Giải Vở Bài Tập Hóa Học 9 Bài 1 Tính Chất Hóa Học Của Oxit, Giải Vở Bài Tập Hóa Học Lớp 9

-
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Hóa học lớp 9, loạt bài xích Giải Vở bài bác tập chất hóa học 9 hay nhất, cụ thể được biên soạn bám quá sát sgk Vở bài bác tập hóa học lớp 9.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập hóa học 9


Mục lục Giải Vở bài xích tập hóa học 9

Vở bài tập Hóa 9 Chương 1: những loại hợp chất vô cơ

Vở bài xích tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Vở bài xích tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Vở bài bác tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Vở bài xích tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

43 bài bác giảng chất hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

Tham khảo tài liệu học xuất sắc môn chất hóa học lớp 9 tốt khác:

Đã có lời giải bài tập môn chất hóa học 10 sách mới:


Trang trước
Trang sau
Học thuộc Viet
Jack
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật thông tin

Hình thức thanh toán

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách bỏ khóa học

Tuyển dụng


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Vở bài tập chất hóa học lớp 9 - Giải vở bài tập hóa học 9 hay, ngắn nhất

Tuyển tập những bài giải vở bài xích tập chất hóa học lớp 9 hay, ngắn nhất, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách vở và giấy tờ bài tập chất hóa học 9 khiến cho bạn củng nắm kiến thức, biết phương pháp làm bài xích tập môn chất hóa học lớp 9.

*

Chương 1: các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Vở bài xích tập hóa học 9 bài 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về việc phân các loại oxit

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào ?

a) một trong những oxit bazơ công dụng với nước chế tác thành dung dịch bazơ (kiềm).

*

*

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

1. Oxit bazơ những oxit tính năng với dung dịch axit tạo ra thành muối với nước.

2. Oxit axit phần đa oxit công dụng với dung dich bazơ tạo thành thành muối cùng nước.

3. Oxit lưỡng tính đầy đủ oxit tính năng với dung dịch axit và tính năng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, Zn
O,...

4. Oxit trung tính (oxit không tạo thành muối) là rất nhiều oxit không tác dung cùng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: co

Bài 1. (Trang 6 Vở bài xích Tập hóa học 9 ) gồm có oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tính năng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

*

Bài 2. (Trang 6 Vở bài bác Tập hóa học 9) gồm có chất sau:

*
. Hãy cho biết thêm những cặp chất bao gồm thể chức năng với nhau.

Lời giải:

*

Bài 3. (Trang 6 Vở bài xích Tập hóa học 9) Từ phần đa chất: can xi oxit, sulfur đioxit, cacbon đioxit, diêm sinh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất thích hợp điền vào các sơ thiết bị phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của những sơ đồ dùng phản ứng trên.

Lời giải:

*

Bài 4. (Trang 6 Vở bài bác Tập hóa học 9) Cho phần đông oxit sau: CO2, SO2, Na2O, Ca
O, Cu
O. Hãy lựa chọn những chất đã cho chức năng được với

a) Nước, tạo ra thành dung dịch axit

b) Nước, chế tác thành hỗn hợp bazơ

c) hỗn hợp axit, chế tạo thành muối cùng nước.

d) hỗn hợp bazơ, sinh sản thành muối với nước.

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

*

*

Bài 5. (Trang 6 Vở bài Tập hóa học 9) Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 với O2 làm gắng nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? trình diễn cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Cách thu khí O2 từ các thành phần hỗn hợp O2 và CO2 : Dẫn các thành phần hỗn hợp khí trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư khí CO2 bị dung nạp hết do gồm phản ứng cùng với kiềm. Khí thoát thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + Ca
CO3

Bài 6. (Trang 6 Vở bài xích Tập chất hóa học 9) Cho 1,6 gam đồng (II) oxit công dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của những chất tất cả dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

b) Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch: 0,18 mol H2SO4 và 0,02 mol Cu
SO4

*

Bài 1. (Trang 7 Vở bài xích Tập chất hóa học 9) Lưu huỳnh đioxit (SO2) công dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là bazo.

