Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Giao Thông Xe Cộ, Luyện Nghe Tiếng Anh Theo Chủ Đề Giao Thông Xe Cộ

-

Từ vựng tiếng Anh theo chủ thể Giao thông là 1 trong chủ đề rất thông dụng và thịnh hành trong cuộc sống. Nó lộ diện trong các câu chuyện, giao tiếp hằng ngày. Đó là tại sao bạn cần trau dồi vốn tự vựng về giao thông vận tải tiếng Anh để giao tiếp thành thuần thục hơn. Nếu khách hàng chưa biết bắt đầu học từ bỏ đâu thì phát âm ngay nội dung bài viết dưới trên đây của TOPICA Native, bởi cửa hàng chúng tôi sẽ nhảy mí cho chính mình từ A cho Z về các loại phương tiện giao thông bằng giờ đồng hồ Anh, những tình huống xảy ra trong chủ thể giao thông.

Bạn đang xem: Tiếng anh theo chủ đề giao thông

1. Từ vựng theo chủ thể phương tiện giao thông vận tải bằng giờ đồng hồ Anh

Khi học tập tiếng Anh có không ít từ vựng bạn phải nắm, trong số ấy có bộ từ vựng về phương tiện giao thông tiếng Anh. TOPICA Native đang chia bộ từ vựng thành những phương nhân thể giao thông, các loại xe, các loại hải dương báo… Trên các đại lý đó bạn có thể ghi ghi nhớ từ vựng một cách lập cập và kết quả hơn. Đây là một trong những trong những phương thức được nhiều người tin yêu lựa chọn và áp dụng thành công. Hãy cùng chúng tôi tìm gọi và gìn giữ để học tập ngay các bạn nhé!

1.1 từ bỏ vựng chủ đề giao thông vận tải về phương tiện giao thông vận tải đường bộ

Bicycle (baɪsɪkl): loại xe đạp
Car (ka:): Ô tô
Caravan: Đoàn lữ hành
Coach: High-speed train: Tàu cao tốc
Minicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe cho thuê
Moped (məʊpɛd): xe pháo máy bao gồm bàn đạp
Motorbike (məʊtəˌbaɪk): xe pháo máy
Railway train
Scooter (ˈskuːtə): xe tay ga (xe tay ga)Tram (træm): xe pháo điện
Truck
Van (væn): Xe cài đặt có size nhỏ

1.2 các từ vựng về phương tiện giao thông đường thủy

Boat (bəʊt): Thuyền
Canoe: xuồng
Cargo ship (kɑːgəʊ ʃɪp): Tàu chở hàng hóa trên biển
Cruise ship (kruːz ʃɪp): Tàu du lịch
Ferry (ˈfɛri): Phà
Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/: tàu dịch chuyển nhờ đệm không khí
Rowing boat (rəʊɪŋ bəʊt): thuyền buồm loại có mái chèo
Sailboat (seɪlbəʊt): Thuyền buồm
Ship /ʃɪp/: tàu thủy
Speedboat /ˈspiːdbəʊt/: tàu rất tốc

1.3 trường đoản cú vựng về phương tiện đi lại hàng không

Helicopter (ˈhɛlɪkɒptə): Trực thăng
Airplane/ plan (ˈeəpleɪn/ plæn): đồ vật bay
Propeller plane (prəˈpɛlə pleɪn): Máy cất cánh loại chạy bởi động cơ cánh quạt
Glider (ˈglaɪdə): Tàu lượn
Hot-air balloon (ˈhɒtˈeə bəˈluːn): coi thường khí cầu
Để cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo Tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng thầy giáo từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.? Bấm đăng ký ngay nhằm nhận khóa huấn luyện thử, thưởng thức sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

1.4 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về phương tiện giao thông vận tải công cộng

Railway train (reɪlweɪ treɪn): Tàu hỏa
Taxi (tæksi): xe cộ taxi
Tube (tjuːb): Tàu điện ngầm (ở nước Anh)Subway (ˈsʌbweɪ): Tàu điện ngầm
Coach (kəʊʧ:): xe pháo khách
Underground (ˈʌndəgraʊnd): Tàu điện ngầm
Bus (bʌs): xe pháo buýt
*

