Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *

Máy hút chân không trang bị lạnh là các loại máy chuyên được dùng để hút không còn tạp hóa học có bên phía trong đường ống trước khi tiến hành xả gas, bảo đảm an toàn cho máy hoạt động tốt nhất, không trở nên hiện tượng tắc độ ẩm trong quy trình sử dụng. Nếu quý quý khách hàng đang sàng lọc cho mình vật dụng hút điều hòa phù hợp với điều kiện sử dụng thì đừng quăng quật qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Tham khảo 7 vật dụng hút chân không thiết bị lạnh quality tốt, chi phí phải chăng, được dùng nhiều độc nhất vô nhị hiện nay, từ đó lựa chọn máy bơm chân không thích hợp nhất.

Xem thêm: Vì Sao Vòng Ngà Voi Hợp Mệnh Gì, Vòng Ngà Voi Hợp Mệnh Gì


Nội dung chính

1. Trang bị hút chân không thứ lạnh Value VE115N2. Sản phẩm công nghệ hút chân không thứ lạnh VE125N (2.5 CFM)3. Bơm hút chân không VE135N – 3.5 CFM4. đồ vật bơm hút chân không lắp thêm lạnh Edwards RV35. Bơm hút chân không trang bị lạnh Edwards RV56. Lắp thêm bơm hút chân ko RS-1 (2.5 CFM)7. Bơm hút chân ko RS-2 lưu lại lượng 4.5CFM

1. Trang bị hút chân không thứ lạnh Value VE115N

*

Máy bơm hút chân không đồ vật lạnh model Value VE115N

Thông số kỹ thuật

Máy hút điều hòa model Value VE115N có thông số như sau: 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm51-57 lít/phút
Công suất1/4 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Kích thước290x124x224 mm
Khối lượng6.6 kg

Đặc điểm nổi bật

*

Sản phẩm gọn gàng nhẹ, thuận lợi và dễ thực hiện cho nhân viên cấp dưới điện lạnh

Máy hút chân không điều hòa Value VE115N là trong số những sản phẩm hàng đầu khi sàng lọc mua. 

Thương hiệu Value là tên tuổi béo chuyên sản xuất triển lẵm các sản phẩm về vật dụng hút chân không. Sản phẩm Value được đánh giá là đồ vật chuyên sử dụng để loại trừ các hóa học khí, hóa học lỏng, tương đối nước nhằm tạo ra một môi trường chân không hoặc sát chân không. 

Model Value VE115N là sản phẩm nổi bật của mến hiệu. Thứ được thiết kế chắc chắn rằng trên dây chuyền công nghệ Châu Âu cùng Nhật Bản, ứng dụng rộng thoải mái trong các vận động sản xuất. 

Hoạt động trơn tru trong quy trình sử dụng.Sử dụng 2 mối cung cấp điện, vận dụng cho mọi môi trường thiên nhiên hoạt động. Độ bền lớn. 

2. Lắp thêm hút chân không sản phẩm lạnh VE125N (2.5 CFM)

*

Model Value VE125N lưu lượng 2.5CFM

Thông số kỹ thuật 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm70 – 84 lít/phút
Công suất1/4 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Điện áp110V-220V/50Hz-60Hz
Kích thước290mm x 124mm x 224mm
Khối lượng7.1 kg

Đặc điểm nổi bật

*

Model VE125N gồm ứng dụng khá nổi bật trong cân bằng ô tô, cân bằng treo tường, tủ rét mướt trước khi thực hiện nạp gas.Kích thước nhỏ gọn, sử dụng thuận tiện trong phần nhiều trường hợp. Hiệu suất làm việc cao. Hạn chế hỏng hóc, trục trẹo trong quá trình sử dụng.Giá bơm hút chân không đồ vật lạnh vừa phải, cân xứng với nhiều đối chọi vị.

3. Bơm hút chân ko VE135N – 3.5 CFM

*

Máy hút chân không điều hòa mã sản phẩm VE135N thương hiệu Value

Thông số kỹ thuật 

Máy bơm hút chân không sản phẩm công nghệ lạnh model VE135N – 3.5 CFM có cụ thể kỹ thuật như sau: 

Thông sốChi tiết
Lưu lượng bơm100-113 lít/phút
Công suất1/3 Mã lực
Độ chân không150 Micron
Dung tích dầu250 ml
Điện áp110V-220V/50Hz-60Hz
Kích thước318x124x234 mm
Khối lượng8 kg

Đặc điểm nổi bật 

Model VE135N – 3.5 CFM là sản phẩm “làm mưa có tác dụng gió” trên thị trường hiện nay. Nhờ có những ưu thế vượt trội, bơm hút chân không vật dụng lạnh VE135N – 3.5 CFM được khách hàng tin tưởng áp dụng và nhận xét cao: 

Là loại bơm 2 cấp, ứng dụng phổ biến trong chế tạo công nghiệp với các hoạt động y tế. Thiết kế nhỏ, thực hiện momen xoắn lớn. Hoạt cồn bền bỉ, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ thấp. Trang bị hệ thống làm mát phía bên trong động cơ, góp máy hoạt động hiệu quả trong thời hạn dài.

