Cách Thay Thế Ic Tương Đương Trên Main Laptop, Ic,Chipset Tương Đương Trong Laptop

-
*
IC, IO và Chipset tương đương (bảng tra cúu)

Dưới đây là bảng tra cứu IC, IO và Chipset tương đương, để dễ tìm kiếm và thay thế IC. Bao gồm cả tl084, 4558, 4558, str-w6754, 51123, lm358, 5532, 6554,…

Bảng tra cứu IC tương đương

STTICTương đươngCó trong
1ITE8502EITE8512E
2ITE8512E KXSITE8512E KXO
3IT8500EIT8502EAsus K501J
4IT8502EIT8500EAsus K40AB, K40C, K50C, K50AB
5IT8502EIT8512EAsus K501J
6IT8512EIT8500Acer 6920
7IT8511TE-BXSIT8510TE-GXAAsus X51R/RL
8KB3310QF A0KB3310QF B0Asus All-in-One PC ET1602C
9KB3310QF A1KB3926QF A2Quanta AT3
10KB3926QF C0KB926QF D3HP DV5
11KB3926QF C0KB3926QF D2HP COMPAQ CQ61, CQ71 (Quanta OP6, QT6)
12KB3930QF A2KB930QF A1HP Pavilion G4, G6, G7 (Quanta R23)
13KB926QF B1KB926QF C0Acer Aspire 5315 5720 7720 (Compal LA-3551P)
14KB926QF B1KB926QF D3Acer Aspire 5252 5552 (Compal LA-6552P)
15KB926QF D3KB926QF C0Lenovo G550 (Compal LA-5082P)
16KB926QF E0KB926QF C0Toshiba Satellite A665 (Compal LA-6061P)
17KB926QF E0KB926QF D3Acer Emachines em350 (Compal LA-6311P)

Lenovo G555 (LA-5972P)

18KB926QF E0KB926QF D2Acer Aspire AOD255 (Compal LA-6421P)
19KB3310QF C1KB3310QF B0Asus Eee

Bạn đang xem: Thay thế ic tương đương

PC 900
20KB3926QF A1KB3926QF A2HP Pavilion DV 6700 (Quanta AT3)
21SMSC KBC1098SMSC MEC1308
22J493 (G966-93)RT9018BDell Vostro 1015
23KB926QF D3KB926QF
24WPCE773WPCE775
25WPC8763LDGWPC8769LDGAcer Extensa 4620 4220 (Wistron
Biwa)

Aspire 5920G (Quata ZD1)

26WPC8769LA0DGWPC8769LDGAlienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
27WPCE773WPCE775
28NPCE781LA0DXNPCE781BA0DXAcer 4745 4820T (Quanta ZQ1)
29NPCE795GA0DXNPCE795LA0DXAcer Aspire 8951G (Quanta ZYG)
30RT8205ATPS51125
31RT8205RT822322
32RT8206BISL62373
33RT8209AFH=CG

FH=EE

FH=CC

FH=DD

FH=CL

FH=8JFH

34RT8204CRT8204BGQW (FR=AH, FR=AM)

H6=CH

H6=CB

H6=CG

H6=BE

H6=CC

35RT822351123
36ISL62366RT8206A
37ISL6268APW7318
38TPS51117RT8209B

AO=BM

AO=CD

AO=CA

AO=BG

AO=CB

AO=BL

AO=BH

39TPS51116RT8207
40ISL6227APW7108
41TPS51125RT8205B

UP6182

42TPS51125ART8205BGQW

CK=CD C47

43TPS51123RT8223M

UP1585QQAG (20=el, 20=df, 20=ef, rt8223p)

RT8223BGQW

RT8223B

DS=CC

DS=CD

DS=CE

DS=CF

DS=BJ

DS=BK

44ISL6237MAX17020

MAX8778

TPS51427

RT8206B

45ISL88731BQ24745
46ISL6266ISL6262
47ISL62883ISL62882
48ISL62883ISL628823
49MEC1300-NUMEC1308-NUSamsung R530 (BREMEN-L3, BREMEN-L4)

Samsung R519 (BONN-L)

50MAX1908MAX8724
51MAX8734ART82032
52SN10504SN0608098 RHBR
53PM6686TPS17020

ISL6236

RT8206A

54W8769W8763
55SN608090ISL6236

51427

RT8206B

56ALC660ALC883
57P2805MFG5933
58CJCL 40W

TPS51125

59UP1585QQAGTPS51123A

RT8223P

RT8223BGQW

RT8223B

DS=CC

DS=CD

DS=CE

DS=CF

DS=BJ

DS=BK

60U1585QQAG (EM=EC)51123A

RT8223P (EQ=XX)

61RT8207DH=CH

DH=CA

Bảng tra cứu Chipset tương đương

STTChipsetTương đương
1G86-631-A2G86-621

G86-620

G86-630

G86-603

G86-920

2G86-920-A2G86-921-A2
3GF-GO7200-N-A3GF-GO7300T-N-A3
4GF-GO7300-N-A3GF-GO7300T-N-A3
5GF-GO7400-N-A3GF-GO7400T-N-A3
6QD-NVS-110M-N-A3QD-NVS-110MT-N-A3
7G86-740-A2G86-741-A2
8GM45GL40
9HM55HM57
10HM65HM67
11216-8018216-8020
12216-4026216-4024
13216-4024216-4022
14216PABGA13F216PACGA14F
15216PBCGA15FG216PBCGA15F
16216QMAKA14FG216RMAKA14FG
17216MJBKA15FG216MJBKA11FG
18216PNAKA13FG216PMAKA12FG
19216PQAKA12FG216PQAKA13FG
20216PQAKA13FG216PQAKA12FG
21216PMAKA13FG216PMAKA12FG
22216PLAKB26FG216PLAKB24FG
23216CPIAKA13FL216CPIKA13F
24216BS2BFA22H216BS2BFB23H
25216MSA4ALA12FG216MCA4ALA12FG
26216MPA4AK21HK216MPA4AKA22HK
27216-0674024216-0674026
28216-0707007216-0707001
29216-0707001216-0707011
30216-0707005216 -0707009
31216-0772003216-0772000
32218S4PASA14G218S4PASA13G
33218S4EASA31HK218S4EASA32HK
34215NSA4ALA12FG216MSA4ALA12FG

SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B…….I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được,……..

CTRL + F TÌM CHO NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeabilityTable interchangeability multicontrollers1EC1 Replacement EC2 Platform

KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus Eee
PC 900 KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3 KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5 KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6 KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23 KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P) KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P WPCE773 = WPCE775 WPC8763LDG = WPC8769LDG Wistron
Biwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1 WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1 NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG IT8500E = IT8502E Asus K50IJ IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E = IT8512E Asus K50IJ IT8512E = IT8500E Acer 6920 IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512eite8512e kxs= ite8512e kxo
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus Eee
PC 900 (KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551PKB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552PKB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061PKB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221PWinbond1WPCE773 WPCE775WPC8763LDG WPC8769LDG Wistron
Biwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)nuvo

Xem thêm: 10 cách trang trí văn phòng tết văn phòng công ty cực ấn tượng 2023

Ton,NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYGITEIT8500E > IT8502E Asus K50IJIT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E IT8512E Asus K50IJIT8512E > IT8500E Acer 6920IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RLSMSC2MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)IT8500E = IT8502E = IT8512EWPCE775 = WPC773WPC8763 = WPC8769SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)I/O… KB926QF D3 = KB926QF COKB3926QF D3= KB3926QF

 


—————————————————————————-CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:
G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920G86-920-A2 = G86-921-A2GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3 QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3G86-740-A2 = G86-741-A2GM45 = GL40HM55 = HM57HM65 = HM67216-8018 = 216-8020216-4026 > 216-4024 > 216-4022216PABGA13F = 216PACGA14F216PBCGA15FG = 216PBCGA15F216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK216-0674024 = 216-0674026216-0707007 = 216-0707001216-0707001 = 216-0707011216-0707005 = 216-0707009216-0707009 = 216-0707005216-0707011 = 216-0707001218S4PASA14G = 218S4PASA13G218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG216-0772003 = 216-0772000

IC nguồn dạng xx=xx:

DJ= – RT8202AGQWDJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= – RT8205AGQWCK= – RT8205BGQWCL= – RT8205CGQWCB= – RT8205DGQWDT= – RT8205EGQWEM= – RT8205LGQW EN= – RT8205MGQW CP= – RT8207GQWDH= – RT8207AGQWEF= – RT8207LGQWJ7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70m
A11= – RT8223NGQW LDO Output: 100m
A 20 – RT8223PZQW LDO Output: 100m
A EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100m
A EQ= – RT8223MGQW LDO Output: 100m
A FF= – RT8208AGQWFG= – RT8208BGQWH8= – RT8208DGQW30= – RT8208EGQW31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5K0= – RT8209NGQWA6= – RT8209PGQW


*

EL= – RT8015ADZ= – RT8113CZ= – RT8561AGQWD9= – RT9716AGQWC7= – RT9293-20

replacements:ISL6236 = RT8206A = PM6686ISL6237 = RT8206BISL6268 = APW7138TPS51117 = RT8209BTPS51116 = RT8207ISL6227 = APW7108TPS51125 = RT8205B = UP6182TPS51123 = RT8223MISL6251 = G5209P2805MF = G5933