Bảng Màu Son Estee Lauder Chính Hãng, Khuyến Mãi Tháng 9 2023

-
Với những dưỡng hóa học giữ độ ẩm cùng hóa học son nhẹ, êm mướtCho đôi căng mọng, mềm mại, quyết rũChất son lì đặc thù giúp giữ lại màu thọ trôi đến đôi môi luôn luôn tươi tắn, rạng ngời màu sắc bền lâu lên cho 8 giờ đồng hồ và mỏng manh nhẹ
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure color Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#322 Fame Seeker","caption":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#322 Fame Seeker","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker.jpg","alt":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#322 Fame Seeker","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker.jpg 700w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker.jpg","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-322-fame-seeker-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6560,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"6559","variation_description":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#322 Fame Seeker ","variation_id":15669,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_mau-sac":"#321 Short Fuse","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#321 Short Fuse","caption":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#321 Short Fuse","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse.jpg","alt":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#321 Short Fuse","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse.jpg 700w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse.jpg","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-321-short-fuse-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6558,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"6557","variation_description":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#321 Short Fuse ","variation_id":15670,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"#320 Volatile","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#320 Volatile","caption":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#320 Volatile","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2.jpg","alt":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#320 Volatile","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-768x768.jpg 768w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2.jpg 820w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2.jpg","full_src_w":820,"full_src_h":820,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/320-Volatile-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4011,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"6554","variation_description":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#320 Volatile ","variation_id":15671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"#220 Unattainable","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#220 Unattainable","caption":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#220 Unattainable","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2.jpg","alt":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure màu sắc Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#220 Unattainable","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-768x768.jpg 768w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2.jpg 820w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2.jpg","full_src_w":820,"full_src_h":820,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/220-unattainable-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4014,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"4012","variation_description":"Son Lu00ec Estu00e9e Lauder Pure color Envy Matte- Sculpting Lipsticku00a0#220 Unattainable ","variation_id":15672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"#211 ALOOF","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#211 ALOOF","caption":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure color Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#211 ALOOF","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF.jpg","alt":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#211 ALOOF","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF.jpg 700w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF.jpg","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/10/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-211-ALOOF-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6556,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"6555","variation_description":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure color Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#211 ALOOF ","variation_id":15667,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"#208 Blush Crush","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":828000,"display_regular_price":920000,"image":"title":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#208 Blush Crush","caption":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure color Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#208 Blush Crush","url":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3.jpg","alt":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure color Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#208 Blush Crush","src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-600x600.jpg","srcset":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-600x600.jpg 600w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-150x150.jpg 150w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-300x300.jpg 300w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-100x100.jpg 100w, https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3.jpg 700w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3.jpg","full_src_w":700,"full_src_h":700,"gallery_thumbnail_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://selena.vn/wp-content/uploads/2018/08/son-li-estee-lauder-pure-color-envy-matte-sculpting-lipstick-208-Blush-Crush-3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6553,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"4009","variation_description":"Son Lu00ec Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipsticku00a0#208 Blush Crush ","variation_id":15668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">MÀU SẮC
Chọn một tùy chọn#322 Fame Seeker#321 Short Fuse#320 Volatile#220 Unattainable#211 ALOOF#208 Blush Crush
Xóa

Son Estee Lauder là sản phẩm son môi của Mỹ với xây cất đơn giản, classic nhưng unique thì cực kỳ cao cấp. Phần đa thỏi son Estee Lauder giúp song môi trở nên tuyệt đối hoàn hảo hơn khi duy trì được sự khỏe mạnh khoắn, đầy đặn và tươi sáng với bảng màu thời thượng. Hãy cùng mày mò thông tin về son Estee Lauder tiếp sau đây để chọn mua cho mình thỏi son phù hợp nhé!

Son Estee Lauder có xuất sắc không? | Top chiếc son Estee Lauder nào được mếm mộ nhất? | mua son Estee Lauder sinh sống đâu có rất nhiều ưu đãi?