Ngoài vận dụng máy hút chân không sản phẩm lạnh, các model máy bơm chân ko Value ngơi nghỉ trên cũng khá được lựa chọn cho những ứng dụng xử lý bọt khí, lắp ráp ở những máy đóng gói thực phẩm công nghiệp.

4. Thiết bị bơm hút chân không máy lạnh Edwards RV3

*

Máy bơm hút chân không trang bị lạnh model Edwards RV3

Thông số kỹ thuật 

Tên thông sốThông số
Xuất xứU.S.A (Mỹ)
Bảo hành12 tháng
Lưu lượng3.7 m3/h (61 lit/phút)
Công suất450 / 550W W
Điện áp220V/1p – 380V/3p
Tốc độ vòng quay động cơ max1500/ min
Độ ồn béo nhất48 d
B
Trọng lượng (kg)25 kg
Áp suất tương đối-760 mm
Hg (~ -101.000 Pa)
Áp suất tốt đối2.0 x 10^-3 mbar / 1.5 x 10^-3 Torr Pa

Đặc điểm nổi bật

Edwards là một thương hiệu trái đất về nghành bơm hút chân không. Bơm hút chân ko Edwards luôn luôn đi đầu trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu, sản xuất, đổi mới công nghệ đưa ra thị trường chất lượng. Trải qua rộng 100 năm hiện ra và phạt triển, thương hiệu Edwards là tuyển lựa cho hàng chục ngàn khách hàng trong các ứng dụng đặc trưng trên toàn vậy giới, trong những số đó có Việt Nam. 

Model Edwards RV3 là dòng bơm hút chân không vật dụng lạnh trông rất nổi bật của hãng, tất cả những điểm lưu ý vượt trội đối với các sản phẩm khác: 

Đây là loại bơm chân không kín đáo dầu cánh quạt nhỏ, áp suất vận động ổn định. Cấu tạo nhỏ gọn, trong quy trình sử dụng độ ồn thấp. Tuổi lâu lớn, chuyển động êm ái. Được trang bị làm cho mát bằng quạt có tác dụng mát rượu cồn cơ. Có tích thích hợp thiết bị chống quá mua nhiệt được máy giúp máy auto tắt nếu chuyển động quá nóng. Bảo trì đối kháng giản.

5. Bơm hút chân không sản phẩm lạnh Edwards RV5

*

Máy hút chân không máy lạnh mã sản phẩm Edwards RV5

Thông số kỹ thuật 

Máy hút chân không thiết bị lạnh model Edwards RV5 có cụ thể đặc điểm như sau: 

Tên thông sốThông số
Bảo hành12 tháng
Lưu lượng5.1m3/h (50Hz)
Công suất450 / 550W (50 / 60Hz)
Điện áp220V/1p – 380V/3p
Tốc độ vòng xoay động cơ max1500 rpm
Trọng lượng (kg)25 kg

Đặc điểm vượt trội 

Máy hút chân không sản phẩm lạnh model Edwards RV5 thuộc dòng bơm chân không kín dầu cánh quạt nhỏ, có điểm lưu ý nổi nhảy như sau: 

Thiết kế nhỏ, dễ dãi vận hành và dịch rời trong quá trình sử dụng. Độ bền cao, ít lỗi hóc. Lắp để thêm thiết bị phòng quá tải nhiệt, có chức năng tự ngắt nếu chuyển động quá nóng. Dễ dàng bảo trì. 

6. Vật dụng bơm hút chân ko RS-1 (2.5 CFM)

Nếu chúng ta đang mong muốn về một cái máy hút chân không năng lượng điện lạnh giá bèo thì bơm hút chân không RS-1 của Trung Quốc là 1 trong những sự chắt lọc thích hợp.