B. Axit, sản phẩm là bazo.

C. Nước, sản phẩm là axit.

D. Bazo, thành phầm là axit.

Lời giải:

Kết trái đúng: C

Oxit axit tác dụng với nước chế tác thành axit

Bài 2. (Trang 7 Vở bài xích Tập hóa học 9) 0,05 mol Na2O tính năng vừa đầy đủ với:

A. 0,02 mol HCl.

B. 0,1 mol HCl.

C. 0,02 mol Ca
O.

D. 0,01 mol Ca
O.

Lời giải:

Kết trái đúng: B

Phương trình hóa học:

*

Vậy 0,05 mol Na2O công dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol HCl

Bài 3. (Trang 7 Vở bài bác Tập chất hóa học 9) Đồng (II) oxit (Cu
O) tác dụng được với:

A. Nước, thành phầm là axit.

B. Nước, thành phầm là bazo.

C. Axit, sản phẩm là muối cùng nước.

D. Bazo, sản phẩm là muối và nước.

Lời giải:

Kết quả đúng: C

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O

Vở bài xích tập chất hóa học 9 bài xích 2: một số trong những oxit quan lại trọng: can xi Oxit

I. Can xi OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT NÀO ?

Canxi oxit là hóa học rắn , màu trắng , rét chảy sinh hoạt nhiệt độ rất cao.

Canxi oxit có vừa đủ tính chất của oxit bazo .

1. Chức năng mạnh với nước sản phẩm là bazo (phản ứng lan nhiệt)

Phương trình hóa học: Ca
O + H2O → Ca(OH)2

2. Chức năng mạnh với dung dịch axit HCl sản phẩm là muối hạt Ca
Cl2 với nước.

Phương trình hóa học: Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

3. Chức năng với oxit axit thành phầm là muối.

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Kết luận về tính chất hóa học của canxi oxit: canxi oxit là oxit bazo.

II. Canxi OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- đa phần canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim cùng làm nguyên vật liệu cho công nghiệp hóa học.

- can xi oxit còn được dùng làm khử chua đất trồng trọt, up date nước thải công nghiệp, giáp trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,…

- can xi oxit có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô các chất.

III. SẢN XUẤT can xi OXIT NHƯ THẾ NÀO?

Sản xuất canxi oxit trong công nghiệp

1. Nguyên liệu: đá vôi (chứa Ca
CO3). Hóa học đốt là than đá, củi, dầu, khí từ bỏ nhiên,…

2. Những phương trình hóa học:

- Than cháy xuất hiện khí CO2 cùng tỏa nhiều nhiệt: C + O2 → CO2

- Nhiệt xuất hiện phân hủy đá vôi ở khoảng trên 900˚C: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

I. Canxi OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT NÀO ?

Canxi oxit là chất rắn , màu white , lạnh chảy ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời rất cao.

Canxi oxit có rất đầy đủ tính hóa học của oxit bazo .

Xem thêm: Thiết Kế Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em Đẹp Nhất Năm 2023, Top 10 Mẫu Thiết Kế Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em Đẹp

1. Tác dụng mạnh với nước sản phẩm là bazo (phản ứng tỏa nhiệt)

Phương trình hóa học: Ca
O + H2O → Ca(OH)2

2. Chức năng mạnh với dung dịch axit HCl thành phầm là muối Ca
Cl2 và nước.

Phương trình hóa học: Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

3. Tính năng với oxit axit thành phầm là muối.

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Kết luận về tính chất hóa học tập của can xi oxit: can xi oxit là oxit bazo.

II. Canxi OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- đa số canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học.

- canxi oxit còn được dùng để khử chua đất trồng trọt, up load nước thải công nghiệp, cạnh bên trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,…

- can xi oxit tất cả tính hút độ ẩm mạnh nên được dùng để triển khai khô các chất.

III. SẢN XUẤT canxi OXIT NHƯ THẾ NÀO?

Sản xuất canxi oxit vào công nghiệp

1. Nguyên liệu: đá vôi (chứa Ca
CO3). Chất đốt là than đá, củi, dầu, khí từ nhiên,…

2. Các phương trình hóa học:

- Than cháy hiện ra khí CO2 với tỏa những nhiệt: C + O2 → CO2

- Nhiệt ra đời phân bỏ đá vôi ở khoảng trên 900˚C: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Bài 1. (Trang 8 Vở bài bác Tập hóa học 9 ) Bằng phương thức hóa học nào có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những dãy hóa học sau ?

a) Hai hóa học rắn white color là Ca
O và Na2O.

b) Hai hóa học khí không màu là CO2 cùng O2.