Son lì Estée Lauder
format
Number_map(char,ind, num
Str)).join("")" class="i-amphtml-layout-container" i-amphtml-layout="container">
*
< bóc Gift Us> Son Estee Lauder">

ESTÉE LAUDER < bóc tách Gift Us> Son Estee Lauder Pure màu sắc Envy Sculpting Lipstick phiên bản Limited bóc Gift Us


*

ESTÉE LAUDER Son Lì Estee Lauder Pure color Envy 561 Intense Nude cùng 540 Immortal (Set Vali 2022)


*

Estée Lauder phối Son Pure màu sắc Envy Lipstick Wonders 5 màu sắc


Son Nhung Lì Estee Lauder Pure">

ESTÉE LAUDER Son Nhung Lì Estee Lauder Pure color Matte Lipstick 3.5G


*

ESTÉE LAUDER Son Thỏi Estee Lauder Pure màu sắc Envy 3.5G ( Auth Đổ những giọt mồ hôi Sale- Nói không Với Fake và Supper Fake)


*
Son Lì Estee Lauder">

ESTÉE LAUDER Son Lì Estee Lauder Pure màu sắc Envy Intense Nude 561


*

ESTÉE LAUDER Son Môi, Son Lì trộn Dưỡng, Son Estee Lauder Pure color Envy Sculpting Lipstick Minisize 1.2G, mang lại Môi Căng Mọng, gợi cảm


*

ESTÉE LAUDER Son Thỏi Estee Lauder Pure màu sắc Love 3.5G ( Auth Đổ mồ hôi Sale- Nói không Với Fake cùng Supper Fake)


*

Estée Lauder Ladies Pure màu sắc Envy Sculpting Lipstick Stick 0 12 Oz 420 Rebellious Rose Makeup 887167016705


Estée Lauder cỗ quà tặng ngay 5 món tất cả Pure color Envy Lipstick • Pure màu sắc Envy Mini Lipstick Wonders Makeup mix


*

ESTÉE LAUDER Son Lì Estee Lauder 539 màu sắc Đỏ Thuần Full kích cỡ 3.5G Excite Pure màu sắc Envy Sculpting Lipstick


*

ESTÉE LAUDER son môi Mini Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculptinglipstick 1.2G 320 Hồng San Hô, 333 Đỏ Đất, 420 Hồng Đỏ Trầm


Son dưỡng môi Whoo son môi Burberry son làm đẹp môi Chanel son môi G9SKIN Son môi hóa trang For Ever Son chăm sóc môi Clinique Son dưỡng môi BIODERMA son làm đẹp môi Essance trang điểm môi Shiseido Son bóng Lancôme

Son Estee Lauder có giỏi không? Giá bao nhiêu và thiết lập ở đâu?

Trong hơn 65 năm, với triết lý kinh doanh “Every woman can be beautiful” - "Mọi đàn bà đều có thể trở đề xuất xinh đẹp", chữ tín Estée Lauder luôn luôn mang đến cho những người tiêu dùng không chỉ có là ý thức về hành trình dài làm đẹp, mà còn là một những một số loại mỹ phẩm phù hợp, quality giúp gần như người thiếu phụ và người yêu làm đẹp luôn cảm thấy tự tin và tỏa sáng nhất.

Bạn đang xem: Son estee lauder

Trong các dòng sản phẩm của thương hiệu thì son Estée Lauder luôn nhận được sự thương mến từ người tiêu dùng không chỉ bởi thiết kế mà còn là một độ dính màu, bảng color son,.... Sát bên đó, chiếc son môi Estee Lauder bao gồm thành phần giữ ẩm, nuôi chăm sóc môi chính vì vậy bạn không yêu cầu phải lo lắng tình trạng môi khô, nứt nẻ khi sử dụng son.

Son môi Estee Lauder cũng cho bạn tha hồ lựa chọn những màu son đa dạng chủng loại và tương xứng với mọi phong thái với thời gian giữ màu lên tới 6 tiếng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về thương hiệu Estee Lauder son môi này qua nội dung bài viết bên bên dưới để tuyển lựa được thành phầm ưng ý nhé!

Son Estee Lauder của nước nào?

Son Estee Lauder thuộc thương hiệu cùng tên, là trong số những hãng mỹ phẩm đình đám nhất trên Hoa Kỳ. Hãng sản xuất được ra mắt lần đầu trên thị trường từ năm 1946 bởi vì một cặp vợ ck doanh nhân. So với các hãng dược mỹ phẩm không giống tại đất nước này, Estee Lauder ko phải là một trong những thương hiệu quá thọ đời, nhưng lại cũng chưa phải là một chiếc tên quá new mẻ.