Thông số kỹ thuật

ModelRS-1
Lưu lượng bơm2.5 CFM
Công suất1/4 HP
Độ chân không0.05 Mbar (5Pa)
Tốc độ bơm1440
Kích thước240x110x220 mm
Khối lượng6 kg

*

Máy bơm hút chân ko điều hòa model RS-1

Đặc điểm vượt trội 

Máy bơm hút chân không sản phẩm lạnh RS-1 có túi tiền rẻ, thông số đáp ứng nhu cầu cho yêu cầu sử dụng hút chân không lắp thêm lạnh/ điều hòa. Dưới đó là một số điểm mạnh nổi bật của bơm:

Bơm thiết kế nhỏ dại gọn, chắc chắn chắn, dễ di chuyển trong quy trình làm việc
Lưu lượng bơm với áp suất chân không đúng định
Giá sản phẩm công nghệ hút chân không điện lạnh rẻ, phù hợp cho hầu như khách hàng
Vận hành êm ái, độ ồn bé.

*

Bơm chân ko RS-1 có trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ tuổi gọn

7. Bơm hút chân ko RS-2 lưu lượng 4.5CFM

Cùng đơn vị phân phối với model RS-1; thiết bị bơm hút chân không trang bị lạnh RS-2 cũng là một sự tuyển lựa hoàn hảo. Mã sản phẩm RS-2 tất cả lưu lượng và hiệu suất cao hơn, thích phù hợp với những nhu yếu và quy mô dùng mập hơn.

Thông số kỹ thuật 

ModelRS-2
Lưu lượng bơm4.5 CFM
Công suất1/3 HP
Độ chân không0.05 Mbar (5Pa)
Tốc độ bơm1440
Kích thước290 x 120 x 230 mm
Khối lượng7.5 kg

*

Thông số nghệ thuật trên tem của sản phẩm bơm chân không RS-2

Đặc điểm thừa trội 

Bơm hút chân không cân bằng RS-2 thuộc loại bơm vòng dầu 1 cấp. Xây dựng và tác dụng sử dụng của bơm có nhiều đặc trưng nổi bật, đáp ứng nhu cầu áp dụng ngành năng lượng điện lạnh:

Kích thước bơm gọn, cân nặng nhẹ, dễ ợt di đưa cho quá trình sử dụng. Áp suất chân không và lưu lượng ổn định định
Bơm chạy êm, độ ồn thấp
Giá thành bơm rẻ
Dễ dàng bảo trì và sửa chữa khi bơm hỏng.

*

Bơm chân ko RS-2 kèm theo với dầu chân không

7. Giá lắp thêm hút chân không điều hòa

Bơm hút chân không vật dụng lạnh, năng lượng điện lạnh có mức chi phí tương đối mềm. Tùy thuộc vào trong dòng máy mà mức ngân sách này cũng có thể có chút chênh lệch. Thông thường, các dòng vật dụng hút chân không Trung Quốc, Đài Loan đã có giá thấp hơn so với các dòng sản phẩm công nghệ từ Đức, Anh, Mỹ. Tất nhiên, các dòng đắt cũng sẽ có gần như ưu chũm riêng.

Nhìn chung, từ khoảng 1.300.000 – 3.000.000 vnđ là bạn đã có thể cài được bơm hút chân ko điều hòa sử dụng tốt, bền đẹp. Ví như chỉ có ngân sách hạn chế, hoặc mong muốn dùng khôn cùng ít, dùng tạm thời, chúng ta có thể tham khảo sản phẩm hút chân không cân bằng cũ. Giá các dòng bơm điều hòa cũ thì khoảng dưới 1 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm nhiều năm trong ngành chân không, các bạn nên đầu tư chi tiêu hẳn các loại máy bơm chân không mới để dùng. Đặc biệt là khi chúng ta cần sử dụng bơm thường xuyên. Sản phẩm công nghệ bơm chân không new vừa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu lưu lượng hút, vừa ít hư hỏng và dùng bền hơn.

*

Mua bơm chân không tại add uy tín để có mức giá xuất sắc nhất

8. Download máy hút chân không lắp thêm lạnh nơi đâu đảm bảo?

Với vận dụng rộng rãi, nhu yếu sử dụng lớn, trang bị bơm hút chân không xuất hiện phổ biến hóa trên thị trường. Tương đối nhiều cơ sở cung cấp các cái sản phẩm chuyên được sự dụng này.

Tuy nhiên để tuyển lựa sản phẩm cân xứng với điều kiện sử dụng, bao gồm độ bền cao, quý khách cần để ý lựa chọn những đơn vị uy tín tất cả chế độ: giá – bảo hành hợp lý.

HCTECH là đơn vị hàng đầu tại việt nam chuyên cung ứng các loại bơm hút chân không vật dụng lạnh dành riêng và loại bơm chân không công nghiệp nói chung. Chúng tôi luôn cam kết đem mang đến quý khách hàng sản phẩm bao gồm hãng, unique quốc tế, chi phí cạnh tranh. HCTECH cực kỳ hân hạnh được ship hàng quý khách. 

*

HCTECH chuyên hỗ trợ máy bơm hút chân không tại Việt Nam