5 đề thi tiếng anh trên mạng lớp 4 năm 2022, top 100 đề thi tiếng anh lớp 4 năm 2022

-
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học tập kì 1, học tập kì 2 tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 học kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, tất cả đáp án, cực gần kề đề xác nhận gồm các đề thi thân kì, đề thi học tập kì giúp bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Thi tiếng anh trên mạng lớp 4

Tải xuống


*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. Lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To play D. Plays

4. Lili và Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vày B. Dos C. Does D. Khổng lồ do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân cùng sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vày you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Bởi you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Cô ấy là một học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. hôm nay là vật dụng mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vì chưng we have Math?

4. I go lớn primary school from Monday lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays &r
Arr; play

2. bởi &r
Arr; are

3. are &r
Arr; is

4. in &r
Arr; on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì D. Like

3.

Xem thêm: Cung cấp đầu máy rửa xe cao áp giá tốt tháng 3, 2023, đầu bơm cao áp giá tốt tháng 3, 2023

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong số câu sau với sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t &r
Arr; doesn’t

2. an &r
Arr; a

3. in &r
Arr; on

4. twenty &r
Arr; twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Writer
B. Musician
C. Factory
D. Singer

2. A. Rice
B. Time
C. Vegetable
D. Milk

3. A. Market
B. Wish
C. Have
D. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống

*

Hướng dẫn

 

*

Đăng ký

 

*

Hỏi đáp


Trang chủ
Thông báo
Violympic giờ đồng hồ Anh
Tiếng Anh tiểu Học
Chương trình luyện nghe
Sắp xếp lại câu
Phiếu bài xích tập cuối tuần
Bài tập gọi hiểu
Khủng long học tiếng Anh
Học liệu
Học thử
Hướng dẫn

Đề chất vấn phần 1

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 1 Phần 1: trường đoản cú ĐỀ SỐ 1 đến ĐỀ SỐ 10  ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2 ĐỀ SỐ 3 ĐỀ SỐ 4 ĐỀ SỐ 5             ĐỀ SỐ 6 ĐỀ SỐ 7 ĐỀ SỐ 8 ĐỀ SỐ 9 ĐỀ SỐ 10 Phần 2: trường đoản cú ĐỀ SỐ 11 mang đến ĐỀ SỐ 20  ĐỀ SỐ 11 ĐỀ SỐ 12 ĐỀ SỐ 13 ĐỀ SỐ 14 ĐỀ SỐ 15             ĐỀ SỐ 16 ĐỀ SỐ 17 ĐỀ SỐ 18 ĐỀ SỐ 19 ĐỀ SỐ 20

 

Đề bình chọn phần 2

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 2
 
Phần 3: từ ĐỀ SỐ 21 mang lại ĐỀ SỐ 30
 
ĐỀ SỐ 21 ĐỀ SỐ 22 ĐỀ SỐ 23 ĐỀ SỐ 24 ĐỀ SỐ 25
         
    
ĐỀ SỐ 26 ĐỀ SỐ 27 ĐỀ SỐ 28 ĐỀ SỐ 29 ĐỀ SỐ 30
 
Phần 4: trường đoản cú ĐỀ SỐ 31 đến ĐỀ SỐ 40
 
    
ĐỀ SỐ 31 ĐỀ SỐ 32 ĐỀ SỐ 33 ĐỀ SỐ 34 ĐỀ SỐ 35
         
    
ĐỀ SỐ 36 ĐỀ SỐ 37 ĐỀ SỐ 38 ĐỀ SỐ 39 ĐỀ SỐ 40

 


Đề kiểm tra phần 3

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 3
 
Phần 3: từ ĐỀ SỐ 41 mang đến ĐỀ SỐ 50
 
ĐỀ SỐ 41 ĐỀ SỐ 42 ĐỀ SỐ 43 ĐỀ SỐ 44 ĐỀ SỐ 45
         
    
ĐỀ SỐ 46 ĐỀ SỐ 47 ĐỀ SỐ 48 ĐỀ SỐ 49 ĐỀ SỐ 50
 
Phần 4: tự ĐỀ SỐ 51 mang lại ĐỀ SỐ 60
 
    
ĐỀ SỐ 51 ĐỀ SỐ 52 ĐỀ SỐ 53 ĐỀ SỐ 54 ĐỀ SỐ 55
         
    
ĐỀ SỐ 56 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 58 ĐỀ SỐ 59 ĐỀ SỐ 60

 


Đề soát sổ phần 4

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 4
 
Phần 4: tự ĐỀ SỐ 61 mang đến ĐỀ SỐ 70
 
ĐỀ SỐ 61 ĐỀ SỐ 62 ĐỀ SỐ 63 ĐỀ SỐ 64 ĐỀ SỐ 65
         
    
ĐỀ SỐ 66 ĐỀ SỐ 67 ĐỀ SỐ 68 ĐỀ SỐ 69 ĐỀ SỐ 70
 
Phần 5: tự ĐỀ SỐ 71 cho ĐỀ SỐ 80
 
    
ĐỀ SỐ 71 ĐỀ SỐ 72 ĐỀ SỐ 73 ĐỀ SỐ 74 ĐỀ SỐ 75
         
    
ĐỀ SỐ 76 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 78 ĐỀ SỐ 79 ĐỀ SỐ 80


Đề bình chọn phần 5

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 PHẦN 5
 
Phần 6: từ bỏ ĐỀ SỐ 81 mang đến ĐỀ SỐ 90
 
ĐỀ SỐ 81 ĐỀ SỐ 82 ĐỀ SỐ 83 ĐỀ SỐ 84 ĐỀ SỐ 85
         
    
ĐỀ SỐ 86 ĐỀ SỐ 87 ĐỀ SỐ 88 ĐỀ SỐ 89 ĐỀ SỐ 90
 
Phần 7: từ ĐỀ SỐ 91 mang đến ĐỀ SỐ 100
 
ĐỀ SỐ 91 ĐỀ SỐ 92 ĐỀ SỐ 93 ĐỀ SỐ 94 ĐỀ SỐ 95
         
    
ĐỀ SỐ 96 ĐỀ SỐ 97 ĐỀ SỐ 98 ĐỀ SỐ 99 ĐỀ SỐ 100