Thông điệp của hãng là “Mọi thanh nữ đều rất có thể trở bắt buộc xinh đẹp”, chính vì thế mà những mẫu son của hãng sản xuất cũng theo phong thái trẻ trung, chị em tính với sang trọng. Nó giúp nữ giới trên toàn thế giới tự tin vào bạn dạng thân mình hơn và trở phải xinh đẹp hơn mỗi ngày. Tại Việt Nam, son Estee Lauder là một trong dòng son nằm trong phân khúc cỡ trung bình và cũng khá được săn đón, yêu thích rộng rãi.


Son Estee Lauder có tốt không?

Hãy thuộc điểm qua những điểm lưu ý của dòng son môi Estee Lauder nhằm xem chất lượng của nó gồm đáng để đầu tư hay ko nhé!

Thiết kế son Estee Lauder mang phong thái cổ điển

Là yêu đương hiệu chế tạo sự khác hoàn toàn khi xác minh "Đừng bán ra cho khách hàng đều thứ mà người ta không bắt buộc đến", hãng cho ra đời thiết kế son Estee Lauder khá đơn giản với vỏ không tính và thân son màu về tối giản, gồm tông trầm quyến rũ. Tuy nhiên mang thiết kế nói theo một cách khác là có phần đơn giản dễ dàng hơn so với các dòng son không giống trên thị trường, tuy vậy những thỏi son đến từ Estee Lauder vẫn có giá trị riêng.

Thiết kế son Estee Lauder nhắm đến sự lịch sự trọng, kiêu sa, không rườm rà và dễ ợt sử dụng. Những dòng son môi Estee Lauder được ưa chuộng được thiết kế dạng nắp đóng góp cổ điển, cùng với vỏ son được mạ bóng, thuộc thiết kế nhỏ dại gọn mang đến phái đẹp tiện lợi mang theo ở mọi nơi.

Độ bền màu và hóa học son

Son Estee Lauder được rất nhiều tín thứ tôn sùng dựa vào chất lượng cao cấp của sản phẩm. Đây là trong những dòng son riêng lẻ có nấc độ dính vào khá cao, thọ trôi trong quá trình ăn uống cũng giống như sinh hoạt nhưng vẫn không bị khô môi. Đôi khi chỉ cần một lớp mỏng rất có thể giữ cho 5-6 tiếng cơ mà không cần tô son lại.

Bên cạnh đó, điều "ăn điểm" khi nhắc tới thương hiệu son này là chất son khá quyến rũ và mịn mượt yêu cầu đôi môi sẽ không cảm thấy nặng nề tuyệt bị bệt dính, và đặc biệt màu son lên môi hơi chuẩn.

Đôi môi bạn sẽ luôn căng mịn thoải mái và tự nhiên và bao gồm một độ ẩm nhất định giúp môi không biến thành khô tróc. ở kề bên chất lượng thì son Estee Lauder còn được review cao lúc có phong phú về màu son giúp chị em dễ dàng lựa chọn trong những dịp quan trọng.

Thành phần

Son Estee Lauder gồm chứa bảng thành phần giàu dưỡng chất giúp cấp ẩm cho môi như vi-ta-min E, triết xuất chồi Ô-liu, triết xuất cây thầu dầu, sáp và muối khoáng, lipid,... đi cùng với mùi hương thơm ngọt ngào, quyến rũ sẽ giúp đôi môi bạn vừa được cấp độ ẩm và vừa làm bạn khác phải say đắm.

Bảng color son

Bảng color son Estee Lauder khá đa dạng mẫu mã và thời tượng với những tông màu tìm hiểu sự quyến rũ, kiêu sa, trông rất nổi bật và đa số màu classic, tiện lợi phối hợp để trang điểm nhất. đầy đủ màu được ưa chuộng nhất của Estee Lauder có thể kể đến như:

#340 Envious (Đỏ classic) #320 Defiant Coral (Hồng san hô) #390 Daring (Cam neon) #330 Decisive Poppy #380 Complex #280 Ambitious Pink

Top chiếc son Estee Lauder làm sao được ngưỡng mộ nhất?

Estee Lauder Pure color Love Lipstick

Pure color Love Lipstick được chữ tín Estée Lauder cho ra mắt vào đầu xuân năm mới 2017 cùng đã lập cập tạo ra một cơn bão trên toàn cầu. Bộ sưu tập này gồm đến 30 màu sắc son khác biệt với những tông color từ nude tính đến những màu sắc đậm.