Các phương tiện giao thông nơi công cộng tiếng Anh


1.5 tự vựng giao thông về những loại con đường trong giờ đồng hồ Anh

Bend (bɛnd): Đường gấp khúc
Bump (bʌmp): Đường bị xóc
Car lane (kɑː leɪn): Làn đường dành cho xe hơi
Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ nhị chiều
Fork (fɔːk): xẻ ba
Highway (ˈhaɪweɪ): Đường cao tốc (dành mang đến xe ô tô)Level crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường tàu hỏa giao đường cái
Motorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường giành cho xe máy
Motorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộ
Pedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch để qua đường
Railroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe cộ lửa
Ring road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đai
Road (rəʊd): Đường
Road narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹp
Roadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường làm cho lề
T-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã ba đường
Toll road (təʊl rəʊd): Đường gồm thu phí
Traffic jam: tắc đường
Traffic: giao thông
Turning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm có thể rẽ

1.6 trường đoản cú vựng về các loại biển báo giao thông

Cross road (krɒs rəʊd): Đoạn đường giao nhau Dead end (/ˌded ˈend/): đường cụt
End of dual Carriage way không còn làn đường kép Handicap parking (/ˈhændikæp ˈpɑːkɪŋ/): địa điểm đỗ xe của tín đồ khuyết tật
Handicap parking (ˈhændɪkæp ˈpɑːkɪŋ): nơi đỗ xe dành riêng riêng cho những người khuyết tật Handicap parking: vị trí đỗ xe pháo của người khuyết tật (web khác): Hard shoulder (hɑːd shoulde): vén đứt cạnh xa lộ cho phép dừng xe No crossing (/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/): cấm qua đường
No entry (nəʊ ˈɛntri): biển khơi cấm vào No horn (nəʊ hɔːn): biển cả cấm còi No overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): biến chuyển cấm quá No parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): đại dương cấm đỗ xe No U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): biển cả cấm vòng Railway (/ˈreɪlweɪ/): mặt đường sắt
Railway: đường tàu (web khác): Road goes right (/rəʊd ɡəʊ raɪt/): con đường rẽ phải
Road sign (rəʊd saɪn): biển cả bảngchỉ con đường Road widens (/rəʊd ˈwaɪdn/): mặt đường trở cần rộng hơn
Roundabout (/ˈraʊndəbaʊt/): bùng binh
Slippery road (/ˈslɪpəri rəʊd/): con đường trơn
Slow down (sləʊ daʊn): Yêu cầu giảm vận tốc Speed limit (/ˈspiːd lɪmɪt/): số lượng giới hạn tốc độ
T-Junction (/ˈtiː dʒʌŋkʃn/): ngã cha hình chữ TTwo way traffic (/ˌtuː ˈweɪ ˈtræfɪk/): đường hai chiều
Your priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn mặt đường được ưu tiên 
*

Từ vựng công ty đề phương tiện đi lại giao thông


1.7 những từ vựng giờ Anh về giao thông khác

Accident (/ˈæksɪdənt/): tai nạn
Breathalyzers (/ˈbreθəlaɪzər/): luật kiểm tra độ hễ trong khá thở
Car park (/kɑːr pɑːrk/): bãi đỗ xe
Infrastructure (/ˈinfrəˌstrək(t)SHər/): cửa hàng hạ tầng
Journey (/ˈdʒɜːni/): hành trình
Junction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộ Kerb (/kɜːrb/): mép vỉa hè
Learner driver (/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/): bạn tập lái
One-way street (/wʌn weɪ striːt/): con đường một chiều
Parking ticket (/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/): vé đỗ xepassenger (/ˈpæsɪndʒər/): hành khách
Petrol station (/ˈpetrəl ˈsteɪʃn/): trạm bơm xăng
Private transport (/ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông vận tải cá nhân
Public transport (/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông công cộng
Sidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hè Signpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm biển báo giao thông vận tải Traffic (ˈtræfɪk): giao thông (nói chung) Traffic jam (/ˈtrafik ˌjam/): tắc nghẽn giao thông
Traffic light (ˈtræfɪk laɪt): các loại đèn giao thông vận tải Traffic warden (/ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /): nhân viên kiểm soát và điều hành việc đỗ xe
Transport (/ˈtrænspɔːt/): vận chuyển
Transport system (/ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm/): hệ thống giao thông
Transportation (/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/): phương tiện đi lại giao thông
Trip (/trɪp/): chuyến đi
Vehicle (ˈviːɪkl): phương tiện bypass : đường vòngcar hire: thuê xecar wash: rửa xe ô tôdiesel : dầu dieseldriver: tài xếdriving instructor: gia sư dạy lái xe
*

Các tự vựng về giao thông vận tải trong tiếng Anh


driving lesson: buổi học lái xedriving licence: bằng lái xe xedriving test: thi bằng lái xe xegarage: ga rahard shoulder: vạt khu đất cạnh xa lộ để dừng xejump leads: sạc cáp điệnkerb: mép vỉa hèlevel crossing: đoạn đường ray giao con đường cáimechanic: thợ sửa máyoil: dầuparking meter : máy vi tính tiền đỗ xeparking space: vị trí đỗ xepetrol :xăngpetrol pump : bơm xăngpuncture : thủng xămreverse gear : số lùisecond-hand : đồ cũservices: dịch vụspeed: tốc độto accelerate: tăng tốcto change gear : chuyển sốto drive: lái xeto skid: trượt bánh xeto slow down: chậm lạito stall : làm chết máyto swerve : ngoặttoll road: đường bao gồm thu lệ phítoll: lệ tổn phí qua đường hay qua cầutraffic: giao thôngtyre pressure: áp suất lốpcone (/koʊn/): cọc tiêu giao thông
Corner: góc phố Crossroads: xẻ tư crosswalk (/ˈkrɒswɔːk/): lối qua đường dành cho người đi bộ
Flat tyre: lốp sịt Icy road: con đường trơn vì băng Jack: đòn kích bẩy lane (/leɪn/): làn đường
Lay-by: chỗ tạm ngưng xe trên tuyến đường manhole (/ˈmæn.həʊl/): miệng cống
Multi-storey oto park: bến bãi đỗ xe các tầng parking lot (/ˈpɑːkɪŋ lɒt/): kho bãi đậu xepavement (/ˈpeɪvmənt/): vỉa hè
Road map: bạn dạng đồ đường đi roadblock (/ˈrəʊdblɒk/): rào chắn đường
Roadworks: công trình xây dựng sửa con đường speed camera (/ˈspiːd ˌkæm.rə/): camera bắn tốc độ
Speeding fine: phạt vận tốc Spray: lớp bụi nước to brake: phanh (động từ) tunnel (/ˈtʌnəl/): đường hầmturnpike (/ˈtɜːnpaɪk/): mặt đường cao tốc tất cả thu phí
Unleaded: không chì 
Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và hiệp thương cùng giáo viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.? Bấm đk ngay nhằm nhận khóa đào tạo thử, thử dùng sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

B: I go khổng lồ school by bus – Tôi đi học bằng xe pháo bus
B: Last week, I went lớn Ho đưa ra Minh city by plane – tuần trước đó tôi đi tp.hồ chí minh bằng trang bị bay
B: Buses are cheap và convenient transportation in big cities – xe buýt là loại phương tiện giao thông giá tốt và khá tiện lợi ở các thành phố lớn
B: Linda travels to Hanoi by bus – Linda đi phượt Hà Nội bằng xe bus
Để cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện Tiếng Anh cho người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày.

Xem thêm: Chữa Đề Minh Họa Toán 2019 Môn Toán

giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và hiệp thương cùng giáo viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.? Bấm đk ngay nhằm nhận khóa đào tạo thử, trải nghiệm sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

4. Đoạn văn chủng loại về những phương tiện giao thông vận tải bằng giờ đồng hồ Anh

“In the future, there will be many modern means of transport such as tốc độ trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles….. But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful & environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to lớn the sky so that we can move faster & without losing much time. We can also use it khổng lồ tour the sky.

It is the perfect combination of cars & planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, I’ll buy one lớn take my family khổng lồ the sky and more places in the world”.

Bài dịch: về sau sẽ có nhiều phương luôn tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, lắp thêm bay, tàu ko gian, xe không người lái ….. Nhưng mà tôi thích chiếc máy bay này vì chưng nó đẹp mắt và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có vô số giao trải qua lại, nó có thể bay lên khung trời để chúng ta có thể di chuyển cấp tốc hơn và không bị mất nhiều thời gian. Công ty chúng tôi cũng rất có thể sử dụng nó để du lịch tham quan bầu trời.

Đó là sự việc kết hợp tuyệt vời và hoàn hảo nhất giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vày nó là hết sức tốn kém cần không nhiều người sử dụng nó. Nếu như tôi có không ít tiền trong tương lai, tôi sẽ thiết lập một cái để đưa gia đình tôi lên khung trời và nhiều nơi khác trên thay giới.

5. Đoạn hội thoại tiếng Anh về giao thông mẫu

5.1 Đoạn hội thoại tiếng Anh về phương tiện đi lại giao thông

A: So, how would we get khổng lồ the market? (Vì vậy, chúng ta sẽ đến chợ như thế nào?)

B: Let’s take the bus (Đi xe buýt nào)

B: It’s not that bad. You probably just had a bad experience once (Nó không tệ đến gắng đâu. Chúng ta cũng có thể chỉ hưởng thụ tệ 1 lần đó thôi)

A: It wasn’t just once. Every single time I take the bus, something bad happens khổng lồ me or lớn someone else on the bus. (Nó không chỉ có một lần. Mọi khi tôi đi xe cộ buýt, có điều gì đấy tồi tệ xẩy ra với tôi hoặc với người khác bên trên xe buýt.)

B: But I don’t think we’ll be able to find a taxi very easily during peak hour. Let’s just take the bus (Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ rất có thể dễ dàng tra cứu thấy một mẫu taxi trong giờ cao điểm. Hãy bắt xe buýt thôi)

A: Fine. Have a look at the timetable khổng lồ find out when the next one arrives (Khỏe. Hãy xem thời gian biểu nhằm biết bao giờ lịch trình tiếp sau đến)

5.2 Đoạn hội thoại giờ Anh về hỏi đường

A: Excuse me, I want khổng lồ go to lớn Old Quarter, which way should I go? – Xin lỗi, tôi đang mong muốn đến Phố cổ, tôi bắt buộc đi con đường nào nhỉ?

B: Old town quite recently. First go straight, then lớn the fork & turn left. – Phố cổ khá gần đây. Đầu tiên chúng ta đi thẳng, tiếp nối tới ngã bố rồi rẽ trái.

A: Is it a fork in the yellow building? – Ngã cha chỗ tòa nhà màu đá quý kia đề nghị không bạn nhỉ?

B: That’s right, you go left there. Then walk about 50m khổng lồ reach the old town. – Đúng rồi, tới đấy các bạn rẽ trái. Sau đó đi bộ khoảng 50m là đang tới phố cố.

A: The old town has many places, right? – Phố cổ có nhiều địa danh đúng không nhỉ?

B: That’s right, there are 36 streets there. So when you move, pay attention lớn the travel lane & ensure safety! – Đúng rồi, sinh hoạt đó có 36 phố phường. Do vậy khi dịch rời bạn chăm chú làn xe tải và đảm bảo an toàn nhé!

A: Thank you – Cảm ơn bạn

B: Nothing, don’t forget the signs và the traffic lights! Have a nice trip. – không có gì, chớ quên chăm chú biển đi đường và đèn giao thông vận tải nhé! Chúc các bạn có chuyến đi thú vị.

Từ vựng về các phương tiện thể giao thông bởi tiếng Anh là đầy đủ dạng từ bỏ cơ bản thường được học ngay khi bước đầu học tiếng Anh, nhất là với công tác học dành cho trẻ em chủng loại giáo.

Ngoài những từ vựng về phương tiện giao thông vận tải thì bạn học còn theo thông tin được biết thêm các từ vựng liên quan tới giao thông vận tải như biển cả báo, làn đường,…

Trong bài viết này, hep.edu.vn ENGLISH sẽ thuộc bạn tìm hiểu thêm những từ bỏ vựng về những phương tiện giao thông bằng tiếng Anh để bàn sinh hoạt làm giàu thêm vốn trường đoản cú vựng của mình nhé!


Các phương tiện giao thông vận tải bằng giờ Anh thông dụng

Phương tiện giao thông đường bộ

Car: ô tôBicycle/ bike: xe pháo đạpMotorcycle/ motorbike: xe máyScooter: xe tay gaTruck/ lorry: xe cộ tảiVan: xe mua nhỏMinicab/Cab: xe đến thuêTram: xe điệnCaravan: xe công ty di độngMoped: xe pháo máy có bàn đạp

Phương tiện giao thông công cộng

Bus: xe buýtTaxi: xe pháo taxiTube: tàu điện ngầm ngơi nghỉ LondonUnderground: tàu điện ngầmSubway: tàu năng lượng điện ngầmHigh-speed train: tàu cao tốcRailway train: tàu hỏaCoach: xe khách

*

Phương tiện giao thông đường thủy

Boat: thuyềnFerry: phàHovercraft: tàu dịch rời nhờ đệm không khíSpeedboat: tàu khôn xiết tốcShip: tàu thủySailboat: thuyền buồmCargo ship: tàu chở mặt hàng trên biểnCruise ship: tàu phượt (du thuyền)Rowing boat: thuyền có mái chèo

*

Phương tiện hàng không

Airplane/ plan: sản phẩm bayHelicopter: trực thăngHot-air balloon: coi thường khí cầuGlider: Tàu lượnPropeller plane: Máy bay động cơ cánh quạt

*

Một số trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về biển lớn báo giao thông vận tải thông dụng

Bend: con đường gấp khúcTwo way traffic: mặt đường hai chiềuRoad narrows: mặt đường hẹpRoundabout: bùng binhBump: đường xócSlow down: giảm tốc độSlippery road: con đường trơnUneven road: mặt đường mấp môCross road: mặt đường giao nhauNo entry: cấm vàoNo horn: cấm còiNo overtaking: cấm vượt

*

Speed limit: giới hạn tốc độNo U-Turn: cấm vòngDead end: đường cụtNo crossing: cấm qua đườngNo parking: cấm đỗ xeRailway: đường sắtRoad goes right: đường rẽ phảiRoad narrows: con đường hẹpRoad widens: con đường trở đề xuất rộng hơnT-Junction: ngã ba hình chữ TYour priority: được ưu tiênHandicap parking: địa điểm đỗ xe của fan khuyết tậtEnd of dual carriage way: hết làn mặt đường képSlow down: tụt giảm độSpeed limit: số lượng giới hạn tốc độ

Một số từ bỏ vựng giờ Anh về giao thông khác

Road: đườngTraffic: giao thôngVehicle: phương tiệnRoadside: lề đườngRing road: con đường vành đaiSidewalk: vỉa hèCrosswalk/ pedestrian crossing: vun sang đường

*

Fork: xẻ baOne-way street: mặt đường một chiềuTwo-way street: đường hai chiềuDriving licence: giấy phép lái xe xeTraffic light: đèn giao thôngLevel crossing: phần đường ray giao con đường cáiTraffic jam: tắc đườngSignpost: biển khơi báoJunction: Giao lộCrossroads: bổ tư

Cách hỏi về phương tiện giao thông vận tải bằng giờ Anh

Câu hỏi: How bởi vì you + V + Danh tự chỉ địa danh

Trả lời: I + Verb + danh trường đoản cú chỉ địa điểm + by + phương tiện đi lại giao thông

***Lưu ý: khi trả lời câu hỏi về phương tiện đi lại giao thông, bạn chỉ việc trả lời như By bus/taxi/car,… tuy nhiên với câu nói thanh lịch bạn nên trả lời cả câu như “I go to work by bus”. Ví dụ:

Last weekend we went to da Lat by train.Every day I go to school by bicycle.Tom is going khổng lồ travel Korea by airplane.Linda traveled Hanoi by bus.

Như vậy, tự vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông đã được hep.edu.vn ENGLISH share tới những bạn. Hy vọng, những nội dung bài viết từ vựng giờ Anh theo chủ thể mà trung tâm ra mắt sẽ là nguồn xem thêm hữu ích cho số đông ai đã, đang với sẽ học tập tiếng Anh. Hình như còn cực kỳ nhiều bài viết về các chủ đề khác nhau trên hep.edu.vn ENGLISH, bạn cũng có thể truy cập trang để học giờ Anh hàng ngày nhé!

Đăng kí ngay khóa đào tạo Tiếng Anh để được trải nghiệm khóa học cùng giáo viên bạn dạng xứ với những phương thức học khác biệt và tiến bộ chỉ có tại hep.edu.vn English nhé!