Lời giải:

a) phân biệt hai chất rắn Ca
O với Na2O : Hòa tan 2 chất vào 2 cốc nước, lọc mang dung dịch, sau đó dẫn khí CO2 qua từng dung dịch. Dung dịch nào xuất hiện thêm kết tủa (Ca(OH)2) thì ban sơ là Ca
O

b) nhận biết hai khí O2 cùng CO2: Cho tàn đóm đỏ vào cụ thể từng khí.Khí nào làm tàn đóm tỏa nắng rực rỡ trở lại là khí O2 còn sót lại là CO2

Bài 2. (Trang 8 Vở bài xích Tập hóa học 9 ) Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa học.

a) Ca
O, Ca
CO3;

b) Ca
O, Mg
O.

Lời giải:

a) nhận thấy Ca
O với Ca
CO3 : Cho 2 hóa học vào 2 ông nghiêm đựng nước. Ống như thế nào thấy chất rắn rã thì đó là Ca
O

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

b) phân biệt Ca
O cùng Mg
O: Cho 2 hóa học vào 2 ông nghiêm cất nước. Ống như thế nào thấy hóa học rắn tan thì sẽ là Ca
O

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Bài 3. (Trang 9 Vở bài bác Tập hóa học 9 ) 200ml dung dịch HCl gồm nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết đôi mươi g hỗn hợp hai oxit Cu
O với Fe2O3

a) Viết những phương trình hóa học

b) Tính trọng lượng của từng oxit có trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a) những phương trình hóa học:

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O
(1)

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O
(2)

Khối lượng của từng oxit trong lếu láo hợp: x + y = 20; n
HCl = 3,5.0,2 = 0,7 mol

Gọi trọng lượng của Cu
O trong tất cả hổn hợp là x với Fe2O3 là y (gam).

Từ (1) và (2) ta có:

x + y = 20

*

Giải hệ phương trình ta được x = 4 gam với y = 16 gam.

Bài 4. (Trang 9 Vở bài Tập chất hóa học 9 ) Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa không còn với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 thành phầm là Ba
CO3 cùng H2O

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính mật độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đang dùng

c) Tính cân nặng chất kết tủa thu được.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: CO2 + Ba(OH)2 → Ba
CO3 + H2O

b) độ đậm đặc mol của dung dịch Ba(OH)2 :

n
CO2 = 0,1mol

*

c) trọng lượng kết tủa :

Chất kết tủa nhận được sau bội phản ứng là Ba
CO3 có số mol là 0,1

m
Ba
CO3 = 0,1 × 197 = 19,7g

Bài 1. (Trang 9 Vở bài Tập chất hóa học 9) Sản xuất vôi sinh sống Ca
O bằng phương pháp nung đá vôi (thành phần chính là canxi cacbonat Ca
CO3).

a) Viết phương trình hóa học.

b) từ một tấn đá vôi tất cả chứa 80% canxi cacbonat có thể sản xuất được bao nhiêu tấn vôi sống?

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

b) cân nặng vôi sống tiếp tế được:

*

Bài 2. (Trang 9 Vở bài Tập hóa học 9) Hãy thực hiện các nghiên cứu để thải trừ tạp chất thoát ra khỏi hỗn hợp sau:

a) Khí O2 lẫn tạp chất là CO2.

b) không gian (hỗn hợp N2 cùng O2) bao gồm lẫn tạp chất là SO2.

c) Bột Ca
CO3 tất cả lẫn tạp chất là Ca
O.

Lời giải:

a) sa thải tạp hóa học CO2 lẫn cùng với O2 : Dẫn tất cả hổn hợp qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2 . CO2 bội phản ứng với Ca(OH)2 tạo thành kết tủa trắng cùng bị giữ lại trong dung dịch.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O

b) vứt bỏ tạp hóa học SO2 gồm trong không khí: Dẫn tất cả hổn hợp qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2 . SO2 phản nghịch ứng với Ca(OH)2 chế tạo kết tủa trắng và bị giữ giàng trong dung dịch.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + SO2 → Ca
SO3 + H2O

c) đào thải tạp hóa học Ca
O ngoài Ca
CO3: Ca
O chức năng với CO2 chế tạo thành Ca
CO3

Phương trình hóa học: Ca
O + CO2⟶ Ca
CO3

Bài 3. (Trang 9 Vở bài bác Tập chất hóa học 9) Khối lượng Ca(OH)2 cung ứng được từ bỏ 112kg Ca
O tác dụng với H2O là

A. 74 kilogam B. 148 kilogam C. 14,8 kilogam D. 7,4 kg

Lời giải:

Kết trái đúng: B

*

Vở bài bác tập hóa học 9 bài 2: một vài oxit quan tiền trọng: diêm sinh Đioxit

I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Lưu huỳnh Đioxit là hóa học khí ko màu, hương thơm hắc, độc (gây ho, viêm mặt đường hô hấp…), nặng rộng không khí.