Xem thêm: Dây Chuyền Mạ Vàng 24K Tại Hà Nội, Hcm, Dây Chuyền Nam Mạ Vàng Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%

Khi tấn công lên môi, cái son môi Estee Lauder Pure màu sắc Lipstick sản xuất một độ mượt mượt khôn cùng ấn tượng. Không đông đảo vậy, son còn chứa các dưỡng hóa học giúp môi không trở nên khô, luôn luôn tươi tắn một ngày dài dài.


Nếu bạn ngưỡng mộ những loại son vừa có màu sắc bắt mắt, vừa có những dưỡng chất cho môi thì nhất định không nên bỏ qua bộ sưu tầm này. Màu son gợi ý cho mình là Naked đô thị màu 140 với Burning Love màu 320. Nếu như khách hàng không biết chọn son gì với muốn chọn 1 màu an toàn nhất, bạn có thể tham khảo 2 màu sắc son bên trên từ tủ đựng đồ son Estee Lauder Pure màu sắc Love Lipstick nhé!

Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte Sculpting Lipstick

Nếu như các tín vật dụng son Estee Lauder đã kiếm được “chân ái” cho bạn là Pure màu sắc Love Lipstick cùng với tinh hóa học dưỡng thì những tín đồ yêu chất son lì cũng thuận tiện tìm được cho chính mình thỏi son vừa lòng với tủ chứa đồ son Estee Lauder Pure màu sắc Envy Matte.

Son hoàn toàn có thể giữ màu trên môi tự 4 – 5h đồng hồ thời trang ngay cả khi chúng ta ăn uống với các món ăn có dầu mỡ. Son cũng được thiết kế vô cùng “sang chảnh” với màu xanh navy đậm với lớp mạ vàng bên trong. Các màu sắc mà bạn cũng có thể tham khảo trong tủ chứa đồ này là Envious đỏ thuần màu 340 cùng Daring cam neon color 390. Đây là 2 color thích phù hợp cho số đông làn da và hồ hết phong cách.


Giá son Estee Lauder chính hãng bao nhiêu?

Son Estee Lauder có ngân sách dao rượu cồn trong phân khúc trung cấp, không quá xa xỉ, tương tự như như một số đối thủ như M.A.C, Shu hoặc Shiseido. Mức giá này thích phù hợp với mức thu nhập của người việt nam Nam. Bất cứ người nào cũng có thể mua một cây son từ Estée Lauder, tự sinh viên cho tới người đi làm.

Tuy ngân sách không đề xuất quá mắc đỏ nhưng quality son Estee Lauder được những tín đồ có tác dụng đẹp nhận xét rất cao. Chất son Estee Lauder lúc thoa lên môi mềm mịn, không lộ vân môi với những màu sắc tươi tắn nên đấy là một cái son rất đáng để để đầu tư.

Ngoài gần như mẫu son với ngân sách chi tiêu bình dân, một số thỏi son Estee Lauder phiên bạn dạng đặc biệt có thể có giá chỉ cao hơn. Nếu bạn muốn tặng cho nữ giới hay cho bạn dạng thân một cây son chất lượng cao thì Estée Lauder sẽ là trong số những sự lựa chọn giỏi nhất.

Mua son Estee Lauder sinh hoạt đâu có không ít ưu đãi?

Vì Estée Lauder cũng là một trong thương hiệu son hơi nổi tiếng hiện nay nên chứng trạng hàng giả, kém unique cũng là điều đáng lưu lại tâm. Để chống ngừa những trường đúng theo mua phải hàng nhái, chúng ta cũng có thể trực tiếp đi mang lại các siêu thị lớn, bao gồm hãng tại các trong thâm tâm thương mại để kiểm tra. Các bạn vừa có thể test son nhằm chọn cho mình một thỏi ưng ý và còn yên trung khu về sản phẩm.

Tuy nhiên, nếu khách hàng đã mày mò kĩ đa số trang web bán sản phẩm uy tín tương tự như muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian dịch rời thì mua sắm và chọn lựa online cũng là một trong lựa chọn rất tốt. Bạn có thể tham khảo bảng tổng hợp các nơi cung cấp từ những trang dịch vụ thương mại điện tử tại i
Price để sở hữu cái nhìn chung về thị trường giá của son Estée Lauder với mọi voucher với ưu đãi lôi kéo từ công ty bán.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Estee Lauder như phấn mắt hay kem chống nắng cũng chất lượng cao nhé! Chúc bạn sắm sửa vui vẻ.