II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

- phần lớn SO2 dùng để sản xuất axit sunfuric H2SO4.

- dùng làm chất tẩy trắng bột mộc trong sản xuất giấy, đường,…

- sử dụng làm hóa học diệt nấm mèo mốc,…

III. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT NHƯ THẾ NÀO?

1. Trong phòng thí nghiệm: mang lại muối sunfit khi chức năng với axit mạnh khỏe như HCl, H2SO4,…

Phương trình hóa học: Na2SO3(tt) + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

2. Vào công nghiệp: Đốt diêm sinh hoặc quặng pirit fe Fe
S2 trong không khí:

S + O2 → SO2

4Fe
S2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Bài 1. (Trang 11 Vở bài Tập chất hóa học 9 ) Viết phương trình hóa học mang lại mỗi đổi khác

*

Lời giải:

*

Bài 2. (Trang 11 Vở bài Tập hóa học 9 ) Hãy phân biệt từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng cách thức hóa học

a) Hai chất rắn white color là Ca
O với P2O5

b) Hai chất khí không màu là SO2 với O2

Lời giải:

Nhận biết những chất:

a) Ca
O với P2O5: trộn nước vào nhì ống nghiệm tất cả chứa Ca
O với P2O5. Tiếp nối cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Qùy tím chuyển xanh thì chất ban sơ là Ca
O, còn sót lại chuyển đỏ là P2O5

*

b) SO2 cùng O2 : Dẫn theo thứ tự từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu gồm kết tủa lộ diện thì khí đưa vào là SO2.

*

Bài 3. (Trang 11 Vở bài Tập hóa học 9 ) bao gồm khí độ ẩm (khí bao gồm lần khá nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, diêm sinh đioxit. Khí nào hoàn toàn có thể được làm cho khô bởi canxi oxit? Giải thích.

Lời giải:

Ca
O có thể được dùng để làm khô các khí (bị ẩm) sau : H2, O2

Giải thích: Ca
O chỉ làm cho khô phần nhiều chất không có phản ứng chất hóa học với Ca
O, kia là những chất H2, O2.

Bài 4. (Trang 11 Vở bài bác Tập chất hóa học 9 ) có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy chất nào có đặc thù sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong ko khí.

d) tính năng với nước chế tác thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi trong

g) chuyển màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Lời giải:

a) Nặng hơn không khí: CO2 , O2, SO2

b) khối lượng nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Cháy được trong không khí: H2

d) chức năng với nước tạo ra thành hỗn hợp axit: CO2, SO2

e) làm cho đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5. (Trang 12 Vở bài xích Tập hóa học 9 ) Khí sulfur đioxit được tạo thành trường đoản cú cặp chất nào dưới đây ?

a) K2SO3 với H2SO4.

b) K2SO4 cùng HCl.

c) Na2SO3 và Na
OH

d) Na2SO4 cùng Cu
Cl2.

e) Na2SO3 và Na
Cl.

Lời giải:

Khí SO2 được chế tác thành tự cặp chất: K2SO3 cùng H2SO4

Phương trình hóa học: K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Bài 6. (Trang 12 Vở bài bác Tập hóa học 9 ) Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính trọng lượng các chất sau phản nghịch ứng.

Lời giải:

a) Phương trình bội phản ứng hóa học: SO2 + Ca(OH)2 → Ca
SO3 + H2O

b) trọng lượng các chất sau phản nghịch ứng:

*

Bài 1. (Trang 12 Vở bài bác Tập hóa học 9) Có hầu hết chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, Mg
O, P2O5, CO2.

Những hóa học nào có thể công dụng với nhau từng song một?

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

Những chất có thể chức năng với nhau từng song một:

*

Bài 2. (Trang 12 Vở bài xích Tập hóa học 9) Hãy thực hiện những chuyển đổi sau bằng phương pháp viết các phương trình hóa học: